Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 6113
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 6704
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3829
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 5619
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 4425
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 4643
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 4567
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 5356
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 3135
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 4558
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 4213
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 3577
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 3488
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 3603
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 4790
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 4386
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 3679
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3664
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 5126
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3910
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3977
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 4366
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 4493
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 5321
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 4054
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 3517
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 3646
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 4130
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 4291
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 3767
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 4320
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 3747
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 3108
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 3506
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 3428
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 3136
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3564
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 3796
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 3574
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 4091
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3810
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 3516
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 3462
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 3559
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 3531
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 3279
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 3588
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 3312
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3795
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3898
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3647
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3466
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 3720
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 4347
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 4288
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 3820
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 4067
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 3190
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 3592
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 3563
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 3102
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 3641
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 3244
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 3287
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 3347
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 3592
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 4662
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 3524
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 3321
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 3675
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 3234
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 4131
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 3189
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 4101
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3936
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3373
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 3272
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 3443
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 3080
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 3654
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 3218
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 3100
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 3299
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 3591
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 3353
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 3355
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3944
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 3334
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 4321
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 3214
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 3152
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 3026
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 4263
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 3355
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3308
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 3172
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 3302
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 3124
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 3041
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3788
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 3261
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 3057
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 3008
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 3141
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 3248
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 3232
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 4201
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 3463
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 3309
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2769
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 3382
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 4735
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 3240
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3975
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 3498
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2953
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2951
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 4593
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 3141
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 4489
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 3045
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2996
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2896
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 3362
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2888
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 3124
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2755
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 3324
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 3040
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3349
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 3034
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 3485
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3800
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3774
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 3318
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 3355
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 4220
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 3599
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 3478
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 3148
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 3245
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 3404
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 3312
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 3076
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 4084
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3854
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 5505
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 3220
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 4363
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 3618
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 3196
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 3572
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 3306
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4920
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 3136
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 4211
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 3136
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 3584
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 3647
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2935
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 3146
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 4528
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 5016
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 6615
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 3249
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 3756
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 5049
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3582
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 3451
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 3554
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 3676
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 4345
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 3864
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 3341
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 3180
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 3660
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 3277
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 3297
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 3204
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 4560
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 3408
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 4036
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 3671
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 4593
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 6269
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 3694
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 3019
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 3269
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 3732
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 3248
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 3450
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 3585
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 5123
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3914
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 5667
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 3301
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 3380
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3988
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 6608
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 4331
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3936
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 3355
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 3404
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 6323
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3933
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 4076
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 3333
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 3353
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 3123
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 3149
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2836
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 3126
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 3052
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 4130
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 2681
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 5025
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 3135
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3870
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 3277
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 3420
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3488
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 3028
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2984
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 3721
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 4011
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 3123
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 4290
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 4513
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5999
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 3279
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4885
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 5875
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 6817
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 3307
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 3601
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3123
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3806
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 3182
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 4625
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 3239
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 4690
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 3658
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 3234
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 3419
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4545
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 4313
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2918
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 3563
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4884
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3552
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 3007
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 3326
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4801
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 3155
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 4285
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4944
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 3164
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 4229
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 5157
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 4345
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3400
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 4450
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 11032
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 3579
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3877
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3502
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2852
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 3049
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 3246
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 3249
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 3257
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 3684
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3915
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 3014
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2947
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 3523
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3632
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 3218
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 3165
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 6616
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 3460
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 3380
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 4330
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 5695
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 4417
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2927
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 3191
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 5018
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 4614
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2845
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 3212
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3869
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 3442
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2981
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 3483
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3260
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 3045
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 4520
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2980
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 4105
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2905
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 3788
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3817
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2980
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3162
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3964
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 4164
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3765
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 3053
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 3141
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3166
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 3269
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3174
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 3169
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2954
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3323
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3235
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3207
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 3143
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3585
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 3072
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2945
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3920
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 4124
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2976
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 3068
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 3248
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2739
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 3020
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 4530
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3292
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3383
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 4530
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3054
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3163
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 3053
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3225
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 3146
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 3205
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 3089
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3155
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 3806
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 3443
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 3235
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 3111
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 4799
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 3154
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 3361
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 5117
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 3315
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 3266
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 3149
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2996
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 3411
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3947
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 3759
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2991
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 3207
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 4610
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 3043
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 3051

Günün Sözü

"Sadakaların en faziletlisi; malı az, gönlü zengin olan mü’minin sadakasıdır. Sadakaya; maîşeti, idaresi sana ait olanlardan başla.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.