Elmalılı Meali

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı İzlenimler
1 73- Müzemmil 3913
2 41- Fussilet 2498
3 5- Maide 2295
4 3-Al-iimran 2312
5 4-Nisa 2244
6 6-En'am 1979
7 7-A'raf 1841
8 8-Enfal 1796
9 9-Tevbe 2189
10 10-Yunus 2018
11 11-Hud 1922
12 12-Yusuf 1981
13 13-Ra'd 1971
14 14-İbrahim 1788
15 15-Hicr 1977
16 15-Hicr 1720
17 17-Isra 1985
18 18-Kehf 1911
19 19-Meryem 1833
20 20-Taha 1688
21 21-Enbiya 1843
22 22-Hac 1646
23 23-Mü'minun 1986
24 24-Nur 2036
25 25-Furkan 1903
26 26-Suara 1568
27 27-Neml 1836
28 28-Kasas 1784
29 29-Ankebut 2061
30 30-Rum 1850
31 31-Lokman 1933
32 32-Secde 1707
33 33-Ahzab 1880
34 34-Sebe 1832
35 35-Fatir 1784
36 36-Yasin 2559
37 37-Saffat 1824
38 38-Sad 1872
39 39-Zümer 1675
40 40-Mümin 1760
41 42-Sura 1882
42 43-Zuhruf 1724
43 44-Duhan 1900
44 45-Casiye 2107
45 46-Ahkaf 1826
46 47-Muhammed 1996
47 48-Fetih 1935
48 49-Hucurat 2169
49 50-Kaf 1816
50 51-Zariyat 1555
51 52-Tur 1749
52 53-Necm 1825
53 54-Kamer 1737
54 55-Rahman 1812
55 56-Vakia 1696
56 57-Hadid 1671
57 58-Mücadele 1877
58 59-Hasr 1968
59 60-Mümtehine 1791
60 61-Saf 1897
61 62-Cum'a 1693
62 63-Münafikun 1770
63 64-Tegabün 1746
64 65-Talak 1812
65 66-Tahrim 1855
66 67-Mülk 1939
67 68-Kalem 1640
68 69-Hakka 1807
69 70-Mearic 1679
70 71-Nuh 1621
71 72-Cin 2066
72 74-Müddessir 1713
73 75-Kiyamet 1829
74 76-İnsan-Dehr 1767
75 77-Mürselat 1902
76 78-Nebe 1747
77 79-Naziat 1605
78 80-Abese 1855
79 81-Tekvir 1602
80 82-Infitar 1846
81 83-Mutaffifin 1664
82 84-İnsikak 1619
83 85-Büruc 1598
84 86-Tarik 1896
85 87-A'la 1947
86 88-Gasiye 1911
87 89-Fecr 1950
88 90-Beled 1834
89 91-Sems 1660
90 92-Leyl 1640
91 93-Duha 1678
92 94-İnsirah 1831
93 95-Tin 1813
94 96-Alak 1824
95 97-Kadir 1958
96 98-Beyyine 1864
97 99-Zelzele-Zilzal 1812
98 100-Adiyat 1670
99 101-Kaari'a 1880
100 102-Tekasür 2008
101 103-Asr 1963
102 104-Hümeze 1609
103 105-Fil 2012
104 106-Kureys 1873
105 107-Ma'un 2014
106 108.Kevser 1911
107 109. Kafirun 1875
108 110. Nasr 1935
109 111.Tebbet 1898
110 112. İhlas 1956
111 113. Felak 1967
112 144. Nas 2125
113 2-Bakara 2794
114 1- Fatiha 3790