Riyazus-Salihin

Süzgeçler
Riyazus- Salihin kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
50) Allah’ın Güç Ve Azabına Karşı Devamlı Sorumluluk Bilincinde Olmak Tıklamalar: 5000
51) Allah’ın Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 5413
52) Allah’tan Rahmetini Ümid Etmek Tıklamalar: 2860
53) Korku İle Ümit Arasında Yaşamak Tıklamalar: 4533
54) Dini Heyecan Ve Ahiret Endişesinden Dolayı Ağlamak Tıklamalar: 3422
55) Zühdün Üstünlüğü Tıklamalar: 3596
56) Açlık Ve Sade Yaşamanın Üstünlüğü Tıklamalar: 3575
57) Kanaat Tok Gözlülük Ve Orta Yolu Seçmek Tıklamalar: 4415
58) Göz Dikmeksizin Ve İstemeyerek Sadaka Almanın Caiz Oluşu Tıklamalar: 2198
59) Elinin Emeğiyle Geçinip Kimseden Bir Şey İstememek Tıklamalar: 3600
60) Cömertlik Ve Hayır Yollarına Harcamak Tıklamalar: 3203
61) Cimrilik Ve Açgözlülükten Sakınmak Tıklamalar: 2592
62) Başkalarını Kendine Tercih Etmek Tıklamalar: 2476
63) Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmak Tıklamalar: 2593
64) Şükreden Zenginin Fazileti Tıklamalar: 3835
65) Ölümü Devamlı Hatırlamak Ve Nefsin Arzularını Dizginlemek Tıklamalar: 3410
66) Kabir Ziyareti Ve Bu Ziyarette Ne Denileceği Tıklamalar: 2682
67) Başa Gelenlerden Dolayı Ölümü İstemenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2702
68) Günahtan Sakınıp Şüpheli Şeylerden Uzak Durmak Tıklamalar: 4048
69) İnsanlar Bozulup Bozukluk Artınca Bir Kenara Çekilmenin İyi Olacağı Tıklamalar: 2998
70) İnsanlarla Bir Arada Yaşamanın Kıymeti Tıklamalar: 3002
71) Alçak Gönüllü Olup Mü’minlere Kol Kanat Germek Tıklamalar: 3431
72) Kibir Ve Kendini Beğenmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 3470
73) Güzel Ahlak Tıklamalar: 4310
74) Acele Etmemek Yumuşak Huyluluk Ve Acımak Tıklamalar: 3030
75) Hataları Bağışlayıp Bilgisizlere Uymamak Tıklamalar: 2580
76) Allah Rızası İçin Eziyet Ve Sıkıntılara Katlanma Tıklamalar: 2687
77) Allah’ın Dini İçin Kızmak Ve Allah’ın Dinine Yardım Etmek Tıklamalar: 3199
78) İdarecilerin Emri Altındakilere Şefkatli Davranmaları Aldatıp Kötü Davranmaktan Uzak Olmaları Tıklamalar: 3339
79) Adaletli Devlet İdarecisi Tıklamalar: 2840
80) Günah Olmayan Koşullarda Yöneticiye İtaat Tıklamalar: 3388
81) Görev Verilmedikçe İdareciliğe İstekli Olmamak Tıklamalar: 2756
82) Yöneticilerin Hayırlı Kimseleri Yardımcı Edinmesi Tıklamalar: 2212
83) Yöneticilik İstemekte Hırslı Olana Görev Vermemek Tıklamalar: 2589
99) Bazı İşlerde Sağdan Başlamak Tıklamalar: 2453
98) Bazı İbadetleri Yapmak İçin Farklı Yolları Kullanarak Gidip Gelmek Tıklamalar: 2233
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2470
97) İstihare Ve İstişare Tıklamalar: 2737
96) Vedâlaşma Tıklamalar: 2637
95) Hayırlı İşler Dolayısıyla Müjdelemek Ve Tebrik Etmek Tıklamalar: 3117
94) Misafire İkram Etmek Tıklamalar: 2926
93) Namaza, İlim Meclisine Ve Benzeri İbadetlere Ağırbaşlı Ve Vakur Bir Şekilde Çağırmak Tıklamalar: 2537
92) Vakar Ve Ağırbaşlılık Tıklamalar: 2516
91) Öğüt Verirken Ölçülü Olmak Tıklamalar: 2620
90) Konuşan Kimsenin Dinleyenleri Susturması Tıklamalar: 2504
89) Anlaşılır Şekilde Konuşmak Dinleyenin Anlıyabilmesi İçin Açık Konuşmak Tıklamalar: 2356
