Emanet ve Ehliyet

MÜEZZINE ICABET ETMEK

433 Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Müezzini isittiginiz vakit, siz de onun dedigini deyin; sonra bana selâvat getirin!.. Çünkü bana bir selâvat getirene Allah onun sebebiyle on kere selâvat eyler. Sonra benim için vesileyi isteyin!.. Zira o cennette bir makam olup, ancak Allah'in mü'min kullarindan birine yarasir. O kulda ben olmak isterim. Imdi her kim benim için Allah'tan vesileyi isterse, o kimseye sefâatim helâl olur"(90) buyurdugu bilinmektedir. Bu Hadis-i Serifteki Allahû Teâla (cc)'nin salât etmesinden murad, afv ve magfiret buyurmasidir. Ezâni duyan kimsenin, icabet etmesi vacib olur. Icabet: Müezzin ne söylemisse, onu aynen tekrarlayip söylemektir. Sadece "Hayya'ale's-Selâh" derken "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l âliyyü'l azim" demesi, "Hayya ale'l Felâh" derken, dinleyenin "Mâsâaallahû kane ve malem yesae lem yekûn" demesi gerekir. Serahsi'nin muhiyt'inde de böyledir.(91) Ezâni isiten kimse cünüb bile olsa, icabet etmek durumundadir. Alauddin el Haskafi: "Ezâni isiten kimsenin cünüb bile olsa müezzine icabet etmesi vacibtir. Hulvani mendub oldugunu söylemis "vacib olan yürüyerek icabettir" demistir."(92) hükmünü zikretmektedir.

 434 Müezzin sabah Ezâninda "Es selâtü hayrûn mine'n-nevm" dedigi zaman, dinleyen kimse onun sözünü aynen söylemez "Sadakte" veya "Berarte" der. Ikamete icabet etmek de müstehabtir.(93) Ezâni isitince ayaga kalkmak mendubtur. Resûl-i Ekrem (sav) "Ezâni isittiginiz vakit ayaga kalkin. Çünkü o Allah'tan gelen bir emirdir"(94) buyurmustur. "Hiyle" sarihi münavi bu hadisi "Yani namaza gidin, yahud Ezândan murad ikamettir" seklinde izah etmistir. Ikamet sirasinda müezzin "Kad Kameti's-salat" deyince "Ekâmellâhu ve edâmehâ" (Allah onu kaim ve daim kilsin) der. Veya ikâmet esnasinda dua ile mesgul olur. Bunda bir beis yoktur.(95)


 

Günün Sözü

"“Allah Teâlâ altmış yıl ömür verdiği kişinin mâzeret gösterme imkânını ortadan kaldırmıştır.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.