Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5148
2-Bakara Tıklamalar: 4069
144. Nas Tıklamalar: 3250
113. Felak Tıklamalar: 3127
112. İhlas Tıklamalar: 3050
111.Tebbet Tıklamalar: 2914
110. Nasr Tıklamalar: 3032
109. Kafirun Tıklamalar: 2863
108.Kevser Tıklamalar: 3010
107-Ma'un Tıklamalar: 3184
106-Kureys Tıklamalar: 2876
105-Fil Tıklamalar: 2950
104-Hümeze Tıklamalar: 2531
103-Asr Tıklamalar: 3152
102-Tekasür Tıklamalar: 3002
101-Kaari'a Tıklamalar: 3103
100-Adiyat Tıklamalar: 2658
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2710
98-Beyyine Tıklamalar: 2747
97-Kadir Tıklamalar: 2736
96-Alak Tıklamalar: 2723
95-Tin Tıklamalar: 2643
94-İnsirah Tıklamalar: 2700
93-Duha Tıklamalar: 2497
92-Leyl Tıklamalar: 2497
91-Sems Tıklamalar: 2485
90-Beled Tıklamalar: 2656
89-Fecr Tıklamalar: 2844
88-Gasiye Tıklamalar: 2716
87-A'la Tıklamalar: 2772
86-Tarik Tıklamalar: 2777
85-Büruc Tıklamalar: 2396
84-İnsikak Tıklamalar: 2448
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2459
82-Infitar Tıklamalar: 2639
81-Tekvir Tıklamalar: 2468
80-Abese Tıklamalar: 2660
79-Naziat Tıklamalar: 2436
78-Nebe Tıklamalar: 2518
77-Mürselat Tıklamalar: 2770
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2588
75-Kiyamet Tıklamalar: 2667
74-Müddessir Tıklamalar: 2584
72-Cin Tıklamalar: 2903
71-Nuh Tıklamalar: 2425
70-Mearic Tıklamalar: 2496
69-Hakka Tıklamalar: 2679
68-Kalem Tıklamalar: 2540
67-Mülk Tıklamalar: 2783
66-Tahrim Tıklamalar: 2708
65-Talak Tıklamalar: 2660
64-Tegabün Tıklamalar: 2598
63-Münafikun Tıklamalar: 2576
62-Cum'a Tıklamalar: 2537
61-Saf Tıklamalar: 2740
60-Mümtehine Tıklamalar: 2650
59-Hasr Tıklamalar: 2852
58-Mücadele Tıklamalar: 2768
57-Hadid Tıklamalar: 2554
56-Vakia Tıklamalar: 2527
55-Rahman Tıklamalar: 2704
54-Kamer Tıklamalar: 2919
53-Necm Tıklamalar: 2707
52-Tur Tıklamalar: 2605
51-Zariyat Tıklamalar: 2436
50-Kaf Tıklamalar: 2724
49-Hucurat Tıklamalar: 3007
48-Fetih Tıklamalar: 2815
47-Muhammed Tıklamalar: 2906
46-Ahkaf Tıklamalar: 2709
45-Casiye Tıklamalar: 3031
44-Duhan Tıklamalar: 2790
43-Zuhruf Tıklamalar: 2674
42-Sura Tıklamalar: 2796
40-Mümin Tıklamalar: 2657
39-Zümer Tıklamalar: 2611
38-Sad Tıklamalar: 2791
37-Saffat Tıklamalar: 2751
36-Yasin Tıklamalar: 3530
35-Fatir Tıklamalar: 2697
34-Sebe Tıklamalar: 2673
33-Ahzab Tıklamalar: 2754
32-Secde Tıklamalar: 2531
31-Lokman Tıklamalar: 2809
30-Rum Tıklamalar: 2785
29-Ankebut Tıklamalar: 3715
28-Kasas Tıklamalar: 2686
27-Neml Tıklamalar: 2719
26-Suara Tıklamalar: 2472
25-Furkan Tıklamalar: 2744
24-Nur Tıklamalar: 2963
23-Mü'minun Tıklamalar: 2957
22-Hac Tıklamalar: 2557
21-Enbiya Tıklamalar: 2785
20-Taha Tıklamalar: 2597
19-Meryem Tıklamalar: 2718
18-Kehf Tıklamalar: 2820
17-Isra Tıklamalar: 2913
15-Hicr Tıklamalar: 2575
15-Hicr Tıklamalar: 3011
14-İbrahim Tıklamalar: 2721
13-Ra'd Tıklamalar: 2866
12-Yusuf Tıklamalar: 2876
11-Hud Tıklamalar: 2778
10-Yunus Tıklamalar: 2915
9-Tevbe Tıklamalar: 3092
8-Enfal Tıklamalar: 2692
7-A'raf Tıklamalar: 2804
6-En'am Tıklamalar: 2898
4-Nisa Tıklamalar: 3273
3-Al-iimran Tıklamalar: 3323
5- Maide Tıklamalar: 3282
41- Fussilet Tıklamalar: 3452
73- Müzemmil Tıklamalar: 4813

Günün Sözü

"Ölüyü kabre kadar üç şey tâkîb eder: Çoluk-çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.