Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6220
2-Bakara Tıklamalar: 5039
144. Nas Tıklamalar: 4174
113. Felak Tıklamalar: 4151
112. İhlas Tıklamalar: 4003
111.Tebbet Tıklamalar: 3738
110. Nasr Tıklamalar: 3900
109. Kafirun Tıklamalar: 3569
108.Kevser Tıklamalar: 3848
107-Ma'un Tıklamalar: 4118
106-Kureys Tıklamalar: 3609
105-Fil Tıklamalar: 3669
104-Hümeze Tıklamalar: 3325
103-Asr Tıklamalar: 4062
102-Tekasür Tıklamalar: 3706
101-Kaari'a Tıklamalar: 4095
100-Adiyat Tıklamalar: 3363
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3392
98-Beyyine Tıklamalar: 3395
97-Kadir Tıklamalar: 3367
96-Alak Tıklamalar: 3352
95-Tin Tıklamalar: 3297
94-İnsirah Tıklamalar: 3319
93-Duha Tıklamalar: 3120
92-Leyl Tıklamalar: 3143
91-Sems Tıklamalar: 3136
90-Beled Tıklamalar: 3286
89-Fecr Tıklamalar: 3518
88-Gasiye Tıklamalar: 3418
87-A'la Tıklamalar: 3425
86-Tarik Tıklamalar: 3439
85-Büruc Tıklamalar: 3048
84-İnsikak Tıklamalar: 3073
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3127
82-Infitar Tıklamalar: 3243
81-Tekvir Tıklamalar: 3147
80-Abese Tıklamalar: 3307
79-Naziat Tıklamalar: 3120
78-Nebe Tıklamalar: 3257
77-Mürselat Tıklamalar: 3366
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3234
75-Kiyamet Tıklamalar: 3368
74-Müddessir Tıklamalar: 3198
72-Cin Tıklamalar: 3543
71-Nuh Tıklamalar: 3185
70-Mearic Tıklamalar: 3162
69-Hakka Tıklamalar: 3314
68-Kalem Tıklamalar: 3170
67-Mülk Tıklamalar: 3410
66-Tahrim Tıklamalar: 3407
65-Talak Tıklamalar: 3282
64-Tegabün Tıklamalar: 3258
63-Münafikun Tıklamalar: 3192
62-Cum'a Tıklamalar: 3167
61-Saf Tıklamalar: 3404
60-Mümtehine Tıklamalar: 3279
59-Hasr Tıklamalar: 3482
58-Mücadele Tıklamalar: 3503
57-Hadid Tıklamalar: 3293
56-Vakia Tıklamalar: 3332
55-Rahman Tıklamalar: 3479
54-Kamer Tıklamalar: 3679
53-Necm Tıklamalar: 3525
52-Tur Tıklamalar: 3374
51-Zariyat Tıklamalar: 3069
50-Kaf Tıklamalar: 3371
49-Hucurat Tıklamalar: 3620
48-Fetih Tıklamalar: 3451
47-Muhammed Tıklamalar: 3522
46-Ahkaf Tıklamalar: 3339
45-Casiye Tıklamalar: 3675
44-Duhan Tıklamalar: 3455
43-Zuhruf Tıklamalar: 3317
42-Sura Tıklamalar: 3425
40-Mümin Tıklamalar: 3271
39-Zümer Tıklamalar: 3287
38-Sad Tıklamalar: 3433
37-Saffat Tıklamalar: 3400
36-Yasin Tıklamalar: 4151
35-Fatir Tıklamalar: 3379
34-Sebe Tıklamalar: 3322
33-Ahzab Tıklamalar: 3362
32-Secde Tıklamalar: 3196
31-Lokman Tıklamalar: 3398
30-Rum Tıklamalar: 3405
29-Ankebut Tıklamalar: 4283
28-Kasas Tıklamalar: 3289
27-Neml Tıklamalar: 3285
26-Suara Tıklamalar: 3097
25-Furkan Tıklamalar: 3359
24-Nur Tıklamalar: 3558
23-Mü'minun Tıklamalar: 3578
22-Hac Tıklamalar: 3193
21-Enbiya Tıklamalar: 3385
20-Taha Tıklamalar: 3209
19-Meryem Tıklamalar: 3361
18-Kehf Tıklamalar: 3430
17-Isra Tıklamalar: 3608
15-Hicr Tıklamalar: 3239
15-Hicr Tıklamalar: 3647
14-İbrahim Tıklamalar: 3348
13-Ra'd Tıklamalar: 3485
12-Yusuf Tıklamalar: 3553
11-Hud Tıklamalar: 3409
10-Yunus Tıklamalar: 3492
9-Tevbe Tıklamalar: 3742
8-Enfal Tıklamalar: 3324
7-A'raf Tıklamalar: 3424
6-En'am Tıklamalar: 3536
4-Nisa Tıklamalar: 3941
3-Al-iimran Tıklamalar: 4118
5- Maide Tıklamalar: 3965
41- Fussilet Tıklamalar: 4072
73- Müzemmil Tıklamalar: 5410

Günün Sözü

"İbn Mes‘ûd’dan şöyle dediği rivâyet olunmuştur: “Resûlüllah (s.a.v.), bizi bıktırmamak için vaaz ü nasîhatta en uygun zamanı kollardı.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.