Nurul İzah

Kıran Haccı

KIRAN HACCI
 

Kırân'ın Mânâsı:
 

Kıran; ihrama girerken hac ile umreye, ikisine birden niyet etmektir. İhram için kıldığı iki rek'at namazda:                     

"Allahümme innî ürldü'l-umrete ve'l-hacce fe yessirhümâ lî ve tekabbelhümâ minnî = Allah'ım, ben umre ve hac yapmak isti­yorum, bunları bana kolaylaştır ve benden kabul eyle" diye söyle­nir ve sonra da telbiye okunur.

 

Kırân'm Hükmü
 

Kıran; sadece haccı eda etmekten ve yalnızca umre yapmak­tan, (yani) bunları ayrı ayrı eda etmekten daha efdaldir.

 

Kırân'm Yapılışı
 


Kıran haccı yapmak isteyen kimse Mekke'ye girdiğinde, Önce yedi kere umre tavafını yapmakla işe başlar, sonra iki rek'at tavaf

Lamazı kılar, sonra Safa ve Merve'ye çıkarak bu ikisi arasında ye­li kere sa'y eder ve böylece umre için yapılması gereken işler bitniş olur.[1] Sonra ikinci kez Beytullah'a giderek hac için kudüm ta-rafi yapar, sonra da daha evvel belirtilen hac ile ilgili vazifeleri rapmaya devam eder.

 

Şükür Kurbanı
 

Kıran haccı yapan kimse, bayram günü Akabe cemresine taş) atınca, kendisine bir koyun kesmesi veya kesilen bir sığırın yahut devenin yedide birine iştirak etmesi vacip olur. (Bunu), hac ve umreyi yapmaya muvaffak kılan ve kendisini tâat yoluna koyan Allah Teâlâ'ya bir şükür ifadesi olarak yapar.

Eğer kesecek veya satın alacak birşey bulamazsa, kurban bayramından önceki hac aylarında üç gün ve hac işlerinden elini çektikten sonra da -isterse Mekke'de olsun- yedi gün olmak üzere On gün oruç tutması vacip olur. Bu orucun ayrı ayrı tutulması da caizdir. 

                                            --------------------------------------------------------------------------------

[1] Saçını tıraş etmez ve kısaltmaz, çünkü ihramlılık hâli devam etmekte ve hac vazifesini hâlâ sürdürmektedir.
 

Günün Sözü

"“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” sözünü çok söyleyin. Çünkü; o en azı üzüntü olan doksan dokuz belânın kapısını kapatır. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2023 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.