Miftahulkulub

Giriş
RİSALE-İ MURAKABE (Murakabe Kitabı)
    
    
II. KİTAP
    
    
Bu Eserin Yazarı :
•    MUHAMMED NURİ ŞEMSEDDİN NAKŞİBENDİ'dir.
•     1801 -1863 yılları arasında yaşamış­tır.
•    Kabri, İstanbul - Beşiktaş'ta meşhur Yahya Efendi Dergâhı'ndadır.
•    Abdülkadir Geylânî Hazretleri'nih 15. göbekte torunudur.
•    Kurduğu tarikat, kendisine has olup Kadiri ile Nakşibendî arası bir yol tutmuştur.
    
        
    
MURAKABE KİTABI
    
 
   
Giriş

Rahman Rahim Allah'ın adı ile..
Âlemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, Resulümüz Muhammed'e ve onun tüm âline olsun.
Şimdi..
Bu Fakir Muhammed Nuri Şemseddin Nakşıbend, işbu değerli ri­saleyi; Yusuf suresinin 108. âyetinde, Allah-ü Taâlâ'nın buyurduğu :
    
  
    
—  «Şöyle söyle :
—  İşte yolum.. Basiret üzere Allah'a davet ederini. Ben nasıl böyle isem, bana tabî olanlar da böyledir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim; ben müşriklerden değilim.»

Emirle belirtilen ilâhî ihsanın tasdiki olarak yazmıştır. Bu ilâhî emri tutarak; Resulüllah ile Hak yola davetçi bulunan evlâdıma irşad işini kolaylaştırmak için, bundakileri derleyip biraraya getirdim.
Bu risaleye şu ismi verdim :
— Risale-i Murakabe.. (Murakabe Risalesi..)
Okunması, anlaması kolay olması için Türkçe açıklanmıştır.
Bu risale, şu şekilde düzenlenmiştir :
a)    Mukaddime..
b)    Beş bab..
c)    Bir tenbih..
d)    Hatime..
e)    Faide..
    
   

Günün Sözü

"Zilhiccedeki her bir günün orucu (sevapça diğer nâfile oruçlardan) bir yıllık oruca eşittir. Ondaki bir gece kıyâmı (ibâdetle ihyâ edilmesi) Kadir Gecesi’nin kıyâmına (ihyâsına) eşittir.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî, Savm, 52, no:758)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.