Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 4789
2-Bakara Tıklamalar: 3785
144. Nas Tıklamalar: 2981
113. Felak Tıklamalar: 2844
112. İhlas Tıklamalar: 2735
111.Tebbet Tıklamalar: 2665
110. Nasr Tıklamalar: 2788
109. Kafirun Tıklamalar: 2647
108.Kevser Tıklamalar: 2745
107-Ma'un Tıklamalar: 2880
106-Kureys Tıklamalar: 2652
105-Fil Tıklamalar: 2729
104-Hümeze Tıklamalar: 2316
103-Asr Tıklamalar: 2852
102-Tekasür Tıklamalar: 2769
101-Kaari'a Tıklamalar: 2762
100-Adiyat Tıklamalar: 2438
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2514
98-Beyyine Tıklamalar: 2569
97-Kadir Tıklamalar: 2564
96-Alak Tıklamalar: 2552
95-Tin Tıklamalar: 2461
94-İnsirah Tıklamalar: 2534
93-Duha Tıklamalar: 2331
92-Leyl Tıklamalar: 2334
91-Sems Tıklamalar: 2320
90-Beled Tıklamalar: 2481
89-Fecr Tıklamalar: 2668
88-Gasiye Tıklamalar: 2544
87-A'la Tıklamalar: 2604
86-Tarik Tıklamalar: 2610
85-Büruc Tıklamalar: 2234
84-İnsikak Tıklamalar: 2290
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2302
82-Infitar Tıklamalar: 2476
81-Tekvir Tıklamalar: 2293
80-Abese Tıklamalar: 2481
79-Naziat Tıklamalar: 2268
78-Nebe Tıklamalar: 2343
77-Mürselat Tıklamalar: 2608
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2435
75-Kiyamet Tıklamalar: 2506
74-Müddessir Tıklamalar: 2427
72-Cin Tıklamalar: 2724
71-Nuh Tıklamalar: 2260
70-Mearic Tıklamalar: 2323
69-Hakka Tıklamalar: 2512
68-Kalem Tıklamalar: 2382
67-Mülk Tıklamalar: 2599
66-Tahrim Tıklamalar: 2549
65-Talak Tıklamalar: 2487
64-Tegabün Tıklamalar: 2431
63-Münafikun Tıklamalar: 2431
62-Cum'a Tıklamalar: 2365
61-Saf Tıklamalar: 2570
60-Mümtehine Tıklamalar: 2492
59-Hasr Tıklamalar: 2687
58-Mücadele Tıklamalar: 2599
57-Hadid Tıklamalar: 2380
56-Vakia Tıklamalar: 2349
55-Rahman Tıklamalar: 2529
54-Kamer Tıklamalar: 2737
53-Necm Tıklamalar: 2534
52-Tur Tıklamalar: 2414
51-Zariyat Tıklamalar: 2275
50-Kaf Tıklamalar: 2538
49-Hucurat Tıklamalar: 2851
48-Fetih Tıklamalar: 2641
47-Muhammed Tıklamalar: 2744
46-Ahkaf Tıklamalar: 2538
45-Casiye Tıklamalar: 2858
44-Duhan Tıklamalar: 2608
43-Zuhruf Tıklamalar: 2502
42-Sura Tıklamalar: 2617
40-Mümin Tıklamalar: 2485
39-Zümer Tıklamalar: 2453
38-Sad Tıklamalar: 2621
37-Saffat Tıklamalar: 2581
36-Yasin Tıklamalar: 3354
35-Fatir Tıklamalar: 2535
34-Sebe Tıklamalar: 2515
33-Ahzab Tıklamalar: 2601
32-Secde Tıklamalar: 2368
31-Lokman Tıklamalar: 2634
30-Rum Tıklamalar: 2602
29-Ankebut Tıklamalar: 3547
28-Kasas Tıklamalar: 2515
27-Neml Tıklamalar: 2545
26-Suara Tıklamalar: 2296
25-Furkan Tıklamalar: 2582
24-Nur Tıklamalar: 2797
23-Mü'minun Tıklamalar: 2780
22-Hac Tıklamalar: 2373
21-Enbiya Tıklamalar: 2623
20-Taha Tıklamalar: 2415
19-Meryem Tıklamalar: 2538
18-Kehf Tıklamalar: 2656
17-Isra Tıklamalar: 2741
15-Hicr Tıklamalar: 2405
15-Hicr Tıklamalar: 2814
14-İbrahim Tıklamalar: 2537
13-Ra'd Tıklamalar: 2689
12-Yusuf Tıklamalar: 2700
11-Hud Tıklamalar: 2599
10-Yunus Tıklamalar: 2749
9-Tevbe Tıklamalar: 2919
8-Enfal Tıklamalar: 2526
7-A'raf Tıklamalar: 2617
6-En'am Tıklamalar: 2705
4-Nisa Tıklamalar: 3094
3-Al-iimran Tıklamalar: 3164
5- Maide Tıklamalar: 3108
41- Fussilet Tıklamalar: 3284
73- Müzemmil Tıklamalar: 4642

Günün Sözü

"Hasetten sakınınız; çünkü, ateş nasıl odunu veya kuru otu yer-yakarsa, haset de iyi ameli öylece yiyip bitirir.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"

Reklam

Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.