Mevlânâ Danışmend Ali

e-Posta Yazdır PDF


MEVLANA DANIŞMEND ALİ

Hoca Mehmed Babanın ileri müridlerinden ve halifelerin­den.