88) Müslümanlara Karşı Güler Yüzlü Ve Tatlı Dilli Olmak Tıklamalar: 2637
87) Alışılan İyiliklere Devam Etmek Tıklamalar: 2348
86) Sözünde Durup Vadini Yerine Getirmek Tıklamalar: 2892
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2932
85) Sır Saklama Tıklamalar: 2655
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2553
84) Utanma Duygusu (Hayâ), Değeri Ve Bu Duyguya Sahip Olmaya Teşvik Etmek Tıklamalar: 2687
130) Rüya Ve Rüya İle İlgili Esaslar Tıklamalar: 3399
129) Meclis Âdâbı (Meclis Ve Mecliste Oturma Âdâbı) Tıklamalar: 3308
128) Yatma Ve Oturma Âdâbı Tıklamalar: 2880
127) Uyumanın, Yaslanıp Yatmanın, Oturmanın, Bir Toplulukta Bulunmanın Ve Rüyânın Âdâbı Tıklamalar: 3107
126) Elbise Giyerken De Sağdan Başlamanın Müstehap Oluşu Tıklamalar: 2261
125) Yeni Elbise Ayakkabı Ve Benzeri Bir Şey Giyince Nasıl Dua Edileceği Tıklamalar: 2646
124) Kaplan vb. Yırtıcı Ve Vahşi Hayvan Derisi Kullanımı Tıklamalar: 2540
123) Uyuz Hastalığı Olanın İpekli Giymesi Câizdir Tıklamalar: 2138
122) İpek Giymenin Erkeklere Haram Olduğu Tıklamalar: 2713
121) Orta Halli Elbise Giymek Tıklamalar: 2312
120) Tevazu Sebebiyle Lüks Elbise Giymemek Tıklamalar: 2399
119) Giysilerin Uzunluk Ve Kısalığı Tıklamalar: 2467
118) Gömlek Giymek Tıklamalar: 2630
117) Yasaklanan Ve Tavsiye Edilen Renkler Ve Elbise Türleri Tıklamalar: 3693
116) Temiz Kaplardan Su İçmek Tıklamalar: 2563
115) Topluma Su Dağıtanın En Sonra İçeceği Tıklamalar: 2352
114) Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin İse Daha Uygun Olduğu Tıklamalar: 2704
113) İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Tıklamalar: 2277
112) Su Tulumunun Ağzından Su İçilmemesi (Su Tulumu Gibi Kapların Ağzından Su İçmenin Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3190
111) İçeceklerle İlgili Edepler Tıklamalar: 2302
110) Kalabalıkla Yemek Yemek Tıklamalar: 3148
109) Sofra Ve Yemek Adabı Tıklamalar: 3032
108) Bir Yere Dayanarak Yemek Yemenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2479
107) Yemeğin Tabağın Ortasından Değil Kenarlarından Yeneceği Tıklamalar: 2412
106) Yemeğe Doymayan Kimse (Yediğinden Doymayan Kimsenin Ne Söyleyeceği Ve Nasıl Davranacağı) Tıklamalar: 2549
105) Hurma Gibi Birer Birer Yenecek Meyveleri Sofradakilerin İzni Olmadan İkişer İkişer Yememek Tıklamalar: 2197
104) Yemeği Kendi Önünden Yemek, Sofra Edebini Bilmeyene Öğretmek Tıklamalar: 2733
103) Davete Giden Kimsenin Yanına Biri Takılırsa Ne Diyeceği Tıklamalar: 2331
102) Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Yemek Yemediği Takdirde Ne Diyeceği Tıklamalar: 2189
101) Yemekte Kusur Aramayıp Onu Beğendiğini Söylemek Tıklamalar: 2300
100) Yemek Yeme Usûl Ve Âdâbı Tıklamalar: 2587
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 2427
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2444
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3018
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2372
161) Mezar Başında Dua (Ölüyü Defnettikten Sonra Dua Ve İstiğfar Etmek, Kur’an Okumak İçin Bir Süre Tıklamalar: 3405
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2282
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2271
