Miftahulkulub

13. KISIM


Salât ve selâm sana, ey Allah'ın elci olarak gönderdiği (esselâtü vesselâmü aleyke ya men erselehüllah).
Salât ve selâm sana, ey Allah'ın değerlendirip ağırlık verdiği (esse­lâtü vesselâmü aleyke ya men zeyyenehüllah).
Salât ve selâm sana, ey Allah'ın keremler eylediği (essalâtü vesselâ­mü aleyke ya men kerremehüllah).
Salât ve selâm sana, ey Allah'ın muazzam eylediği (essalâtü vessa­lâmü aleyke ya men azzamehüllah).
Salât ve selâm sana, ey resullerin efendisi (essalâtü vesselâmü aley­ke ya seyyid el-mürselin).
Salât ve selâm sana, ey müttakiler imamı (essalâta vesselâmü aley­ke ya imam'el-müttakin).
Şerh :
muttaki
Muttaki, şu demeğe gelir :
— Hemen her kötülükten sakınan, çekinen, Yüce Allah'tan korkan..
Metne devam edelim :
Salât ve selâm sana, ey nebilerin sonuncusu (essalâtü vesselâmü aleyke ya hatem'en-nebiyyin).
Salât ve selâm sana, ey günahkârların şefaatçisi (essalâtü vesselâmü aleyke ya şefialmüznibin).
Salât ve selâm sana, ey âlemlerin Rabbının elçisi (essalâtü vesselâmü aleyke ya resule rabb'il-âlemin).
Allah'ın, meleklerinin, nebilerinin, resullerinin, arşı taşıyan melekle­rinin, tüm yarattıklarının salâtları efendimiz Muhammed'in, âlinin ve as­habının üzerine olsun. Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına selâm olsun; keza, Allah'ın rahmeti ve bereketleri de..
(Salâvatüllâhi ve melâiketihi ve enbiyaihi ve rüsülihi ve hameleti ar­şihi ve cemii halkıhi alâ seyyedina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi aleyhi ve aleyhim'üs - selâmü ve rahmetüllahi ve berekâtüh..)
Allahım, ilk yaratılanlar arasında efendimiz, peygamberimiz Muhammed'e salât eyle (Allahümme salli alâ seyyidina ve nebiyyina Muhamme­din fil-evvelin).
Son yaratılacaklar arasında efendimiz, peygamberimiz Muhammed'e salât eyle (ve salli alâ seyyidina ve nebiyyine Muhammedin fil'ahirin).
Efendimiz, peygamberimiz Muhammed'e, mele-i âlâda taa, kıyamet gününe kadar salât eyle (ve salli alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin fimele'il-a'lâ ilâ yevm'id-din).
Şerh :
MELE-Î ALA
Bu metinde geçen :
—  Mele-i âlâ..
Tabiri ile, Yüce Hak katında çok değerli bir topluluk anlatılır, makam­ları üstündür.
Denilmiştir ki:
—  Bir kimse, bu salâvatı okursa., okuduğu andan itibaren, kendisinin amel defterine kıyamete kadar sevap yazılır.
Sebebine gelince, müminlerin Resulüllah efendimiz hakkındaki duası geri çevrilmez.
Metne devam edelim :
Efendimiz peygamberimiz Muhammed'e hemen her vakitte ve her zamanda salât eyle (ve salli alâ seyidina ve nabiyyîna Muhammedin fi külli vaktin ve hin).
Şerh :
Bu salâvatı okumanın sevabı üzerine şöyle denildi :
—  Bu salâvatı okuyan kimsenin amel defterine hemen her zaman se­vap yazılır.
Bir mümin kul, bu salâvatı okuduktan sonra sussa ve ondan sonra hiç bir salâvat okumasa, devamlı salâvat okumuş gibi sevab alır.
Bir kimse, bu salâvatı okuyup da ölse, kabirde yattığı yerde, taa, kıyamete kadar ve ondan sonra devamlı salâvat okumuş gibi sevab alır.
Metne devam edelim :Günün Sözü

"Akıllı, nefsini hesâba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz, nefsini, hevâsına tâbi‘ kılan ve Allah’dan bâtıl şeyler arzu edendir.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.