Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5127
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 5568
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 3003
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 4664
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3540
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 3713
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 3690
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4528
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2321
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 3710
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3316
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 2702
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 2579
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 2711
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 3947
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3524
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 2809
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2810
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4175
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 3122
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3114
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3534
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3590
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4431
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3152
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 2699
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 2796
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3312
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3440
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 2945
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3497
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 2855
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2319
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 2699
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2571
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2340
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2603
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2861
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 2753
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3243
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 3036
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 2649
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 2625
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 2728
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 2609
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2471
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 2757
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2465
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 3008
85) Sır Saklama Tıklamalar: 3046
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2792
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2667
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2815
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3503
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3430
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 2988
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3219
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2373
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 2759
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 2655
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2251
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 2820
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2416
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2508
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2565
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 2745
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 3823
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 2675
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2468
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 2811
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2386
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3301
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2415
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3263
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3141
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2593
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2521
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 2668
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2314
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 2852
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2440
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2300
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2413
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 2699
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2539
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2561
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3131
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2483
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3509
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2407
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2391
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2205
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3427
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2540
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2516
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2387
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2516
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2356
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2293
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2969
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2430
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2248
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2276
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2354
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2476
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2455
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3363
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 2715
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2549
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2043
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2626
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3968
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2479
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3216
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2755
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2212
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2254
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3729
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2450
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3760
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2295
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2226
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2131
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2632
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2121
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2376
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 1985
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2401
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2266
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2546
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2324
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2656
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 3013
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 3023
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2524
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2591
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3432
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 2835
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 2625
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2381
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2506
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2598
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2605
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2309
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3339
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 3065
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 4715
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2461
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3505
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 2861
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2427
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 2755
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2519
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 4075
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2265
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3443
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2364
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 2815
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 2887
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2207
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2347
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3295
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 3894
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 5699
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2500
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 2993
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4138
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2785
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 2670
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 2749
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 2882
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3584
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 2912
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2552
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2410
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 2891
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2518
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2512
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2417
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 3790
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 2640
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3288
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2835
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 3839
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5469
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 2906
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2227
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2452
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 2882
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2508
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2633
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 2767
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4315
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3151
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 4821
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2524
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2578
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3190
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 5747
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3516
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 3058
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2574
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2517
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5212
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3119
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3243
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2561
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2614
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2336
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2392
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2127
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2357
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2256
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3349
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 1938
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 3596
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2316
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3107
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2550
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 2621
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 2692
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2231
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2265
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 2901
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3238
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2310
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3344
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 3532
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 5043
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2528
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4123
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 4329
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 5564
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2554
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 2862
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2369
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 3037
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2418
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 3851
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2507
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 3866
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 2896
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2470
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 2630
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3785
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3573
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2121
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 2774
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 4033
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2593
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2260
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2504
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 4036
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2391
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3473
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4210
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2375
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3441
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4372
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3470
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2668
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 3753
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 10153
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 2775
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3124
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2700
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 2073
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2270
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2461
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2415
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2465
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 2899
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3126
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2286
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2189
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 2741
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2877
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2482
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2398
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 5766
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2572
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 2650
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3560
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 4912
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 3616
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2149
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2388
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 3794
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 3769
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2106
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2463
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 3101
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 2644
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2224
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 2663
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2426
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2234
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 3692
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2190
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3261
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2095
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 2906
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 3015
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2202
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2333
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3172
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3397
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2895
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2308
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2340
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2375
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2357
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2334
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2367
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2180
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2508
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2443
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2422
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2363
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2784
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2292
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2179
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3135
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3333
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2222
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2313
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2475
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 1997
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2258
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3687
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2512
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2525
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 3707
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2274
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2314
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2264
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2399
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2358
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2350
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2293
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2321
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 2971
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2561
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2450
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2280
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 3999
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2396
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2553
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4260
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2508
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2468
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2322
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2184
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2600
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3124
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 2882
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2205
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2415
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 3726
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2280
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2267

Günün Sözü

"Hz. Ömer (r.a.)’den şöyle dediği rivâyet olunmuştur: ‘Hz. Peygamber’den umre için izin istedim, verdi ve: “Ey kardeşciğim, bizi de duândan unutma!” buyurdu. Bu söz beni, dünyânın benim olmasından daha fazla sevindirdi.’ (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.