Miftahulkulub

3. KISIM

3. KISIM
    
    
Konusu: a) Bu eserin düzenleniş şekli hakkında bilgi..
b) Bir hitabe ve bulmacalı şiir.


Bu değerli risale, şu şekilde düzenlenmiştir :
a)    Mukaddime..
b)    Üç bab ..
c)    Hatime..                                     .
Kısaca, bunların içinde yazılanlar da şöyle anlatılmıştır : Mukaddime, şu hususları açıklar :
a)    Bu üstün yolu aramayı..
b)    Kâmil mürşide kavuşup ona sahib çıkmayı..
c)    Bu yala giren salikin inabe şeklini.. Birinci babda şunlar vardır :
a)    Teveccüh..
b)    Rabıta ..
c)    Külük seyri..
d)    Yedi latife..
e)    Nefiy ve isbat..
f)    Murakabe..
Bunlar, dört ayrı bölümde açıklanacak. İkinci babda şunlar vardır :
a)    İsimlerin tecellisi..
b)    Fiillerin tecellisi..
c)    Sıfatların tecellisi..
d)    Zat tecellisi..
e)    Allah ile fena, Allah ile baka..
f)    Allah'ın zatına dalıp gidenler.. Bunlar da, beş ayrı bölümde açıklanacak. Üçüncü babda şunlar vardır :
a)    Hilâfet sırrı..
b)    Kutuplar kutbu..
c)    En büyük gavs..
d)    İlk kutub..
e)    Diğer kutuplar..
f)    Ehlüllahın bütünü..
Bunlar da, üç ayrı bölümde açıklanacak.
Hatimede ise, şunlar vardır :
a)    Şeyhin usulü..
b)    Sona ulaşan salik..
c)    Yeni başlayan salik..
d)    Mürşidsiz müridin sülûkü..
e)    Gerekli bazı uyarmalar..
f)    Kader sırrı..
g)    Levh-ü Mahfuz.
h)    îtikadla ilgili bazı şartları ve sonucu açıklar.

HİTABE
Ey Aziz ey Muhammedi maya ile nurlanan ey Âlemlerin Rabbı Yüce Zat'ın ihsan eylediği başarı ve hidayete zuhur yeri olmakla pâk olan!.
Estatizü billah (Allah'a sığınırım) :

 —  «Deki:
—  Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sev­sin; günahlarınızı bağışlasın.
Allah tam manası ite bağışlayıcı merhametlidir.» (3/31)
Nazm-ı celiline inanan tevhid ehli!.
Estaizu billah :

 

— «Bir kimse Resul'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur.» (4/8)
Manasındaki sırra itaat edip baş eğen!. Estaizü billah :

 

— «Ta Ha, zahmet çekmen için sana Kur'an-ı indirmedik; ancak gönlünde öte endişesi olanlara bir hatırlatmadır.» (20/1 - 3)
Manasındaki şanı büyük Kur'an dizisinden nasibi bulunan, korku ve endişe üzere olan!.
Estaizü billah :               

 

— «Rablan onlara pek temiz şarabı içirmiştir.» (76/21) Kaynağından payi bulunan aklı uçan sarhoş!. Sonra :

 

— «iyi anlayınız, Allah'ın zikri ile kalbler doyuma ulaşır.» (13/28)
Sırrını gerçekten bulan yolcu ve hakikaten Allah rızasına uygun talib!.

 

Bir şiir :
Sevgiyi içerim hep billur
billur; Ne ben kanarım ne
şarap kurtulur..

Manasındaki tadla aşk meydanında tek varlık olan!. Sonra :

— «Olan Allah'tır; onunla ikili bir şey olmaz.»
Manasına gelen hadis-i şerifi üzerine :

 

— Şu anda dahi öyledir. Bu imkân âleminde omluşlardan daha ha­rikası yoktur.
-Diyen gönül ehli, zevk ehli ve ilâhî aşktan zerre mikdar nasib alan :

 

—Aşk ilâhî bir ateştir. Allah'ın gayrını, sevgiliden başkasını komaz yakar.
Manası ile geceli gündüzlü ülfet edip :

 

— Ah ederim aşka ve hallerine; yandı kalbim hararetinden.
Cümlesi ile de demlenen dostlara, safa süren kardeşlere malum olsun.. Şoyleki :
İşbu risaleye; başından sonuna varıncaya kadar, hiç bir yerine dışarıdan tek harf karışmamıştır. Hepsi; Âdemoğullarının Efendisi Ümmetlerin Hayırlısının Baş Tacı Kıyamet Günü Meydanında Asilerin Şefaatçisi Efendimiz Hazretlerinin emri ile, işareti ile alınmıştır. Ona salât ve selâm olsun.
Bu risaleye içten bir bakışla göz atan, işaret edilip anlatılan dürüst yoluna giren, uygun usulüne göre yerine getirilmesi gerekeni yerine geti­ren, emirlerini yürütmeye çalışıp gayret eden mahabbet ehli, özünde sö­zünde doğru aşık, Allah rızasına talib olan dostların ve kardeşlerin hepsi Yüce Allah'ın yardımı, Resulüllah'ın himmeti, keza ehlüllahın himmeti ile bu yola girmesi ile en üstün gayesine ulaşır. Bundan da hiç şüphe edil­meye..
Resullerin efendisi hürmetine.. Âmin!.

Bilmecele bir şiir :

Bu mahalde bir muamma söylenir;
Okunyanlar bilmez anı hem nedir?.
Bilir ancak ol Muhammed Mustafa;
Sorar isen belki söyleye sana..
NUN ü KAF'tan MİM'e varınca Hace;
Üç tane KAF gelir bil iyice..
NUN gidince MİM ü DAL sonra gelir;
MİM ü DAL'dan sonra canım NUN ELİF ŞIN MİM gelir.
NUN mekâna varmasına ey hace;
MİM KAF ile BI KAPtır ana netice..
NUN varınca MİM ile NUN yanma;
Olur. ancak BA ile YA yer ona..
ŞIN'lı MİM'den MİM'e varınca hace;
Ara yerde dört ŞIN gelir bil nice.. '

Günün Sözü

"“Ben de mizah yaparım. Lâkin, sadece hakkı söylerim.” (Hadîs-i Şerif—el-Câmiu’s-Sağîr)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.