Reşahat

Mevlânâ Ebu Said

MEVLANA EBU SAİD :

MEVLANA EBU SAİD :

HOCA Alâeddin Attâf Hazretlerinin has bağlılarından. . Hoca Hazretlerinin ahrete intikallerinden sonra Hasan Attâr hiz­metine girmişler. .

Hoca Hasan Attâr Hazretleri, Heratta, Seyyid Kasım Haz­retlerinin sohbetine vardıkları zaman Ebu Said de beraberlerin­de . . Seyyid Kasım Tevhid sırrı üzerinde derinleşmiş bir zattır ve âlemde hâdise adına ne zuhur ederse Tevhit mizacı gereğince ona teslim olmak ve rıza göstermek meşrebindedir. Sohbet esna­sında Mevlânâ Said'e Seyyid Hazretlerini tasarruf etmek arzusu düşüyor. Ve başlıyor tasarrufunu göstermeğe Seyyid vaziyeti an­layınca, meşrebi icabı hiç bir mukavemet göstermeden kendisini bırakıyor. Sırf mürüvveti ve uysallığı yüzünden Seyyid'in kendi­sini bırakışı o türlü neticeleniyor ki, Seyyid Kasım âdeta baygın hale geliyor ve uzun müddet toparlanamıyor, kendilerine geldik­leri zaman mübarek başlarını kaldırıp Ebu Said'e :

— Allah kerametinizi arttırsın. .  Bana lütuf ve inayet etti­niz!

Diyor.

Hoca Hasan Hazretleriyle beraber Mevlânâ Ebu Said Haz­retleri bu son derece nazik ve infialini gizleyici mukabeleden o kadar utanıyorlar ki, meclisi terkediyorlar.

Hoca  Hasan Hazretleri,     gösterdiği  edeb  hatasından  ötürü Mevlânâ Ebu Said'i acı acı paylıyor.

Günün Sözü

"“Bir kimse Müslümanlar’ın işlerinden birinde (vazife ve) mes‘ûliyet alır da, onların ihtiyaçlarını gözetmezse, Allah Teâlâ da o kimsenin ihtiyacına bakmaz.” (Hadîs-i Şerif—Taberânî)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.