Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 6475
2-Bakara Tıklamalar: 5270
144. Nas Tıklamalar: 4397
113. Felak Tıklamalar: 4384
112. İhlas Tıklamalar: 4215
111.Tebbet Tıklamalar: 3941
110. Nasr Tıklamalar: 4115
109. Kafirun Tıklamalar: 3761
108.Kevser Tıklamalar: 4066
107-Ma'un Tıklamalar: 4349
106-Kureys Tıklamalar: 3807
105-Fil Tıklamalar: 3854
104-Hümeze Tıklamalar: 3495
103-Asr Tıklamalar: 4253
102-Tekasür Tıklamalar: 3884
101-Kaari'a Tıklamalar: 4330
100-Adiyat Tıklamalar: 3545
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 3564
98-Beyyine Tıklamalar: 3567
97-Kadir Tıklamalar: 3534
96-Alak Tıklamalar: 3523
95-Tin Tıklamalar: 3462
94-İnsirah Tıklamalar: 3480
93-Duha Tıklamalar: 3281
92-Leyl Tıklamalar: 3309
91-Sems Tıklamalar: 3301
90-Beled Tıklamalar: 3455
89-Fecr Tıklamalar: 3698
88-Gasiye Tıklamalar: 3582
87-A'la Tıklamalar: 3592
86-Tarik Tıklamalar: 3607
85-Büruc Tıklamalar: 3213
84-İnsikak Tıklamalar: 3235
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3284
82-Infitar Tıklamalar: 3395
81-Tekvir Tıklamalar: 3306
80-Abese Tıklamalar: 3472
79-Naziat Tıklamalar: 3267
78-Nebe Tıklamalar: 3405
77-Mürselat Tıklamalar: 3520
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 3399
75-Kiyamet Tıklamalar: 3537
74-Müddessir Tıklamalar: 3363
72-Cin Tıklamalar: 3703
71-Nuh Tıklamalar: 3397
70-Mearic Tıklamalar: 3341
69-Hakka Tıklamalar: 3491
68-Kalem Tıklamalar: 3327
67-Mülk Tıklamalar: 3580
66-Tahrim Tıklamalar: 3593
65-Talak Tıklamalar: 3440
64-Tegabün Tıklamalar: 3431
63-Münafikun Tıklamalar: 3361
62-Cum'a Tıklamalar: 3341
61-Saf Tıklamalar: 3576
60-Mümtehine Tıklamalar: 3455
59-Hasr Tıklamalar: 3649
58-Mücadele Tıklamalar: 3682
57-Hadid Tıklamalar: 3465
56-Vakia Tıklamalar: 3509
55-Rahman Tıklamalar: 3673
54-Kamer Tıklamalar: 3874
53-Necm Tıklamalar: 3719
52-Tur Tıklamalar: 3564
51-Zariyat Tıklamalar: 3239
50-Kaf Tıklamalar: 3545
49-Hucurat Tıklamalar: 3797
48-Fetih Tıklamalar: 3612
47-Muhammed Tıklamalar: 3685
46-Ahkaf Tıklamalar: 3497
45-Casiye Tıklamalar: 3824
44-Duhan Tıklamalar: 3617
43-Zuhruf Tıklamalar: 3478
42-Sura Tıklamalar: 3601
40-Mümin Tıklamalar: 3447
39-Zümer Tıklamalar: 3457
38-Sad Tıklamalar: 3589
37-Saffat Tıklamalar: 3555
36-Yasin Tıklamalar: 4318
35-Fatir Tıklamalar: 3536
34-Sebe Tıklamalar: 3488
33-Ahzab Tıklamalar: 3525
32-Secde Tıklamalar: 3354
31-Lokman Tıklamalar: 3551
30-Rum Tıklamalar: 3568
29-Ankebut Tıklamalar: 4435
28-Kasas Tıklamalar: 3448
27-Neml Tıklamalar: 3434
26-Suara Tıklamalar: 3266
25-Furkan Tıklamalar: 3514
24-Nur Tıklamalar: 3713
23-Mü'minun Tıklamalar: 3726
22-Hac Tıklamalar: 3350
21-Enbiya Tıklamalar: 3544
20-Taha Tıklamalar: 3374
19-Meryem Tıklamalar: 3534
18-Kehf Tıklamalar: 3585
17-Isra Tıklamalar: 3772
15-Hicr Tıklamalar: 3396
15-Hicr Tıklamalar: 3822
14-İbrahim Tıklamalar: 3528
13-Ra'd Tıklamalar: 3650
12-Yusuf Tıklamalar: 3726
11-Hud Tıklamalar: 3583
10-Yunus Tıklamalar: 3641
9-Tevbe Tıklamalar: 3900
8-Enfal Tıklamalar: 3534
7-A'raf Tıklamalar: 3599
6-En'am Tıklamalar: 3704
4-Nisa Tıklamalar: 4124
3-Al-iimran Tıklamalar: 4303
5- Maide Tıklamalar: 4134
41- Fussilet Tıklamalar: 4228
73- Müzemmil Tıklamalar: 5581

Günün Sözü

"Bir kimse genişlik (yani mâlî bakımdan imkân) bulur da KURBAN kesmezse, sakın bizim mescidimize yaklaşmasın!” (Hadîs-i Şerif—Sünenü Ebî Dâvud ve Nesâî)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.