Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5185
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 5621
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3051
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 4708
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3587
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 3762
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 3738
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4569
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2367
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 3759
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3366
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 2752
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 2634
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 2763
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 3995
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3571
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 2859
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2858
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4254
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3166
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3170
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3581
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3693
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4476
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3199
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 2743
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 2846
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3362
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3489
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3002
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3543
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 2905
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2363
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 2747
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2615
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2387
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2645
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2913
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 2795
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3286
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3083
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 2699
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 2669
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 2778
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 2653
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2514
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 2805
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2517
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3058
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3092
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2843
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2710
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2875
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3546
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3505
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3041
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3266
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2418
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 2805
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 2701
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2301
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 2868
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2464
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2545
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2608
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 2788
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 3870
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 2723
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2512
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 2855
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2436
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3347
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2456
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3311
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3185
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2638
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2562
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 2714
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2362
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 2900
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2482
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2345
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2453
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 2746
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2594
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2610
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3175
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2532
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3551
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2462
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2438
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2260
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3472
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2592
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2573
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2438
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2563
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2405
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2338
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3022
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2485
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2300
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2323
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2410
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2522
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2503
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3412
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 2760
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2595
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2087
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2670
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4015
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2519
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3268
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2806
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2261
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2303
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3771
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2493
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3805
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2344
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2272
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2174
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2672
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2161
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2419
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2032
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2454
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2311
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2587
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2368
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2707
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3068
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3068
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2570
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2642
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3480
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 2887
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 2672
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2426
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2550
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2643
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2649
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2356
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3386
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3114
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 4754
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2504
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3553
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 2906
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2471
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 2803
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2564
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4148
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2317
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3493
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2417
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 2855
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 2930
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2248
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2399
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3348
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 3986
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 5746
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2544
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3036
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4193
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2832
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 2723
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 2796
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 2931
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3630
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 2951
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2596
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2453
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 2931
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2560
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2558
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2467
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 3833
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 2690
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3334
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2882
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 3880
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5516
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 2955
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2278
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2498
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 2937
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2552
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2690
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 2811
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4363
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3197
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 4877
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2570
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2628
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3239
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 5802
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3569
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3106
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2614
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2567
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5299
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3157
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3288
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2604
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2652
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2382
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2435
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2171
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2411
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2305
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3395
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 1989
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 3662
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2361
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3153
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2594
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 2675
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 2738
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2272
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2318
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 2947
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3284
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2358
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3405
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 3593
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5106
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2571
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4169
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 4427
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 5654
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2606
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 2906
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2411
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3077
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2461
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 3902
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2552
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 3908
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 2945
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2518
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 2677
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3829
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3613
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2162
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 2816
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4081
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2635
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2309
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2551
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4082
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2434
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3517
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4251
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2413
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3486
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4413
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3513
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2712
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 3798
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10212
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 2812
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3162
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2743
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2114
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2310
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2493
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2464
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2508
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 2939
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3168
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2334
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2227
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 2784
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2916
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2521
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2441
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 5827
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2615
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 2692
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3601
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 4966
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 3657
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2186
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2433
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 3860
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 3808
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2147
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2502
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3139
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 2686
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2269
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 2716
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2469
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2279
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 3740
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2239
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3304
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2140
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 2948
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3060
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2241
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2377
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3214
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3439
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2951
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2356
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2385
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2424
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2399
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2379
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2411
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2224
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2558
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2483
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2465
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2414
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2830
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2336
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2226
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3184
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3382
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2273
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2370
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2522
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2045
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2300
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3730
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2558
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2568
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 3753
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2320
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2356
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2310
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2449
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2404
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2397
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2342
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2381
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3015
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2610
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2502
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2332
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4051
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2441
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2604
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4308
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2553
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2510
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2365
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2234
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2645
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3179
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 2932
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2259
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2461
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 3780
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2318
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2315

Günün Sözü

"Ey insanlar! Nâfile namazları evinizde kılınız. Çünkü, farz namazların dışındaki en faziletli namaz, kişinin evinde kıldığı namazdır.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.