Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6712
2-Bakara Tıklamalar: 5480
144. Nas Tıklamalar: 4580
113. Felak Tıklamalar: 4579
112. İhlas Tıklamalar: 4409
111.Tebbet Tıklamalar: 4104
110. Nasr Tıklamalar: 4299
109. Kafirun Tıklamalar: 3927
108.Kevser Tıklamalar: 4234
107-Ma'un Tıklamalar: 4526
106-Kureys Tıklamalar: 3959
105-Fil Tıklamalar: 4004
104-Hümeze Tıklamalar: 3644
103-Asr Tıklamalar: 4415
102-Tekasür Tıklamalar: 4026
101-Kaari'a Tıklamalar: 4506
100-Adiyat Tıklamalar: 3697
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3715
98-Beyyine Tıklamalar: 3712
97-Kadir Tıklamalar: 3688
96-Alak Tıklamalar: 3655
95-Tin Tıklamalar: 3588
94-İnsirah Tıklamalar: 3619
93-Duha Tıklamalar: 3422
92-Leyl Tıklamalar: 3452
91-Sems Tıklamalar: 3449
90-Beled Tıklamalar: 3592
89-Fecr Tıklamalar: 3848
88-Gasiye Tıklamalar: 3729
87-A'la Tıklamalar: 3737
86-Tarik Tıklamalar: 3740
85-Büruc Tıklamalar: 3354
84-İnsikak Tıklamalar: 3371
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3431
82-Infitar Tıklamalar: 3534
81-Tekvir Tıklamalar: 3450
80-Abese Tıklamalar: 3600
79-Naziat Tıklamalar: 3389
78-Nebe Tıklamalar: 3530
77-Mürselat Tıklamalar: 3653
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3530
75-Kiyamet Tıklamalar: 3670
74-Müddessir Tıklamalar: 3505
72-Cin Tıklamalar: 3839
71-Nuh Tıklamalar: 3533
70-Mearic Tıklamalar: 3493
69-Hakka Tıklamalar: 3637
68-Kalem Tıklamalar: 3453
67-Mülk Tıklamalar: 3720
66-Tahrim Tıklamalar: 3741
65-Talak Tıklamalar: 3574
64-Tegabün Tıklamalar: 3575
63-Münafikun Tıklamalar: 3498
62-Cum'a Tıklamalar: 3483
61-Saf Tıklamalar: 3715
60-Mümtehine Tıklamalar: 3599
59-Hasr Tıklamalar: 3778
58-Mücadele Tıklamalar: 3819
57-Hadid Tıklamalar: 3602
56-Vakia Tıklamalar: 3641
55-Rahman Tıklamalar: 3821
54-Kamer Tıklamalar: 4024
53-Necm Tıklamalar: 3870
52-Tur Tıklamalar: 3704
51-Zariyat Tıklamalar: 3365
50-Kaf Tıklamalar: 3683
49-Hucurat Tıklamalar: 3936
48-Fetih Tıklamalar: 3735
47-Muhammed Tıklamalar: 3827
46-Ahkaf Tıklamalar: 3642
45-Casiye Tıklamalar: 3972
44-Duhan Tıklamalar: 3732
43-Zuhruf Tıklamalar: 3620
42-Sura Tıklamalar: 3741
40-Mümin Tıklamalar: 3577
39-Zümer Tıklamalar: 3581
38-Sad Tıklamalar: 3716
37-Saffat Tıklamalar: 3682
36-Yasin Tıklamalar: 4445
35-Fatir Tıklamalar: 3657
34-Sebe Tıklamalar: 3632
33-Ahzab Tıklamalar: 3664
32-Secde Tıklamalar: 3485
31-Lokman Tıklamalar: 3673
30-Rum Tıklamalar: 3712
29-Ankebut Tıklamalar: 4549
28-Kasas Tıklamalar: 3580
27-Neml Tıklamalar: 3556
26-Suara Tıklamalar: 3402
25-Furkan Tıklamalar: 3643
24-Nur Tıklamalar: 3835
23-Mü'minun Tıklamalar: 3852
22-Hac Tıklamalar: 3474
21-Enbiya Tıklamalar: 3668
20-Taha Tıklamalar: 3497
19-Meryem Tıklamalar: 3658
18-Kehf Tıklamalar: 3713
17-Isra Tıklamalar: 3907
15-Hicr Tıklamalar: 3516
15-Hicr Tıklamalar: 3963
14-İbrahim Tıklamalar: 3671
13-Ra'd Tıklamalar: 3804
12-Yusuf Tıklamalar: 3855
11-Hud Tıklamalar: 3712
10-Yunus Tıklamalar: 3760
9-Tevbe Tıklamalar: 4048
8-Enfal Tıklamalar: 3670
7-A'raf Tıklamalar: 3753
6-En'am Tıklamalar: 3840
4-Nisa Tıklamalar: 4263
3-Al-iimran Tıklamalar: 4467
5- Maide Tıklamalar: 4289
41- Fussilet Tıklamalar: 4360
73- Müzemmil Tıklamalar: 5700

Günün Sözü

"“Sadaka, insanı kötü ölümden korur.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.