Joomla Template by Create a Website

252.Mektup

252. MEKTUP

MEVZUU: Bazı soruların cevabı mahiyetindedir.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Bediüddin'e yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Selâm onun seçmiş olduğu kullarına..

Pek Reşid Kardeşin mektubu geldi. Çokça ferah getirdi. O mektuba, bazı sorular derc edilmiş..

Bilesin ki,

Seyyidina Nuh ve Seyyidina İbrahim'in taayyün mebde'leri ilim sıfatıdır. Onlara selâm.. Nasıl ki, Resulûllah S.A. efendimizin taayyün mebdei dahi aynı sıfattır. Aralarındaki değişik durum, ancak cihetlerde ve itibarlardadır.

Şundan ki: Bu sıfatın bir yüzü âlime, bir yüzü de malumadır. Birinci yüzün vahdetle, ikinci yüzün ise., kesretle münasebeti vardır.

Ayrıca bu sıfatın icmali ve tafsili vardır.

Bu manada anlatılan itibarlardan her biri için; büyük zatlardan birinin taayyün mebdei vardır.

***

Nübüvvet ve velâyet ağırlığını taşımakla alâkalı maarif, tafsilâtı ile Hace Muhammed Eşrefe yazılan mektuba derc edilmiştir. Şimdi onu yazmayacağım. Kendisinden istersin.

***

Bu arada, gavs, kutup, halife arasındaki fark sorusuna cevap yazmayı istedim; ama yazmak için izin bulamadım.
Bunun için onu yazmayı bir başka vakte tehir ettik.

Vesselam..