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2085
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3310
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2428
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 2406
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2269
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2406
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2226
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2190
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2849
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2300
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2121
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2171
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 2252
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2358
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2351
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 3252
144) Hastayı Ziyaret Etmek Tıklamalar: 2618
143) Musafaha Yapmak (Müslümanların Birbirleriyle Karşılaşınca Musâfaha Yapmaları, Güleryüzlü Davran Tıklamalar: 2455
165) Zâlimlerin Kabirleri Tıklamalar: 1944
164) Küçük Çocukları Ölen Annelerin Kazanacağı Sevap Tıklamalar: 2526
163) Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Tıklamalar: 3862
162) Ölü Adına Sadaka Vermek Ve Ona Dua Etmek Tıklamalar: 2379
161) Mezar Başında Dua Tıklamalar: 3118
160) Mezar Başında Vaaz Ve Nasihat Etmek Tıklamalar: 2658
159) Ölünün Borcunu Hemen Ödemek Tıklamalar: 2112
158) Cenazeyi Süratli Taşımak Tıklamalar: 2151
157) Cenâze Namazında Okunacak Dualar Tıklamalar: 3592
156) Cenaze Namazında Saflar Tıklamalar: 2351
155) Cenaze Namazı Kılmak Tıklamalar: 3665
154) Ölenin Hâlini Gizlemek (Ölüde Görülen Hoşa Gitmeyen Halleri Söylemekten Kaçınmak) Tıklamalar: 2200
153) Bağırıp Çağırmadan Ölüye Ağlamak Tıklamalar: 2123
152) Ölünün Başında Söylenecek Söz Tıklamalar: 2039
151) Ölünün Gözlerini Kapadıktan Sonra Söylenecek Söz Tıklamalar: 2543
150) Ölmek Üzere Olan Kimseye Kelime–i Tevhid Telkini Tıklamalar: 2021
149) Hastanın Hâlini Anlatması Tıklamalar: 2277
148) Hastaya Ve Ölüm Mahkûmlarına İyi Bakmak Tıklamalar: 1883
147) Öleceğini Anlayan Kimsenin Yapacağı Dua Tıklamalar: 2297
146) Hastanın Halini Yakınlarından Sormak Tıklamalar: 2161
145) Hastaya Dua Etmek (Hastaya Ne Diye Dua Edilir?) Tıklamalar: 2437
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2218
144) Hastayı Ziyaret Etmek, Cenâzeyi Uğurlamak, Cenâze Namazını Kılıp Kabre Konulurken Orada Bulunma Tıklamalar: 2542
143) Musafaha Yapmak Tıklamalar: 2907
142) Aksırana Yerhamükellah Demek Tıklamalar: 2926
141) İzin İsterken İsmini Söylemek Tıklamalar: 2435
140) Bir Eve Girerken İzin İstemenin Gereği Ve Uyulması Gereken Edepler Tıklamalar: 2485
139) Ayrılırken Selâm Vermek Tıklamalar: 3334
138) Îman Etmeyenlere Selâm Verip Almak Tıklamalar: 2737
137) Erkeğin Kadına Selâm Vermesi Tıklamalar: 2530
136) Çocuklara Selâm Verilmesi Tıklamalar: 2283
135) Evine Giren Kimsenin Selâm Vermesi Tıklamalar: 2407
134) Selâmı Tekrarlamak Tıklamalar: 2506
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2507
133) Selâmın Âdâbı Tıklamalar: 2191
