Elmalılı Meali

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 73- Müzemmil 4307
2 41- Fussilet 2938
3 5- Maide 2711
4 3-Al-iimran 2754
5 4-Nisa 2715
6 6-En'am 2344
7 7-A'raf 2222
8 8-Enfal 2187
9 9-Tevbe 2577
10 10-Yunus 2404
11 11-Hud 2251
12 12-Yusuf 2361
13 13-Ra'd 2332
14 14-İbrahim 2156
15 15-Hicr 2397
16 15-Hicr 2055
17 17-Isra 2397
18 18-Kehf 2327
19 19-Meryem 2199
20 20-Taha 2096
21 21-Enbiya 2290
22 22-Hac 2008
23 23-Mü'minun 2424
24 24-Nur 2442
25 25-Furkan 2255
26 26-Suara 1948
27 27-Neml 2199
28 28-Kasas 2167
29 29-Ankebut 2470
30 30-Rum 2253
31 31-Lokman 2301
32 32-Secde 2026
33 33-Ahzab 2276
34 34-Sebe 2174
35 35-Fatir 2187
36 36-Yasin 3016
37 37-Saffat 2206
38 38-Sad 2280
39 39-Zümer 2100
40 40-Mümin 2095
41 42-Sura 2280
42 43-Zuhruf 2113
43 44-Duhan 2230
44 45-Casiye 2465
45 46-Ahkaf 2175
46 47-Muhammed 2351
47 48-Fetih 2281
48 49-Hucurat 2475
49 50-Kaf 2177
50 51-Zariyat 1923
51 52-Tur 2071
52 53-Necm 2161
53 54-Kamer 2072
54 55-Rahman 2165
55 56-Vakia 1989
56 57-Hadid 2025
57 58-Mücadele 2223
58 59-Hasr 2342
59 60-Mümtehine 2134
60 61-Saf 2236
61 62-Cum'a 2005
62 63-Münafikun 2098
63 64-Tegabün 2080
64 65-Talak 2132
65 66-Tahrim 2204
66 67-Mülk 2231
67 68-Kalem 2014
68 69-Hakka 2145
69 70-Mearic 1972
70 71-Nuh 1920
71 72-Cin 2385
72 74-Müddessir 2067
73 75-Kiyamet 2179
74 76-İnsan-Dehr 2108
75 77-Mürselat 2257
76 78-Nebe 2021
77 79-Naziat 1913
78 80-Abese 2151
79 81-Tekvir 1936
80 82-Infitar 2151
81 83-Mutaffifin 1978
82 84-İnsikak 1968
83 85-Büruc 1905
84 86-Tarik 2253
85 87-A'la 2267
86 88-Gasiye 2222
87 89-Fecr 2290
88 90-Beled 2145
89 91-Sems 1965
90 92-Leyl 1958
91 93-Duha 1981
92 94-İnsirah 2166
93 95-Tin 2112
94 96-Alak 2179
95 97-Kadir 2249
96 98-Beyyine 2190
97 99-Zelzele-Zilzal 2127
98 100-Adiyat 2006
99 101-Kaari'a 2157
100 102-Tekasür 2341
101 103-Asr 2250
102 104-Hümeze 1901
103 105-Fil 2309
104 106-Kureys 2190
105 107-Ma'un 2330
106 108.Kevser 2230
107 109. Kafirun 2183
108 110. Nasr 2252
109 111.Tebbet 2188
110 112. İhlas 2243
111 113. Felak 2279
112 144. Nas 2442
113 2-Bakara 3229
114 1- Fatiha 4122