Joomla Template by Create a Website

57.Mektup

57. MEKTUP


MEVZUU : Nasihattan ibarettir.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Muhammed Yusuf'a yazmıştır.

***

Allah-ü Taâlâ, sizlere, muhterem babalarınızın yolunda istikâmet nasib eylesin.. Seyyid'ül-mürselin hürmetine..

***

Bilmiş olasın ki,

Siyadet, riyaset ve haşmet sizin cemaatınıza vergidir. Bunun için, uygunu odur ki: Maişetiniz, muaşeretiniz bu vergi dolayısı ile, istihkakınız olan yoldan size müyesser olur.

Demek istiyorum ki:

— Zahir, şeriatın zahiri ile süslenmeli; batın ise., hakikattan ibaret olan şeriatın batını ile tezyin edilmelidir.

Tarikat ve hakikat, şeriatın hakikatından ibarettir. Tarikat, bû hakikatin kendisidir. Yoksa, şeriat bir iş; tarikat ve hakikat dahi ona mugayir ayrı ikinci iş değildir. Zira böyle bir itikad: îlhad ve zındıklıktır.

***

Bu Fakir'in, size cidden hüsnüzanı var. Bazı vakıaları, bu manaya şahid tutuyorum. Bundan bir nebze muhterem pederinize açmış bulunuyorum.

Netice meram odur ki: Şeyh Abdülgani iyi huylu ye salâh hali ile düzenli bir kimsedir. İşlerden herhangi biri için hizmetinize müracaat ederse., sizden beklenen ona iltifatınızı bol etmenizdir.

Selâm ve ikram..