Elmalılı Meali

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 73- Müzemmil 4138
2 41- Fussilet 2774
3 5- Maide 2525
4 3-Al-iimran 2550
5 4-Nisa 2483
6 6-En'am 2209
7 7-A'raf 2060
8 8-Enfal 2025
9 9-Tevbe 2386
10 10-Yunus 2244
11 11-Hud 2109
12 12-Yusuf 2207
13 13-Ra'd 2179
14 14-İbrahim 2030
15 15-Hicr 2213
16 15-Hicr 1904
17 17-Isra 2203
18 18-Kehf 2146
19 19-Meryem 2057
20 20-Taha 1938
21 21-Enbiya 2105
22 22-Hac 1818
23 23-Mü'minun 2246
24 24-Nur 2280
25 25-Furkan 2123
26 26-Suara 1765
27 27-Neml 2052
28 28-Kasas 2003
29 29-Ankebut 2315
30 30-Rum 2098
31 31-Lokman 2151
32 32-Secde 1913
33 33-Ahzab 2111
34 34-Sebe 2031
35 35-Fatir 2016
36 36-Yasin 2841
37 37-Saffat 2056
38 38-Sad 2119
39 39-Zümer 1925
40 40-Mümin 1940
41 42-Sura 2114
42 43-Zuhruf 1960
43 44-Duhan 2089
44 45-Casiye 2318
45 46-Ahkaf 2034
46 47-Muhammed 2201
47 48-Fetih 2131
48 49-Hucurat 2354
49 50-Kaf 2026
50 51-Zariyat 1765
51 52-Tur 1926
52 53-Necm 2022
53 54-Kamer 1931
54 55-Rahman 2012
55 56-Vakia 1853
56 57-Hadid 1860
57 58-Mücadele 2072
58 59-Hasr 2168
59 60-Mümtehine 1980
60 61-Saf 2096
61 62-Cum'a 1885
62 63-Münafikun 1958
63 64-Tegabün 1925
64 65-Talak 1988
65 66-Tahrim 2051
66 67-Mülk 2110
67 68-Kalem 1860
68 69-Hakka 2013
69 70-Mearic 1863
70 71-Nuh 1781
71 72-Cin 2248
72 74-Müddessir 1907
73 75-Kiyamet 2035
74 76-İnsan-Dehr 1971
75 77-Mürselat 2110
76 78-Nebe 1908
77 79-Naziat 1781
78 80-Abese 2031
79 81-Tekvir 1776
80 82-Infitar 2030
81 83-Mutaffifin 1847
82 84-İnsikak 1811
83 85-Büruc 1767
84 86-Tarik 2095
85 87-A'la 2137
86 88-Gasiye 2086
87 89-Fecr 2131
88 90-Beled 2004
89 91-Sems 1839
90 92-Leyl 1810
91 93-Duha 1856
92 94-İnsirah 2007
93 95-Tin 1981
94 96-Alak 2018
95 97-Kadir 2130
96 98-Beyyine 2052
97 99-Zelzele-Zilzal 1985
98 100-Adiyat 1870
99 101-Kaari'a 2046
100 102-Tekasür 2184
101 103-Asr 2138
102 104-Hümeze 1783
103 105-Fil 2183
104 106-Kureys 2040
105 107-Ma'un 2193
106 108.Kevser 2087
107 109. Kafirun 2061
108 110. Nasr 2134
109 111.Tebbet 2075
110 112. İhlas 2123
111 113. Felak 2140
112 144. Nas 2314
113 2-Bakara 3061
114 1- Fatiha 3975