Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

177.Mektup

177. MEKTUP

MEVZUU : İtikadı, ehl-i sünnet vel-cemaatın isabetli görüşüne göre düzeltmeye teşvik..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Cemaleddin Hüseseyin Bedahşî ye yazmıştır.

Hace Cemaleddin Hüseyin, gençlik çağını bir ganimet bilmeli ve onu, Sübhan Hakkın razı olduğu işlere imkân elverdiği kadar harcamalı.

Yani: Onun şahsına aşağıda sayılan hususları yapmak yaraşır.

BİRİNCİSİ: Ehl-i sünnet vel-cemaatın isabetli görüşüne göre itikadını düzeltmelidir. Allah onların çalışmalarını şükrana lâyık eylesin..

İKİNCİSİ: Şeriatın fıkıh bölümündeki hükümler mucibince amel etmelidir.

ÜÇÜNCÜSÜ: Saf sofiye zümresine bağlanan bu Tarikat-ı Aliyye'ye sülûk etmelidir. Allah onların sırlarının kudsiyetini artırsın..

Her kim bu anlatılan hususlara uygun iş yaparsa, o büyük bir nailiyete ermiş olur. Her kim, anlatılan yoldan ayrılırsa.. o dahi, açıktan bir ziyana uğramıştır.

Hace Muhammed Salih'in çocuklarına hizmet, büyük bir saadet sayılmalıdır. Zira, bu hizmet, hakikatta işaret edilen Hace'ye yapılmaktadır ki: Kendisi makbul olan zatlardan biridir.

Bir mısra:

Meram hazinesinden gösterdim bir nişan..

Vesselam..

 

Günün Sözü

"“Had cezâlarını, gücünüz yettiğince müslümanlardan defediniz. Bir müslüman için çıkış yolu bulursanız, onu tahliye ediniz. Çünkü hâkimin af husûsunda hatâ etmesi, cezâ hususunda hatâya düşmesinden hayırlıdır.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.