Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5600
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 6126
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3401
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 5133
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3975
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 4164
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 4126
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4912
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2722
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 4128
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3752
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 3103
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 3021
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 3156
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 4381
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3949
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 3232
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3220
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4652
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3516
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3542
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3944
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 4064
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4908
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3610
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 3098
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 3225
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3729
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3843
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3355
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3909
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 3255
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2708
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 3098
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2996
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2730
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3031
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3295
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 3182
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3674
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3448
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 3086
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 3025
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 3137
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 3061
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2868
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 3160
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2882
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3406
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3476
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3207
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3067
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3272
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3901
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3865
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3411
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3639
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2771
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 3168
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 3080
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2675
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 3229
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2821
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2906
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2965
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 3160
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 4246
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 3094
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2881
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 3217
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2815
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3743
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2797
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3690
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3547
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2991
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2903
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 3074
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2709
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 3244
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2833
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2695
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2803
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 3125
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2940
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2961
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3552
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2920
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3895
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2820
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2771
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2629
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3841
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2946
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2912
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2797
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2900
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2732
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2659
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3382
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2832
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2641
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2641
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2755
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2880
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2844
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3749
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 3072
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2928
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2397
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2992
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4345
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2843
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3578
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 3110
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2570
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2602
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 4151
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2793
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 4119
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2655
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2589
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2492
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2981
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2492
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2735
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2352
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2839
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2639
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2928
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2684
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 3072
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3411
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3388
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2906
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2982
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3824
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 3210
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 3031
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2750
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2864
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2970
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2974
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2696
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3723
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3467
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 5083
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2826
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3872
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 3235
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2793
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 3175
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2906
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4498
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2644
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3814
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2751
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 3195
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 3269
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2559
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2744
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3920
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 4493
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 6148
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2876
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3371
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4571
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3179
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 3061
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 3153
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 3298
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3959
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 3342
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2935
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2788
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 3271
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2885
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2915
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2821
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 4176
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 3021
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3657
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3226
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 4215
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5871
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 3301
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2608
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2855
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 3310
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2890
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 3040
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 3161
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4687
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3531
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 5233
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2902
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2978
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3577
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 6207
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3924
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3483
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2947
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2917
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5716
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3545
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3640
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2953
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2976
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2734
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2779
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2488
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2762
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2669
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3725
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 2310
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 4157
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2698
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3485
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2926
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 3018
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3091
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2608
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2643
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 3317
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3616
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2702
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3828
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 4026
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5558
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2904
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4526
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 5304
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 6231
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2939
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 3237
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2745
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3424
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2800
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 4248
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2873
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 4263
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 3285
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2841
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 3030
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4167
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3937
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2520
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 3167
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4442
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3037
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2638
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2916
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4414
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2773
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3884
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4582
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2781
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3833
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4749
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3905
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3041
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 4115
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10632
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 3153
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3495
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3108
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2481
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2661
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2840
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2825
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2853
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 3279
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3534
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2661
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2585
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 3128
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3239
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2843
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2749
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 6219
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2982
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 3015
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3944
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 5320
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 4022
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2535
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2784
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 4399
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 4160
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2463
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2834
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3466
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 3030
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2587
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 3059
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2828
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2624
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 4072
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2581
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3643
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2479
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 3326
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3400
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2568
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2710
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3549
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3768
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3295
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2677
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2720
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2751
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2790
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2723
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2739
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2550
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2884
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2808
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2799
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2739
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3181
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2662
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2550
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3512
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3718
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2611
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2692
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2866
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2379
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2637
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4094
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2909
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2911
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 4114
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2651
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2716
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2648
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2804
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2738
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2769
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2673
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2737
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3365
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2955
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2838
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2681
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4395
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2761
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2946
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4655
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2885
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2838
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2725
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2581
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2984
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3514
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 3315
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2586
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2782
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 4129
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2645
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2643

Günün Sözü

"“Oruç, (günahlara karşı) bir siper ve kalkandır. Sadaka günahı, suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür. Kişinin, gece ortasında kıldığı namaz da böyledir.” (Hadîs-i Şerif—40 Hadis, İmam en-Nevevî)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.