Miftahulkulub

3. BÖLÜM

Ko n u s u : Hak yolcusu saliklere gereken Şemseddin Nuri Tarikatının şartları..                   
 Rahman Rahim Allah'ın adı ile.. Hak yola girecek salikler için gerekli şartlar şunlardır :
1.    Abdestli bulunmayı sürdürmek..
2.    Yalan, gerçek dışı söz söylememek..
3.    Gıybet etmemek..
4.    Beş vakit namazlarını vakitlerinde kılmak..
5.    Vaktinde kılınmayan ve kazaya kalan namaz varsa, onları kaza etmek..
6.    Tam manası ile şeyhe teslim olmak; hemen her işte onunla da­nışıp görüşmek.
7.    Şeyhin hemen her işini doğru bulup vereceği emirleri yerine getırmeye koşmak..
8.    Hemen her nefeste, şeyh ile bağlantıyı kesmeyin rabıtayı sür­dürmek..
9.    Büyük günahlardan tamamen sakınmak.. Cümle farzları yerine getirdikten sonra, Resulüllah'ın sünnetini dahi yapmaya çalışıp gayret etmek..
10. Telkin edilen zikri, tefekkürü, verilen sözü yerine getirmeye gay­ret etmek..

Mülhime makamına ayak basanlar için,.üstteki şartlar dışında beş şart daha yerine getirilmelidir; şöyleki :
1.    Küçük günahların cümlesinden sakınmak..
2.    İlmel-yakin sırrını her nefeste hal edinmeye çalışmak..
3. Cümle işleri, Cenab-ı Hakka ısmarlamak..
4.    Geçmişte olan şeyler için, gam çekmemek, gelecekteki şeyler için de aşırı ümide kapılmamak..
5.    Şeyh tarafından kendisine verilen emirleri ve yasakları :
— Cenab-ı Hak tarafından şeyhime ilhamdır..
Deyip kabullenmek.. Bundan sonra da, onların gereğini yerine getir­mek..
  
***
 
Mutmeinne makamına ayak basanlar için, üstteki şartların dışında beş şart daha vardır; şöyleki :
1.    Aynel-yakin sırrına devam etmek; bu sırdan hiç ayrılmamak.. Onu, hemen her nefeste hal edinmeye çalışıp gayret etmek..
2.    Mubah çeşidi şeylerden uzak durmak..
3.    Dünyalık şeylere dair sevgiyi gönülden kesip atmak..
4.    Sevinç ile kederi bir bilmek..
5.    Şeyhten dinlenen her şeyi :
— Şekli ve durumu belli olmayan bir şekilde Cenab-ı Hak'tan ilâhi ihsandır..
Diyerek gerçek imanla kabul edip yerine getirmek..

***


Razıye makamına ayak basanlar için, üstteki şartları yerine getir­dikten sonra, anlatılacak beş şartı dana yerine getirmek gerekir; şöy-leki:
1.    Hakkal-yakin sırrını bırakmamak, her nefeste onu hal edinmeye, çalışıp gayret etmek..
2.    Tam manası ile mahviyete ermeyi hal edinmek..
3.    Namazı, murakabe hali ile kılmak..
4.    Fakirlikle zenginliği bir bilmek..                           
5.    Hayatı ve ölümü birleştirmek.. Açıkçası : Dünyada kalmakla, gitmek eşit durumda olmak..

***

Marzıye makamına ayak basanlar için, üsttekl şartlan yerine getir­dikten sonra bir şartı dana yerine getirmek gerekir; şöyle ki:
1. Anlatılan şartların tamamına sanib olduktan sonra, kötü huylar­dan kurtulmak; güzel huyların da cümlesine bürünmek.. Bu hale sahib oluncaya kadar da, her nefeste anlatılan şartların cümlesi ile amel et­mek..
Hakka giden kollar;
işte budur yollar.
Her kim Hakki ister ise;
Bu yola can yollar..

Günün Sözü

"“Güçsüzün, incitilmeksizin hakkını alamadığı bir ümmet mukaddes olamaz (yücelemez).” (Hadîs-i Şerif—İbn Mâce)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.