Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 7314
2-Bakara Tıklamalar: 5997
144. Nas Tıklamalar: 5113
113. Felak Tıklamalar: 5127
112. İhlas Tıklamalar: 4921
111.Tebbet Tıklamalar: 4561
110. Nasr Tıklamalar: 4781
109. Kafirun Tıklamalar: 4370
108.Kevser Tıklamalar: 4755
107-Ma'un Tıklamalar: 5027
106-Kureys Tıklamalar: 4395
105-Fil Tıklamalar: 4427
104-Hümeze Tıklamalar: 4062
103-Asr Tıklamalar: 4886
102-Tekasür Tıklamalar: 4436
101-Kaari'a Tıklamalar: 5029
100-Adiyat Tıklamalar: 4126
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 4125
98-Beyyine Tıklamalar: 4122
97-Kadir Tıklamalar: 4091
96-Alak Tıklamalar: 4048
95-Tin Tıklamalar: 3987
94-İnsirah Tıklamalar: 4019
93-Duha Tıklamalar: 3822
92-Leyl Tıklamalar: 3846
91-Sems Tıklamalar: 3852
90-Beled Tıklamalar: 4009
89-Fecr Tıklamalar: 4279
88-Gasiye Tıklamalar: 4110
87-A'la Tıklamalar: 4138
86-Tarik Tıklamalar: 4137
85-Büruc Tıklamalar: 3745
84-İnsikak Tıklamalar: 3774
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3835
82-Infitar Tıklamalar: 3920
81-Tekvir Tıklamalar: 3908
80-Abese Tıklamalar: 3998
79-Naziat Tıklamalar: 3789
78-Nebe Tıklamalar: 3925
77-Mürselat Tıklamalar: 4034
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3929
75-Kiyamet Tıklamalar: 4049
74-Müddessir Tıklamalar: 3902
72-Cin Tıklamalar: 4216
71-Nuh Tıklamalar: 3927
70-Mearic Tıklamalar: 3894
69-Hakka Tıklamalar: 4032
68-Kalem Tıklamalar: 3818
67-Mülk Tıklamalar: 4119
66-Tahrim Tıklamalar: 4144
65-Talak Tıklamalar: 3973
64-Tegabün Tıklamalar: 3973
63-Münafikun Tıklamalar: 3904
62-Cum'a Tıklamalar: 3893
61-Saf Tıklamalar: 4094
60-Mümtehine Tıklamalar: 4002
59-Hasr Tıklamalar: 4141
58-Mücadele Tıklamalar: 4361
57-Hadid Tıklamalar: 4131
56-Vakia Tıklamalar: 4150
55-Rahman Tıklamalar: 4352
54-Kamer Tıklamalar: 4557
53-Necm Tıklamalar: 4406
52-Tur Tıklamalar: 4209
51-Zariyat Tıklamalar: 3742
50-Kaf Tıklamalar: 4066
49-Hucurat Tıklamalar: 4326
48-Fetih Tıklamalar: 4120
47-Muhammed Tıklamalar: 4229
46-Ahkaf Tıklamalar: 4034
45-Casiye Tıklamalar: 4360
44-Duhan Tıklamalar: 4121
43-Zuhruf Tıklamalar: 4014
42-Sura Tıklamalar: 4131
40-Mümin Tıklamalar: 3957
39-Zümer Tıklamalar: 3946
38-Sad Tıklamalar: 4106
37-Saffat Tıklamalar: 4070
36-Yasin Tıklamalar: 4833
35-Fatir Tıklamalar: 4033
34-Sebe Tıklamalar: 4036
33-Ahzab Tıklamalar: 4064
32-Secde Tıklamalar: 3856
31-Lokman Tıklamalar: 4062
30-Rum Tıklamalar: 4120
29-Ankebut Tıklamalar: 4941
28-Kasas Tıklamalar: 3961
27-Neml Tıklamalar: 3929
26-Suara Tıklamalar: 3789
25-Furkan Tıklamalar: 4031
24-Nur Tıklamalar: 4213
23-Mü'minun Tıklamalar: 4250
22-Hac Tıklamalar: 3853
21-Enbiya Tıklamalar: 4040
20-Taha Tıklamalar: 3880
19-Meryem Tıklamalar: 4051
18-Kehf Tıklamalar: 4106
17-Isra Tıklamalar: 4306
15-Hicr Tıklamalar: 3895
15-Hicr Tıklamalar: 4360
14-İbrahim Tıklamalar: 4061
13-Ra'd Tıklamalar: 4199
12-Yusuf Tıklamalar: 4243
11-Hud Tıklamalar: 4106
10-Yunus Tıklamalar: 4120
9-Tevbe Tıklamalar: 4417
8-Enfal Tıklamalar: 4107
7-A'raf Tıklamalar: 4152
6-En'am Tıklamalar: 4245
4-Nisa Tıklamalar: 4642
3-Al-iimran Tıklamalar: 4879
5- Maide Tıklamalar: 4717
41- Fussilet Tıklamalar: 4747
73- Müzemmil Tıklamalar: 6096

Günün Sözü

"Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.