Joomla Template by Create a Website

Abriz baba

Kategori: Reşahat

ABRlZ BABA

Şeyh Ömer Bağistânî hazretlerinin ileri gelen ashabından... Gayet kuvvetli cezbesi varmış.

Ona sormuşlar :

— Size niçin Abrîz (su döken) demişler? Cevap vermiş :

— Ezel gününde Allah, Âdem'i yoğurduğu zaman üzerine su döken bendim!

Baba  hazretleri,   cezbesinin  başında  bir  yol  kenarına  çekilir ve çerçöpten bir yay ve ok yapıp kime atsa onu yere düşü-rürmüş...

Baba hazretlerinin bir sığırı varmış ki, onu bazan yük işle­rinde kullanırlarmış. Sığırı hediye olarak Şeyh Ömer hazretleri­ne göndermişler. Şeyh hazretleri ile Baba hazretlerinin oturduk­ları yerler arasında fersahlarca mesafe varmış. Sığır, yanına kim­seyi sokmadan, adamsız ve güdücüsüz, bütün o mesafeyi aşarak Şeyhe varmış.

Cezbe ve kerametleriyle etrafına ün salmış Allah âşığı..

*