132) Selam Alıp Vermenin Şekli Tıklamalar: 3232
131) Selâmın Ve Selâmlaşmayı Yaygınlaştırmanın Fazîleti Tıklamalar: 2970
179) Kadının Yolculuk Yapması (Kadın İçin Tek Başına Yolculuk Yapma Yasağı) Tıklamalar: 4619
178) Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Tıklamalar: 2368
177) Yolcunun Dönüşte Söyleyeceği Söz Tıklamalar: 3413
176) Eve Gündüz Dönmek (Yolcunun, Evine Gündüz Dönmesi, Bir Zorunluluk Olmadıkça Gece Gelmemesi) Tıklamalar: 2762
175) Çabuk Dönmek (Yolcunun, İşini Bitirdikten Sonra Ailesinin Yanına Dönmekte Acele Etmesi) Tıklamalar: 2323
174) Konaklama Duası (Yolcunun Bir Yerde Konakladığı Zaman Yapacağı Dua) Tıklamalar: 2651
173) Korku Anında Yapılacak Dua Tıklamalar: 2428
172) Yolculukta Dua Etmek Tıklamalar: 3971
171) Yolculukta Tekbir Ve Tesbih Tıklamalar: 2176
170) Yola Çıkarken Yapılacak Dua (Yola Çıkmak Üzere Bineğine Binerken Okunacak Dua) Tıklamalar: 3342
169) Yol Arkadaşına Yardım Etmek Tıklamalar: 2261
168) Yürüyerek Yolculuk Yapmak, Konaklamak Tıklamalar: 2708
167) Yalnız Yolculuk Yapmamak Tıklamalar: 2795
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2104
166) Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Tıklamalar: 2229
214) Kadir Gecesini İhyâ Etmek Tıklamalar: 3170
213) Ramazan Gecelerinde Terâvih Namazı Kılmak Tıklamalar: 3759
212) Gece Namazının Fazileti Tıklamalar: 5582
211) Şükür Secdesi Tıklamalar: 2409
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 2896
210) Cuma Gününün Fazileti Tıklamalar: 4025
209) Abdest Aldıktan Sonra İki Rek`at Namaz Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2678
208) Tahiyyetü’l–Mescid Namazı Tıklamalar: 2573
207) Kuşluk Namazının Vakti Tıklamalar: 2658
206) Kuşluk Namazının Fazileti Tıklamalar: 2790
205) Vitir Namazı (Vitir Namazı Kılmaya Teşvik, Vitrin Sünnet–i Müekkede Olduğu Ve Vitrin Vakti) Tıklamalar: 3489
204) Nâfile Namazları Evde Kılmak Tıklamalar: 2818
203) Cuma Namazının Sünneti Tıklamalar: 2452
202) Yatsı Namazının Sünneti (Yatsı Namazının Farzından Önce Ve Sonra Kılınan Sünnetler) Tıklamalar: 2316
201) Akşam Namazının Öncesi Ve Sonrası Kılınan Sünnetler Tıklamalar: 2800
200) İkindi Namazının Sünneti Tıklamalar: 2425
199) Öğle Namazının Sünneti Tıklamalar: 2417
198) Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Birazcık Uzanmak Tıklamalar: 2324
197) Sabah Namazının Sünnetinin Nasıl Kılınacağı Tıklamalar: 3690
196) Sabah Namazının Sünnetinin Önemi Tıklamalar: 2544
195) Sünnet Namazların Fazileti (Farz Namazlarla Birlikte Kılınan Sünnetlerin Fazileti Ve Miktarı) Tıklamalar: 3193
194) Namazı İlk Safta Kılmanın Sevabı Tıklamalar: 2733
193) Farz Namazlara Devam Etmenin Önemi Tıklamalar: 3735
192) Sabah Ve Yatsı Namazlarında Cemaatte Bulunmayı Teşvik Eden Hadisler Tıklamalar: 5363
191) Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti Tıklamalar: 2808
190) Namazı Beklemenin Fazileti Tıklamalar: 2130
189) Camilere Gitmenin Fazileti Tıklamalar: 2355
188) Sabah Ve İkindi Namazlarının Fazileti Tıklamalar: 2782
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2409
187) Namazların Fazileti Tıklamalar: 2519
186) Ezanın Fazileti Tıklamalar: 2670
185) Abdesti Güzelce Almanın Fazileti Tıklamalar: 4222
