Reşahat

Şeyh Ömer Bayezidi

ŞEYH ÖMER BAYEZİDİ

ŞEYH ÖMER BAYEZİDİ

O da Hoca Alâeddin Hazretlerinin yetiştirdiklerinden ve hal­kasından. . Hizmet dairesine kabul edilmiş olmakla şeref ve saa­det kazananlardan. .

Hoca Ubeydullah Taşkendi Hazretleri kendisini görmüştür.

Irak ve Horasan Şeyhlerine bir nâme yazıp kendilerine ait hususiyet ve farikaları soruyorlar.

Horasan Şeyhleri bu suali Mâveraünnehr şeyhlerine, onlar da Türk ermişlerine soruyorlar. Türk ermişlerinden şu cevap ge­liyor :

Parça yahşi, biz yamal; Parça buğday, biz saman.. Yani;

Herkes yahşi, biz yamal;

Herkes buğday, biz saman.

Günün Sözü

"“Oruç, (günahlara karşı) bir siper ve kalkandır. Sadaka günahı, suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür. Kişinin, gece ortasında kıldığı namaz da böyledir.” (Hadîs-i Şerif—40 Hadis, İmam en-Nevevî)"
Telif Hakkı © 2022 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.