Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5332
2-Bakara Tıklamalar: 4211
144. Nas Tıklamalar: 3406
113. Felak Tıklamalar: 3260
112. İhlas Tıklamalar: 3208
111.Tebbet Tıklamalar: 3042
110. Nasr Tıklamalar: 3162
109. Kafirun Tıklamalar: 2975
108.Kevser Tıklamalar: 3132
107-Ma'un Tıklamalar: 3328
106-Kureys Tıklamalar: 2973
105-Fil Tıklamalar: 3051
104-Hümeze Tıklamalar: 2641
103-Asr Tıklamalar: 3301
102-Tekasür Tıklamalar: 3103
101-Kaari'a Tıklamalar: 3277
100-Adiyat Tıklamalar: 2767
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2805
98-Beyyine Tıklamalar: 2837
97-Kadir Tıklamalar: 2829
96-Alak Tıklamalar: 2812
95-Tin Tıklamalar: 2729
94-İnsirah Tıklamalar: 2782
93-Duha Tıklamalar: 2587
92-Leyl Tıklamalar: 2580
91-Sems Tıklamalar: 2581
90-Beled Tıklamalar: 2745
89-Fecr Tıklamalar: 2936
88-Gasiye Tıklamalar: 2806
87-A'la Tıklamalar: 2868
86-Tarik Tıklamalar: 2869
85-Büruc Tıklamalar: 2484
84-İnsikak Tıklamalar: 2532
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2551
82-Infitar Tıklamalar: 2727
81-Tekvir Tıklamalar: 2565
80-Abese Tıklamalar: 2754
79-Naziat Tıklamalar: 2541
78-Nebe Tıklamalar: 2633
77-Mürselat Tıklamalar: 2852
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2668
75-Kiyamet Tıklamalar: 2757
74-Müddessir Tıklamalar: 2674
72-Cin Tıklamalar: 2995
71-Nuh Tıklamalar: 2521
70-Mearic Tıklamalar: 2605
69-Hakka Tıklamalar: 2770
68-Kalem Tıklamalar: 2621
67-Mülk Tıklamalar: 2868
66-Tahrim Tıklamalar: 2789
65-Talak Tıklamalar: 2748
64-Tegabün Tıklamalar: 2710
63-Münafikun Tıklamalar: 2674
62-Cum'a Tıklamalar: 2628
61-Saf Tıklamalar: 2825
60-Mümtehine Tıklamalar: 2746
59-Hasr Tıklamalar: 2966
58-Mücadele Tıklamalar: 2869
57-Hadid Tıklamalar: 2649
56-Vakia Tıklamalar: 2675
55-Rahman Tıklamalar: 2800
54-Kamer Tıklamalar: 3022
53-Necm Tıklamalar: 2813
52-Tur Tıklamalar: 2712
51-Zariyat Tıklamalar: 2529
50-Kaf Tıklamalar: 2817
49-Hucurat Tıklamalar: 3089
48-Fetih Tıklamalar: 2908
47-Muhammed Tıklamalar: 3005
46-Ahkaf Tıklamalar: 2792
45-Casiye Tıklamalar: 3126
44-Duhan Tıklamalar: 2880
43-Zuhruf Tıklamalar: 2764
42-Sura Tıklamalar: 2883
40-Mümin Tıklamalar: 2741
39-Zümer Tıklamalar: 2710
38-Sad Tıklamalar: 2883
37-Saffat Tıklamalar: 2841
36-Yasin Tıklamalar: 3621
35-Fatir Tıklamalar: 2803
34-Sebe Tıklamalar: 2769
33-Ahzab Tıklamalar: 2836
32-Secde Tıklamalar: 2628
31-Lokman Tıklamalar: 2897
30-Rum Tıklamalar: 2874
29-Ankebut Tıklamalar: 3806
28-Kasas Tıklamalar: 2771
27-Neml Tıklamalar: 2801
26-Suara Tıklamalar: 2581
25-Furkan Tıklamalar: 2836
24-Nur Tıklamalar: 3057
23-Mü'minun Tıklamalar: 3051
22-Hac Tıklamalar: 2668
21-Enbiya Tıklamalar: 2873
20-Taha Tıklamalar: 2685
19-Meryem Tıklamalar: 2811
18-Kehf Tıklamalar: 2903
17-Isra Tıklamalar: 3002
15-Hicr Tıklamalar: 2663
15-Hicr Tıklamalar: 3109
14-İbrahim Tıklamalar: 2822
13-Ra'd Tıklamalar: 2949
12-Yusuf Tıklamalar: 2981
11-Hud Tıklamalar: 2869
10-Yunus Tıklamalar: 3008
9-Tevbe Tıklamalar: 3180
8-Enfal Tıklamalar: 2772
7-A'raf Tıklamalar: 2893
6-En'am Tıklamalar: 2991
4-Nisa Tıklamalar: 3372
3-Al-iimran Tıklamalar: 3479
5- Maide Tıklamalar: 3387
41- Fussilet Tıklamalar: 3543
73- Müzemmil Tıklamalar: 4899

Günün Sözü

"Doğruluk, rızkı; hıyânet de, fukarâlığı çeker.” (Hadîs-i Şerif—Kuzâ‘î, Şihâbü’l-Ahbâr)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.