184) Kur’an Okuyup Müzakere Etmek Üzere Toplanmak Tıklamalar: 3045
183) Belirli Bazı Sûre Ve Âyetleri Okumaya Teşvik Tıklamalar: 4697
182) Sesi Kur’an’la Süslemek Tıklamalar: 2418
181) Kur’an’ı Sık Sık Tekrarlamak Ve Unutulmaya Terketmekten Sakınmak Tıklamalar: 2471
180) Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Tıklamalar: 3090
249) Yatağa Girince Okunacak Dualar Tıklamalar: 5581
248) Sabah Ve Akşam Allah’ı Zikretmek Tıklamalar: 3418
247) Allah Anılan Toplantıların Fazileti Tıklamalar: 2951
246) Yatağa Yatınca Ve Uyanınca Okunacak Dua Tıklamalar: 2475
245) Allah’ı Her Durumda Anmak Tıklamalar: 2420
244) Dua Ve Zikirler Tıklamalar: 5099
243) Peygamberimize Satal ve Selam Getirmek Tıklamalar: 3019
242) Allah'a Hamd ve Şükretmek Tıklamalar: 3148
241) İlmin Üstünlüğü Tıklamalar: 2468
240) Alış Verişle İlgili Faziletli Davranışlar Tıklamalar: 2515
239) Kargaşa Ve Fitne Zamanında İbadetin Fazileti Tıklamalar: 2225
238) Allah'ın Ve Efendisinin Hakkını Yerine Getiren Kölenin Fazileti Tıklamalar: 2293
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2024
237) Kölelere İyilik Etmek Tıklamalar: 2240
236) Köleyi Hürriyetine Kavuşturmak Tıklamalar: 2122
235) Şehitlerin Âhiretteki Sevabı Tıklamalar: 3250
234) Cihadın Fazileti Tıklamalar: 1834
233) Hac İle İlgili Hadisler Tıklamalar: 3258
232) İtikaf Bölümü Tıklamalar: 2216
230) Her Ay Üç Gün Oruç Tutmak Tıklamalar: 3012
229) Pazartesi – Perşembe Orucu Tıklamalar: 2452
229) Pazartesi – Perşembe Orucu. Tıklamalar: 2501
228) Şevval Orucu (Şevval Ayında Altı Gün Oruç Tutmak) Tıklamalar: 2586
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2132
227) Arefe Günü Orucu (Arefe Gününde Ve Muharremin Dokuz Ve Onuncu Gününde Tutulan Orucun Fazileti) Tıklamalar: 2145
226) Zilhicce Orucu (Zilhiccenin İlk On Gününde Oruç Tutmanın Ve Diğer İbadetlerin Fazileti) Tıklamalar: 2790
225) Muharrem Orucunun Fazileti (Muharrem, Şâban Ve Haram Aylarında Nâfile Oruç Tutmak) Tıklamalar: 3138
224) Oruca Dair Bazı Meseleler Tıklamalar: 2202
223) Oruçlunun Dilini Koruması Tıklamalar: 3211
222) Oruç Açmakta Acele Etmek (Oruç Açmakta Acele Etmenin Fazileti, Ne İle Oruç Açılacağı Ve Oruç Aç Tıklamalar: 3400
221) Sahurun Fazileti Tıklamalar: 4913
220) Hilâl Görüldüğünde Yapılacak Dua Tıklamalar: 2429
219) Şâban Orucu (Şâban Ayı'nın Onbeşinden Sonra Ramazanı Karşılamak İçin Oruç Tutmanın Yasaklanması Tıklamalar: 4024
218) Ramazanda Cömertlik Tıklamalar: 4073
217) Ramazan Orucu (Ramazan Orucunun Farz Oluşu, Fazileti Ve Oruçla İlgili Konular) Tıklamalar: 5430
216) Zekâtın Fazileti (Zekâtın Farz Olduğunu Pekiştirme, Faziletini Ve Hükümlerini Açıklama) Tıklamalar: 2447
215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Tıklamalar: 2751
299) Tek Ayakkabı İle Gezmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2251
298) Sağ Elle Tahâretlenmenin Kerâheti Tıklamalar: 2940
297) Beyaz Kılları Yolma Yasağı Tıklamalar: 2316
296) İğreti Saç Takma Ve Dövme Yaptırma, Dişlerini Süslü Görünsün Diye Törpületmenin Yasaklığı Tıklamalar: 3743
295) Yarım Tıraş Yasağı Tıklamalar: 2406
294) Boyama Yasağı (Müslüman Erkek Ve Kadınların Saçlarını Siyaha Boyamalarının Yasaklanmış Olduğu) Tıklamalar: 3758
