Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 4587
2-Bakara Tıklamalar: 3630
144. Nas Tıklamalar: 2811
113. Felak Tıklamalar: 2676
112. İhlas Tıklamalar: 2596
111.Tebbet Tıklamalar: 2518
110. Nasr Tıklamalar: 2629
109. Kafirun Tıklamalar: 2524
108.Kevser Tıklamalar: 2610
107-Ma'un Tıklamalar: 2706
106-Kureys Tıklamalar: 2510
105-Fil Tıklamalar: 2609
104-Hümeze Tıklamalar: 2199
103-Asr Tıklamalar: 2677
102-Tekasür Tıklamalar: 2649
101-Kaari'a Tıklamalar: 2571
100-Adiyat Tıklamalar: 2316
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2413
98-Beyyine Tıklamalar: 2456
97-Kadir Tıklamalar: 2476
96-Alak Tıklamalar: 2457
95-Tin Tıklamalar: 2360
94-İnsirah Tıklamalar: 2439
93-Duha Tıklamalar: 2232
92-Leyl Tıklamalar: 2228
91-Sems Tıklamalar: 2216
90-Beled Tıklamalar: 2389
89-Fecr Tıklamalar: 2575
88-Gasiye Tıklamalar: 2454
87-A'la Tıklamalar: 2508
86-Tarik Tıklamalar: 2516
85-Büruc Tıklamalar: 2146
84-İnsikak Tıklamalar: 2202
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2213
82-Infitar Tıklamalar: 2390
81-Tekvir Tıklamalar: 2200
80-Abese Tıklamalar: 2391
79-Naziat Tıklamalar: 2175
78-Nebe Tıklamalar: 2238
77-Mürselat Tıklamalar: 2524
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2348
75-Kiyamet Tıklamalar: 2416
74-Müddessir Tıklamalar: 2330
72-Cin Tıklamalar: 2622
71-Nuh Tıklamalar: 2168
70-Mearic Tıklamalar: 2228
69-Hakka Tıklamalar: 2413
68-Kalem Tıklamalar: 2285
67-Mülk Tıklamalar: 2491
66-Tahrim Tıklamalar: 2458
65-Talak Tıklamalar: 2385
64-Tegabün Tıklamalar: 2337
63-Münafikun Tıklamalar: 2330
62-Cum'a Tıklamalar: 2268
61-Saf Tıklamalar: 2482
60-Mümtehine Tıklamalar: 2393
59-Hasr Tıklamalar: 2588
58-Mücadele Tıklamalar: 2498
57-Hadid Tıklamalar: 2289
56-Vakia Tıklamalar: 2258
55-Rahman Tıklamalar: 2438
54-Kamer Tıklamalar: 2359
53-Necm Tıklamalar: 2441
52-Tur Tıklamalar: 2317
51-Zariyat Tıklamalar: 2181
50-Kaf Tıklamalar: 2440
49-Hucurat Tıklamalar: 2752
48-Fetih Tıklamalar: 2549
47-Muhammed Tıklamalar: 2649
46-Ahkaf Tıklamalar: 2452
45-Casiye Tıklamalar: 2756
44-Duhan Tıklamalar: 2510
43-Zuhruf Tıklamalar: 2415
42-Sura Tıklamalar: 2522
40-Mümin Tıklamalar: 2389
39-Zümer Tıklamalar: 2366
38-Sad Tıklamalar: 2526
37-Saffat Tıklamalar: 2488
36-Yasin Tıklamalar: 3257
35-Fatir Tıklamalar: 2441
34-Sebe Tıklamalar: 2423
33-Ahzab Tıklamalar: 2512
32-Secde Tıklamalar: 2269
31-Lokman Tıklamalar: 2541
30-Rum Tıklamalar: 2507
29-Ankebut Tıklamalar: 3065
28-Kasas Tıklamalar: 2422
27-Neml Tıklamalar: 2444
26-Suara Tıklamalar: 2195
25-Furkan Tıklamalar: 2493
24-Nur Tıklamalar: 2696
23-Mü'minun Tıklamalar: 2686
22-Hac Tıklamalar: 2284
21-Enbiya Tıklamalar: 2534
20-Taha Tıklamalar: 2325
19-Meryem Tıklamalar: 2438
18-Kehf Tıklamalar: 2573
17-Isra Tıklamalar: 2656
15-Hicr Tıklamalar: 2305
15-Hicr Tıklamalar: 2690
14-İbrahim Tıklamalar: 2431
13-Ra'd Tıklamalar: 2588
12-Yusuf Tıklamalar: 2607
11-Hud Tıklamalar: 2503
10-Yunus Tıklamalar: 2651
9-Tevbe Tıklamalar: 2828
8-Enfal Tıklamalar: 2430
7-A'raf Tıklamalar: 2519
6-En'am Tıklamalar: 2604
4-Nisa Tıklamalar: 2989
3-Al-iimran Tıklamalar: 3067
5- Maide Tıklamalar: 3021
41- Fussilet Tıklamalar: 3194
73- Müzemmil Tıklamalar: 4543

Ramazan-ı Şerif Özel

Günün Sözü

"Müslüman bir ağaç diker de, ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu kıyâmet gününe kadar onun için sadaka olur” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.