Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 4976
2-Bakara Tıklamalar: 3911
144. Nas Tıklamalar: 3125
113. Felak Tıklamalar: 2986
112. İhlas Tıklamalar: 2894
111.Tebbet Tıklamalar: 2799
110. Nasr Tıklamalar: 2911
109. Kafirun Tıklamalar: 2755
108.Kevser Tıklamalar: 2881
107-Ma'un Tıklamalar: 3032
106-Kureys Tıklamalar: 2766
105-Fil Tıklamalar: 2847
104-Hümeze Tıklamalar: 2424
103-Asr Tıklamalar: 3011
102-Tekasür Tıklamalar: 2886
101-Kaari'a Tıklamalar: 2934
100-Adiyat Tıklamalar: 2552
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2615
98-Beyyine Tıklamalar: 2660
97-Kadir Tıklamalar: 2654
96-Alak Tıklamalar: 2638
95-Tin Tıklamalar: 2560
94-İnsirah Tıklamalar: 2625
93-Duha Tıklamalar: 2410
92-Leyl Tıklamalar: 2422
91-Sems Tıklamalar: 2405
90-Beled Tıklamalar: 2570
89-Fecr Tıklamalar: 2764
88-Gasiye Tıklamalar: 2637
87-A'la Tıklamalar: 2692
86-Tarik Tıklamalar: 2699
85-Büruc Tıklamalar: 2315
84-İnsikak Tıklamalar: 2369
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2382
82-Infitar Tıklamalar: 2561
81-Tekvir Tıklamalar: 2384
80-Abese Tıklamalar: 2583
79-Naziat Tıklamalar: 2359
78-Nebe Tıklamalar: 2430
77-Mürselat Tıklamalar: 2686
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2515
75-Kiyamet Tıklamalar: 2589
74-Müddessir Tıklamalar: 2501
72-Cin Tıklamalar: 2812
71-Nuh Tıklamalar: 2350
70-Mearic Tıklamalar: 2416
69-Hakka Tıklamalar: 2600
68-Kalem Tıklamalar: 2469
67-Mülk Tıklamalar: 2688
66-Tahrim Tıklamalar: 2632
65-Talak Tıklamalar: 2572
64-Tegabün Tıklamalar: 2517
63-Münafikun Tıklamalar: 2507
62-Cum'a Tıklamalar: 2455
61-Saf Tıklamalar: 2665
60-Mümtehine Tıklamalar: 2576
59-Hasr Tıklamalar: 2778
58-Mücadele Tıklamalar: 2681
57-Hadid Tıklamalar: 2466
56-Vakia Tıklamalar: 2432
55-Rahman Tıklamalar: 2621
54-Kamer Tıklamalar: 2831
53-Necm Tıklamalar: 2622
52-Tur Tıklamalar: 2514
51-Zariyat Tıklamalar: 2357
50-Kaf Tıklamalar: 2627
49-Hucurat Tıklamalar: 2934
48-Fetih Tıklamalar: 2729
47-Muhammed Tıklamalar: 2831
46-Ahkaf Tıklamalar: 2623
45-Casiye Tıklamalar: 2942
44-Duhan Tıklamalar: 2697
43-Zuhruf Tıklamalar: 2590
42-Sura Tıklamalar: 2709
40-Mümin Tıklamalar: 2572
39-Zümer Tıklamalar: 2538
38-Sad Tıklamalar: 2709
37-Saffat Tıklamalar: 2671
36-Yasin Tıklamalar: 3450
35-Fatir Tıklamalar: 2626
34-Sebe Tıklamalar: 2601
33-Ahzab Tıklamalar: 2687
32-Secde Tıklamalar: 2454
31-Lokman Tıklamalar: 2724
30-Rum Tıklamalar: 2692
29-Ankebut Tıklamalar: 3636
28-Kasas Tıklamalar: 2604
27-Neml Tıklamalar: 2639
26-Suara Tıklamalar: 2397
25-Furkan Tıklamalar: 2665
24-Nur Tıklamalar: 2887
23-Mü'minun Tıklamalar: 2870
22-Hac Tıklamalar: 2471
21-Enbiya Tıklamalar: 2707
20-Taha Tıklamalar: 2508
19-Meryem Tıklamalar: 2640
18-Kehf Tıklamalar: 2743
17-Isra Tıklamalar: 2829
15-Hicr Tıklamalar: 2493
15-Hicr Tıklamalar: 2913
14-İbrahim Tıklamalar: 2628
13-Ra'd Tıklamalar: 2780
12-Yusuf Tıklamalar: 2797
11-Hud Tıklamalar: 2692
10-Yunus Tıklamalar: 2838
9-Tevbe Tıklamalar: 3008
8-Enfal Tıklamalar: 2616
7-A'raf Tıklamalar: 2702
6-En'am Tıklamalar: 2805
4-Nisa Tıklamalar: 3189
3-Al-iimran Tıklamalar: 3247
5- Maide Tıklamalar: 3193
41- Fussilet Tıklamalar: 3367
73- Müzemmil Tıklamalar: 4722

Günün Sözü

"İki ay vardır ki; sevapları noksan olmaz. Bunlar, bayram aylarıdır. Biri Ramazân-ı Şerîf, diğeri de (onuncu günü kurban bayramı olan) Zilhicce ayıdır.” (Hadîs-i Şerif—İmam Ahmed b. Hanbel rh.)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.