Emanet ve Ehliyet

NAMAZ'DA ERKEKLER ILE KADINLARIN BIR HIZADA BULUNMASI

505 Molla Hüsrev: "Bilmis ol ki; erkeklerle kadinlar bir rükün miktari ayni hizada bulunurlarsa, namazi bozar"(249) hükmünü zikretmektedir. Imam-i Merginani de: "Kadinlarla erkeklerin, namaz kilarken bir hizada bulunmalari namazi ifsad edicidir. Dolayisiyla kadinlar geride dururlar. Eger ikisi ayni namazda müsterek olduklari halde (kadin erkegin hizasinda durursa) erkegin namazi, (eger imam kadinlara da imamete niyet etmisse) fasid olur"(250) buyurmaktadir. Bu ifadeden de anlasilacagi üzere; erkeklerle kadinlarin bir hizada olmalari, bazi sartlarla namazi ifsad eder. Simdi bunlari kisaca zikredelim:
  Birincisi: Kadinin, erkekle ayni hizada bir rükün edâ edecek kadar bulunmasidir. Eger rükünden az olursa namaz ifsad olmaz.
  Ikincisi: Erkekle ayni hizada bulunan kadinin; vücûd yapisi itibariyle iri ve cim'a etmeye elverisli olmasidir. Yani cim'a'ya elverisli olmayan çok küçük kiz çocugunun bulunmasi, ifsad edici degildir.
  Üçüncüsü: Erkek ve kadinin her ikisinin de; rükû ve sücûd'a gerek olan bir namazi edâ etmeleri esastir. Mesela; Cenaze namazinda ayni hizada olmak ifsad etmez.
  Dördüncüsü: Edâ edecekleri namazda; ikisinden birinin digeri için imam olmasi veya her ikisinin ayni imama iktida etmis olmalari sarttir.
  Besincisi: Erkek ile ayni hizada duran kadinin arasinda, herhangi bir engelin bulunmamasi namazi ifsad eder. Engel bulunursa durum aksinedir.
  Altincisi: Imam'in kadina veya kadinlara; namaza basladiktan sonra degil de, basladigi vakitte niyet etmesi gerekir. Bu durumda erkekle kadin ayni hizada olursa, namazi ifsad eder. Eger imam kadinlara niyyet etmemisse namaz ifsad olmaz. Zira istirak; kadina niyyet olmaksizin sabit olmaz. Müftabih olan kavil budur.
  Yedincisi: Erkekle ayni hizada bulunan kadinin istikâmetleri bir olmalidir. Eger istikametleri farkli olursa namaz ifsad olmaz. Halbuki istikametlerin farklilasmasi Kabe-i Muazzama içerisinde veya çok karanlik bir gecede erkek ve kadinin kible istikametini arastirip, farkli karar kilmalarinda olabilir. Imam Serûci (rha) "Gaye" isimli eserinde; "Ka'be'de Namaz" babinda bu hususu bu sekilde beyan etmistir.(251)

 506 Erkekle (Yukarida beyan ettigimiz sartlar dahilinde) ayni hizada namaza duran kadinin, bütün uzuvlariyla ayni hizada olmasi gerekmez. Zira bu muhazat; kadinin bazi uzuvlariyla bile olsa yeterlidir. Ebû Ali En Nesefi (rha)'den rivayet edilmistir ki; ayni hizada bulunmanin siniri; erkek ile kadinin uzuvlarindan bir uzvun (ayni hizada) bulunmasidir.(252) Mü'min erkek ve kadinlar; namazlarini edâ ederlerken bu hususta titizlik göstermelidirler. Imam-i Merginani; erkekle kadinin ayni namazda bir hizada bulunmalarinin namazi ifsad ettiginin nass'la sabit oldugu üzerinde durur.(253)


 

Günün Sözü

"Kişinin mâlâyânîyi (dînine ve dünyasına faydası olmayan şeyi) terk etmesi, dîninin güzelliğindendir.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.