293) Şeytana Ve Kâfirlere Benzeme Yasağı Tıklamalar: 2791
292) Kadın – Erkek Benzeşmesi Yasağı Tıklamalar: 2374
291) Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma Yasağı Tıklamalar: 2520
290) Yabancı Kadın Ve Genç Çocuklara Şehvetle Bakmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3682
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 3473
289) Riyâ Olmadığı Halde Riyâ Sanılan Durumlar Tıklamalar: 2006
288) Gösterişin (Riya) Haramlığı Tıklamalar: 2668
287) Faizin Haram Oluşu Tıklamalar: 3923
286) Yetim Malı Yemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2484
285) Bağıştan Dönmenin Kerâheti Tıklamalar: 2152
284) Zenginin Borcunu Geciktirmesi Tıklamalar: 2402
283) Canlıları Yakma Yasağı Tıklamalar: 3938
282) Gereksiz Ve Aşırı Cezalandırma Yasağı Tıklamalar: 2291
281) Fısıldaşma Yasağı Tıklamalar: 3371
280) Üç Günden Fazla Müslümanlarla İlgiyi Kesmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 4106
279) Övünmek Ve Haksız Yere Taşkınlık Yapmanın Yasaklığı Tıklamalar: 2275
278) Bağış Ve Benzeri İyilikleri Başa Kakma Yasağı Tıklamalar: 3340
277) Sözden Cayma, Ahdi Bozma Yasağı Tıklamalar: 4269
276) Hile Yapma Ve Aldatma Yasağı Tıklamalar: 3359
275) Neseb' e Dil Uzatmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2553
274) Müslümanın Felâketini Sevinçle Karşılama Yasağı Tıklamalar: 3647
273) Müslümanı Küçük Görme Ve Aşağılamanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 9947
272) Müslümanlara Gereksiz Yere Sûizanda Bulunma Yasağı Tıklamalar: 2670
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3019
271) Gizli Şeyleri Araştırmanın Ve Duyulması İstenmeyen Şeyleri Duymaya Çalışmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2577
270) Bir Kimsenin Sahip Olduğu Dini Ve Dünyevi Nimetlerin Elinden Çıkmasını İstemenin Haram Kılındığ Tıklamalar: 1969
269) Müslümanlara Buğuz Etme İlişki Kesme Ve Sırt Çevirmenin Yasaklığı Tıklamalar: 2171
268) Müslümanlara Eziyet Etmemek Ve İncitmemek Tıklamalar: 2359
267) Ölülere Sövme Yasağı Tıklamalar: 2312
266) Müslümana Sövme Yasağı Tıklamalar: 2367
265) İsim Belirtmeksizin Günahkarlara Lanet Etmenin Caiz Oluşu Tıklamalar: 2782
264) Belli Bir İnsan Veya Hayvana Lânet Etme Yasağı Tıklamalar: 3023
263) Yalan Şahitliğin Şiddetle Yasak Oluşu Tıklamalar: 2177
262) Sözü Sağlamlaştırmaya Teşvik Tıklamalar: 2090
261) Yalan Söylemenin Câiz Olduğu Yerler Tıklamalar: 2641
260) Yalan Söylemenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2766
259) İki Yüzlülüğün Kötülenmesi Tıklamalar: 2386
258) İdarecilere Söz Taşıma Yasağı Tıklamalar: 2306
257) İnsanlar Arasında Söz Taşımanın Yasaklığı Tıklamalar: 5589
256) Gıybetin Mübah Olabileceği Haller Tıklamalar: 2472
255) Gıybet Dinleme Yasağı, Gerektiğinde O Toplantıyı Terketme Gereği Tıklamalar: 2552
254) Sakınılması Gereken Şeyler Tıklamalar: 3461
253) Veliler Ve Kerametleri (Allah'ın Gerçek Mü'min Kullarına İkramlarından Örnekler.) Tıklamalar: 4776
252) Dua İle İlgili Bazı Konular Tıklamalar: 3516
251) Yanında Olmayan Bir Kimseye Dua Etmek. Tıklamalar: 2041
250) Rasülullah'ın Hayatından Dualar Tıklamalar: 2290
