Joomla Template by Create a Website

FİYAT YÜKSELTMEK

Kategori: Fıkıh Köşesi

Soru: "Ağabeyim açık artırmalara katılıyor ve alıcı olmadığı halde fiyat artırıyor. Diğer alıcılardan, çekilme karşılığı belli bir ücret alıyor. (...) Kendisine bunun doğru olmadığını söyledim. Fakat ikna edemedim. (...) Anlattığım bu fiilin hükmü nedir?"

CEVAP: İslami ıstılahta, malı almaya niyetli olmadığı halde üçüncü şahısları isteklendirmek ve aldatmak için fazla fiyat vermeye "neceş" denilmiştir ve bu caiz değildir. İbn-i Abidin, "Neceş mekruhtur" dedikten sonra meseleyi şu şekilde izah etmektedir: "Bir kimsenin açık artırmaya malı almak için değil de fiyatı artırmak için iştirakidir."(1)
Peygamber Efendimiz (sav), "Bir kimse, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık etmesin"(2) diyerek, mü'minleri uyarmıştır. Açık artırmalara malı almak için değil, fiyat artırmak için iştirak etmek caiz değildir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) İbn-i Abidin-Reddü'l Muhtar Ale'd Dürri'l Muhtar-İst: 1984, C: 10, Sh: 435.
(2) Molla Hüsrev-Düreri'l Hükkam-İst: 1307, C: 2, Sh: 177; ayrıca Sahih-i Buhari-İst: 1401, C: 2, Sh: 33, K. Büyu: 58