Elmalılı Meali

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 73- Müzemmil 4010
2 41- Fussilet 2611
3 5- Maide 2395
4 3-Al-iimran 2405
5 4-Nisa 2348
6 6-En'am 2072
7 7-A'raf 1935
8 8-Enfal 1891
9 9-Tevbe 2265
10 10-Yunus 2107
11 11-Hud 1992
12 12-Yusuf 2078
13 13-Ra'd 2045
14 14-İbrahim 1888
15 15-Hicr 2063
16 15-Hicr 1796
17 17-Isra 2064
18 18-Kehf 2014
19 19-Meryem 1930
20 20-Taha 1790
21 21-Enbiya 1952
22 22-Hac 1704
23 23-Mü'minun 2086
24 24-Nur 2134
25 25-Furkan 1993
26 26-Suara 1641
27 27-Neml 1921
28 28-Kasas 1872
29 29-Ankebut 2164
30 30-Rum 1962
31 31-Lokman 2022
32 32-Secde 1792
33 33-Ahzab 1966
34 34-Sebe 1906
35 35-Fatir 1872
36 36-Yasin 2695
37 37-Saffat 1913
38 38-Sad 1973
39 39-Zümer 1784
40 40-Mümin 1829
41 42-Sura 1978
42 43-Zuhruf 1811
43 44-Duhan 1983
44 45-Casiye 2196
45 46-Ahkaf 1911
46 47-Muhammed 2080
47 48-Fetih 2016
48 49-Hucurat 2246
49 50-Kaf 1902
50 51-Zariyat 1644
51 52-Tur 1817
52 53-Necm 1902
53 54-Kamer 1818
54 55-Rahman 1889
55 56-Vakia 1760
56 57-Hadid 1746
57 58-Mücadele 1962
58 59-Hasr 2045
59 60-Mümtehine 1861
60 61-Saf 1971
61 62-Cum'a 1770
62 63-Münafikun 1842
63 64-Tegabün 1819
64 65-Talak 1873
65 66-Tahrim 1938
66 67-Mülk 2012
67 68-Kalem 1732
68 69-Hakka 1889
69 70-Mearic 1755
70 71-Nuh 1680
71 72-Cin 2136
72 74-Müddessir 1788
73 75-Kiyamet 1917
74 76-İnsan-Dehr 1853
75 77-Mürselat 1984
76 78-Nebe 1812
77 79-Naziat 1678
78 80-Abese 1922
79 81-Tekvir 1667
80 82-Infitar 1917
81 83-Mutaffifin 1740
82 84-İnsikak 1690
83 85-Büruc 1666
84 86-Tarik 1971
85 87-A'la 2025
86 88-Gasiye 1976
87 89-Fecr 2018
88 90-Beled 1895
89 91-Sems 1735
90 92-Leyl 1701
91 93-Duha 1748
92 94-İnsirah 1897
93 95-Tin 1882
94 96-Alak 1908
95 97-Kadir 2030
96 98-Beyyine 1944
97 99-Zelzele-Zilzal 1880
98 100-Adiyat 1752
99 101-Kaari'a 1941
100 102-Tekasür 2085
101 103-Asr 2037
102 104-Hümeze 1679
103 105-Fil 2077
104 106-Kureys 1932
105 107-Ma'un 2085
106 108.Kevser 1979
107 109. Kafirun 1946
108 110. Nasr 2021
109 111.Tebbet 1971
110 112. İhlas 2017
111 113. Felak 2037
112 144. Nas 2205
113 2-Bakara 2914
114 1- Fatiha 3861