372) Allah’ın Mü’minlere Cennette Hazırladığı Nimetler Tıklamalar: 3609
371) İstiğfar Ve Tevbe Tıklamalar: 3656
370) Belli Bir Konuyu Kapsamayıp Hoş Cazip Ve İlginç Hadisler Tıklamalar: 2016
369) İlâhî Bir Yasağı Çiğneyen Kimsenin Ne Diyeceği Tıklamalar: 2362
368) Allah Ve Resûlü’nün Yasakladığı Şeylerden Sakınmak. Tıklamalar: 2999
367) Kendi Babası Olmayan Birini Babası Diye Göstermenin, Kendi Efendisi Olmayan Birini Efendi Kabul Tıklamalar: 2547
366) Gün Boyu Konuşmadan Susup Durmanın Yasak Oluşu. Tıklamalar: 2133
365) Erkeğin Sarı Renk İle Boyanmış Elbise Giymesinin Haram Oluşu. Tıklamalar: 2563
364) Altın Ve Gümüş Kap Kullanmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2335
363) Düşman Eline Geçmesinden Korkulduğunda Mushaf İle Kâfirlerin Yurduna Yolculuğun Yasak Kılındığı Tıklamalar: 2141
362) Sihir Ve Büyü Yapmanın Kesinlikle Haram Olduğu Tıklamalar: 3590
361) Bulaşıcı Hastalık Olan Yerden Dışarı Kaçmanın Ve Böyle Bir Yere Girmenin Mekruh Olduğu. Tıklamalar: 2076
360) Kişiyi Yüzüne Karşı Övmek Tıklamalar: 3167
359) Özrü Olmaksızın Güzel Kokuyu Reddetmenin Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2006
358) Ezandan Sonra Mescidden Çıkmanın Mekruh Oluşu (Ezan Okunduktan Sonra Bir Özür Olmadıkça Farz Na Tıklamalar: 2795
357) Silâhla Şakalaşmanın Yasak Oluşu (Ciddî Veya Şaka Olarak Bir Müslümana Silâh Ve Benzeri Şeylerl Tıklamalar: 2916
356) Şeriatın İzin Verdiği Yerlerden Başka Alanda Malı Telef Etmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2100
355) Simsarlık Ve Satış Üzerine Satış Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2235
354) Yas Tutmanın Yasak Oluşu (Bir Kadının Kocası Dışında Bir Ölü İçin Üç Günden Fazla Yas Tutmasını Tıklamalar: 3080
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 3304
353) Bir Babanın Mal Bağışlarken Çocukları Arasında Ayırım Yapmasının Doğru Olmadığı Tıklamalar: 2782
352) Durgun Suları İdrar Ve Benzeri Pisliklerle Kirletmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2214
351) Halkın Geçeceği Yola, Gölgeleneceği Yere, Su Kenarlarına Ve Benzeri Yerlere Abdest Bozmanın Yas Tıklamalar: 2242
350) Şer'î Cezaların Uygulanmaması İçin Aracı Olmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2273
349) Kölenin Efendisinden Kaçmasının Ağır Bir Haram Oluşu Tıklamalar: 2254
348) Kabri Kireçlemenin Ve Üzerine Bina Yapmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2229
347) Kabir Üzerine Oturmanın Haram Oluşu Tıklamalar: 2274
346) İftar Etmeden Orucu Birbirine Eklemenin Haram Oluşu (Yiyip İçmeksizin İki Veya Daha Fazla Günün Tıklamalar: 2085
345) Orucu Sadece Cuma Günü Tutmanın Ve Cuma Gecesini Namaza Ayırmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2407
344) Müezzin Kâmete Başlayınca Nafile Kılmanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2355
343) Namaz Kılan Kimsenin Önünden Geçmenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2324
342) Kabirlere Doğru Namaz Kılmanın Yasak Olduğu Tıklamalar: 2268
341) Bir Mazereti Olmaksızın Namazda Başını Sağa Sola Çevirmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2685
340) Namazda Gözleri Semaya Dikmenin Yasak Oluşu Tıklamalar: 2186
339) Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Haller Tıklamalar: 2074
338) Namazda Eli Böğüre Koymanın Mekruh Oluşu Tıklamalar: 3030
337) İmama Uyan Kimsenin İmamdan Önce Başını Rükû Ve Secdeden Kaldırmasının Haram Oluşu Tıklamalar: 3231
336) Kocası Yanında Bulunan Bir Kadının Onun İznini Almadan Nafile Oruç Tutmasının Haram Olduğu Tıklamalar: 2109
335) Kadının Kocasının Çağrısına Uyma Zorunda Oluşu Tıklamalar: 2212
334) Yatsıdan Sonra Allah’ın Rızası Olmayan Konuşmaların Mekruh Olduğu Tıklamalar: 2378
333) "Allah Ve Filanca Dilerse" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 1894
332) İnsanın Dua Ederken, "Allahım Dilersen Beni Bağışla" Demesinin Mekruhluğu ve İsteğini Kesin Bir Tıklamalar: 2146
331) Bir Kadının Güzelliğini Bir Erkeğe Anlatmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 3587
330) Üzüme Kerm Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2424
329) "Nefsim Murdar Oldu" Demenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2425
328) Konuşmada Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler Tıklamalar: 3607
327) Kötü Söz Ve Fena Konuşmanın Yasak Oluşu Tıklamalar: 2166
326) Müslümana Kâfir Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2222
325) İnsanın "Şu Yıldız Sayesinde Yağmura Kavuştuk" Demesi Yasaklanmıştır Tıklamalar: 2159
324) Horoza Sövmenin Mekruh Oluşu Tıklamalar: 2296
323) Rüzgâra Sövmenin Yasaklığı Ve Rüzgâr Estiğinde Ne Denileceği Tıklamalar: 2262
322) Ateşli Hastalıklara Sövmenin Mekruhluğu Tıklamalar: 2249
321) Fâsık, Bid'atçı Ve Bunlar Gibilerine Seyyid Ve Benzeri Adlarla Hitap Edilmesinin Yasaklanması Tıklamalar: 2194
320) Sultana Ve Başkalarına Şehinşah Demenin Haram Oluşu Tıklamalar: 2211
319) Allah Rızası İçin İstemek Tıklamalar: 2872
318) Doğru Bile Olsa Alış Verişte Yemin Mekruhtur Tıklamalar: 2471
317) Söz Arasında Yemin Maksadı Olmaksızın Söylenen Sözlerin Yemin Sayılmayacağı Tıklamalar: 2350
316) Yemini Bozup Kefâretini Vermek Tıklamalar: 2179
315) Bilerek Yalan Yere Yemin Etmenin Büyük Günah Oluşu Tıklamalar: 3902
314) Üzerine Yemin Edilmesi Yasaklananlar Tıklamalar: 2297
313) Kurban Kesmek İsteyerek Zilhicce Ayının Onuna Ulaşan Kimsenin Kurbanı Kesinceye Kadar Saçından Tıklamalar: 2465
312) Hutbe Okunurken Dizlerini Dikip Oturmanın Kerâheti Tıklamalar: 4159
311) Kötü Kokularla Mescide Gelme Yasağı Tıklamalar: 2409
310) Mescidde Gürültü Yapmanın Kerâheti Tıklamalar: 2361
309) Mescide Tükürme Yasağı Tıklamalar: 2221
308) Pislik Yiyen Deveye Binme Yasağı Tıklamalar: 2084
307) Hayvanlara Çan Takmanın Kerâheti Tıklamalar: 2502
306) Köpek Edinme Yasağı Tıklamalar: 3016
305) Canlı Resmi Yapma Ve Bulundurma Yasağı Tıklamalar: 2778
304) Uğursuzluğa İnanma Yasağı Tıklamalar: 2101
303) Falcılara Ve Kâhinlere İnanma Yasağı Tıklamalar: 2306
302) Ölüye Ağıt Yakma Yasağı Tıklamalar: 3631
301) İş Ve Sözde Faydasız Yükler Yüklemenin Yasaklığı Tıklamalar: 2187
300) Ateşi Yanar Halde Bırakma Yasağı Tıklamalar: 2166

Günün Sözü

"Yediğiniz yemeği Allah’ı zikrederek ve namaz kılarak eritiniz. Yemeğin üzerine (hazmetmeden) uyumayınız. Yoksa kalbiniz katılaşır. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.