Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6033
2-Bakara Tıklamalar: 4863
144. Nas Tıklamalar: 4006
113. Felak Tıklamalar: 3975
112. İhlas Tıklamalar: 3831
111.Tebbet Tıklamalar: 3550
110. Nasr Tıklamalar: 3735
109. Kafirun Tıklamalar: 3425
108.Kevser Tıklamalar: 3693
107-Ma'un Tıklamalar: 3942
106-Kureys Tıklamalar: 3468
105-Fil Tıklamalar: 3530
104-Hümeze Tıklamalar: 3175
103-Asr Tıklamalar: 3897
102-Tekasür Tıklamalar: 3560
101-Kaari'a Tıklamalar: 3904
100-Adiyat Tıklamalar: 3225
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3257
98-Beyyine Tıklamalar: 3254
97-Kadir Tıklamalar: 3233
96-Alak Tıklamalar: 3216
95-Tin Tıklamalar: 3167
94-İnsirah Tıklamalar: 3188
93-Duha Tıklamalar: 2988
92-Leyl Tıklamalar: 3000
91-Sems Tıklamalar: 2998
90-Beled Tıklamalar: 3150
89-Fecr Tıklamalar: 3372
88-Gasiye Tıklamalar: 3290
87-A'la Tıklamalar: 3280
86-Tarik Tıklamalar: 3311
85-Büruc Tıklamalar: 2919
84-İnsikak Tıklamalar: 2950
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3001
82-Infitar Tıklamalar: 3114
81-Tekvir Tıklamalar: 3015
80-Abese Tıklamalar: 3183
79-Naziat Tıklamalar: 3006
78-Nebe Tıklamalar: 3108
77-Mürselat Tıklamalar: 3242
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3096
75-Kiyamet Tıklamalar: 3242
74-Müddessir Tıklamalar: 3080
72-Cin Tıklamalar: 3418
71-Nuh Tıklamalar: 2990
70-Mearic Tıklamalar: 3032
69-Hakka Tıklamalar: 3176
68-Kalem Tıklamalar: 3042
67-Mülk Tıklamalar: 3285
66-Tahrim Tıklamalar: 3211
65-Talak Tıklamalar: 3160
64-Tegabün Tıklamalar: 3124
63-Münafikun Tıklamalar: 3067
62-Cum'a Tıklamalar: 3047
61-Saf Tıklamalar: 3280
60-Mümtehine Tıklamalar: 3161
59-Hasr Tıklamalar: 3366
58-Mücadele Tıklamalar: 3374
57-Hadid Tıklamalar: 3174
56-Vakia Tıklamalar: 3210
55-Rahman Tıklamalar: 3349
54-Kamer Tıklamalar: 3557
53-Necm Tıklamalar: 3388
52-Tur Tıklamalar: 3257
51-Zariyat Tıklamalar: 2950
50-Kaf Tıklamalar: 3243
49-Hucurat Tıklamalar: 3500
48-Fetih Tıklamalar: 3333
47-Muhammed Tıklamalar: 3400
46-Ahkaf Tıklamalar: 3219
45-Casiye Tıklamalar: 3563
44-Duhan Tıklamalar: 3338
43-Zuhruf Tıklamalar: 3196
42-Sura Tıklamalar: 3295
40-Mümin Tıklamalar: 3151
39-Zümer Tıklamalar: 3150
38-Sad Tıklamalar: 3315
37-Saffat Tıklamalar: 3279
36-Yasin Tıklamalar: 4024
35-Fatir Tıklamalar: 3249
34-Sebe Tıklamalar: 3198
33-Ahzab Tıklamalar: 3248
32-Secde Tıklamalar: 3080
31-Lokman Tıklamalar: 3284
30-Rum Tıklamalar: 3281
29-Ankebut Tıklamalar: 4174
28-Kasas Tıklamalar: 3175
27-Neml Tıklamalar: 3183
26-Suara Tıklamalar: 2983
25-Furkan Tıklamalar: 3251
24-Nur Tıklamalar: 3449
23-Mü'minun Tıklamalar: 3471
22-Hac Tıklamalar: 3082
21-Enbiya Tıklamalar: 3272
20-Taha Tıklamalar: 3092
19-Meryem Tıklamalar: 3247
18-Kehf Tıklamalar: 3321
17-Isra Tıklamalar: 3474
15-Hicr Tıklamalar: 3083
15-Hicr Tıklamalar: 3527
14-İbrahim Tıklamalar: 3231
13-Ra'd Tıklamalar: 3364
12-Yusuf Tıklamalar: 3429
11-Hud Tıklamalar: 3292
10-Yunus Tıklamalar: 3384
9-Tevbe Tıklamalar: 3632
8-Enfal Tıklamalar: 3208
7-A'raf Tıklamalar: 3301
6-En'am Tıklamalar: 3416
4-Nisa Tıklamalar: 3823
3-Al-iimran Tıklamalar: 3975
5- Maide Tıklamalar: 3842
41- Fussilet Tıklamalar: 3958
73- Müzemmil Tıklamalar: 5295

Günün Sözü

"Peygamberimiz en çok şöyle duâ ederdi: “Ey kalbleri değiştiren (Allahım)! Benim kalbimi dînin üzere sâbit kıl!” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.