Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 7026
2-Bakara Tıklamalar: 5734
144. Nas Tıklamalar: 4856
113. Felak Tıklamalar: 4857
112. İhlas Tıklamalar: 4664
111.Tebbet Tıklamalar: 4350
110. Nasr Tıklamalar: 4550
109. Kafirun Tıklamalar: 4153
108.Kevser Tıklamalar: 4511
107-Ma'un Tıklamalar: 4786
106-Kureys Tıklamalar: 4183
105-Fil Tıklamalar: 4229
104-Hümeze Tıklamalar: 3865
103-Asr Tıklamalar: 4662
102-Tekasür Tıklamalar: 4239
101-Kaari'a Tıklamalar: 4782
100-Adiyat Tıklamalar: 3926
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3931
98-Beyyine Tıklamalar: 3926
97-Kadir Tıklamalar: 3899
96-Alak Tıklamalar: 3864
95-Tin Tıklamalar: 3792
94-İnsirah Tıklamalar: 3833
93-Duha Tıklamalar: 3625
92-Leyl Tıklamalar: 3664
91-Sems Tıklamalar: 3663
90-Beled Tıklamalar: 3819
89-Fecr Tıklamalar: 4079
88-Gasiye Tıklamalar: 3924
87-A'la Tıklamalar: 3953
86-Tarik Tıklamalar: 3948
85-Büruc Tıklamalar: 3557
84-İnsikak Tıklamalar: 3580
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3643
82-Infitar Tıklamalar: 3734
81-Tekvir Tıklamalar: 3677
80-Abese Tıklamalar: 3805
79-Naziat Tıklamalar: 3596
78-Nebe Tıklamalar: 3739
77-Mürselat Tıklamalar: 3849
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3732
75-Kiyamet Tıklamalar: 3866
74-Müddessir Tıklamalar: 3708
72-Cin Tıklamalar: 4026
71-Nuh Tıklamalar: 3740
70-Mearic Tıklamalar: 3708
69-Hakka Tıklamalar: 3846
68-Kalem Tıklamalar: 3639
67-Mülk Tıklamalar: 3931
66-Tahrim Tıklamalar: 3952
65-Talak Tıklamalar: 3785
64-Tegabün Tıklamalar: 3783
63-Münafikun Tıklamalar: 3709
62-Cum'a Tıklamalar: 3699
61-Saf Tıklamalar: 3910
60-Mümtehine Tıklamalar: 3811
59-Hasr Tıklamalar: 3964
58-Mücadele Tıklamalar: 4052
57-Hadid Tıklamalar: 3821
56-Vakia Tıklamalar: 3843
55-Rahman Tıklamalar: 4051
54-Kamer Tıklamalar: 4257
53-Necm Tıklamalar: 4109
52-Tur Tıklamalar: 3914
51-Zariyat Tıklamalar: 3557
50-Kaf Tıklamalar: 3883
49-Hucurat Tıklamalar: 4132
48-Fetih Tıklamalar: 3929
47-Muhammed Tıklamalar: 4025
46-Ahkaf Tıklamalar: 3848
45-Casiye Tıklamalar: 4178
44-Duhan Tıklamalar: 3926
43-Zuhruf Tıklamalar: 3816
42-Sura Tıklamalar: 3945
40-Mümin Tıklamalar: 3773
39-Zümer Tıklamalar: 3763
38-Sad Tıklamalar: 3919
37-Saffat Tıklamalar: 3878
36-Yasin Tıklamalar: 4658
35-Fatir Tıklamalar: 3856
34-Sebe Tıklamalar: 3853
33-Ahzab Tıklamalar: 3879
32-Secde Tıklamalar: 3679
31-Lokman Tıklamalar: 3870
30-Rum Tıklamalar: 3913
29-Ankebut Tıklamalar: 4756
28-Kasas Tıklamalar: 3768
27-Neml Tıklamalar: 3750
26-Suara Tıklamalar: 3611
25-Furkan Tıklamalar: 3848
24-Nur Tıklamalar: 4028
23-Mü'minun Tıklamalar: 4051
22-Hac Tıklamalar: 3677
21-Enbiya Tıklamalar: 3853
20-Taha Tıklamalar: 3694
19-Meryem Tıklamalar: 3869
18-Kehf Tıklamalar: 3922
17-Isra Tıklamalar: 4120
15-Hicr Tıklamalar: 3704
15-Hicr Tıklamalar: 4170
14-İbrahim Tıklamalar: 3875
13-Ra'd Tıklamalar: 4017
12-Yusuf Tıklamalar: 4066
11-Hud Tıklamalar: 3933
10-Yunus Tıklamalar: 3956
9-Tevbe Tıklamalar: 4249
8-Enfal Tıklamalar: 3882
7-A'raf Tıklamalar: 3979
6-En'am Tıklamalar: 4059
4-Nisa Tıklamalar: 4461
3-Al-iimran Tıklamalar: 4680
5- Maide Tıklamalar: 4505
41- Fussilet Tıklamalar: 4565
73- Müzemmil Tıklamalar: 5902

Günün Sözü

"“O şehr-i ramazân insanları irşâd için hak furkânı, hidâyet delîli beyyineler halinde Kur’ân onda indirildi...” (Sûre-i Bakara, 185)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.