Joomla Template by Create a Website

87.Mektup

87. MEKTUP


MEVZUU: Allah-ü Taâlâ'nın velî kullarını kabul eden kimsenin saadeti..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu. Pehlivan Mahmud'a yazmıştır.

***

Allah-ü Taâlâ, size şeriat caddesinde, selâmet ve sebat ihsan eylesin. O şeriatın sahibine salât, selâm ve tahiyyet..

***

Cemaatınıza müjdelerin ilki, Şeyh Meyan Müzzemmil'in kudümüdür. (Gelmesidir)

Onun sohbet bereketinden nekadannı beyan edebilirim ki?.. Acaba, hangi saadettir ki; bir şahsı, Allah'ın velî kullarından birinin kabul etmesinden daha faziletli olsun.. Bir de, sevgi çenberi ve yakınına alırsa..

— «... onlar öyle bir cemaattır ki, kendileri ile oturana şekavet gelmez..»

Manasındaki hadis-i şerif bu zümreyi anlatır..

Hulâsa: Onların sohbetini ganimet bilmelidir ki, müessir olsun.

***

Bundan başka ne yazayım..

 Evveli selâm, âhiri selâm..