Emanet ve Ehliyet

NAMAZ VAKITLERI

404 Kur'an-i Kerim'de: "Muhakkak sûrette namaz, vakitlendirilmis olarak mü'minlere farz olmustur"(13) hükmü beyan buyurulmustur. Dolayisiylâ mü'minler namaz vakitleri hususunda titiz olmak zorundadirlar.

 405 SABAH NAMAZININ VAKTI: Imam-i Merginani: "Sabah namazinin ilk vakti; ikinci fecr (Fecr-i sadik, veya subh-û sadik) dogdugu zamandir. Bu ise ufukta kendisini gösteren beyazliktir. Sabah namazinin son vakti ise; günesin dogmasindan azicik bir zaman öncesidir"(14) hükmünü zikreder. Feteva-i Hindiyye'de: "Ufukta beyazlik dagildigi zaman ikinci fecir baslar. Alimlerin ekserisi bu görüstedir"(15) denilmektedir. Bu konuda meshur olan Cibril (as)'in imameti ile ilgili Hadis-i Serif vardir. Ibn-i Abbas (ra)'dan rivayet edilen bu Hadis-i Serif sudur: "Cebrail Aleyhisselâm, Resûlullah (sav)'e gelerek Kâbe'de birinci günü fecrin tûlûu vaktinde imam oldu. Ikinci günü; oldukça beyazlik görünüp, günes dogmaya yakin oldugu vakitte imam oldu. Sonra Cebrail Aleyhisselâm: "- Bu iki vaktin arasi senin için ve ümmetin için vakittir" dedi.(16) Sabah namazinin vaktinin girmesi hususunda Fecr-i Kâzib'e (yalanci beyazlik veya sabah) itibar edilmez. Fecr-i Kâzib; "ufukta uzunlamasina (Kurt kuyrugu gibi) baslayip, sonra arkasini karanlik takip eden beyazliktir. Resûl-i Ekrem (sav): "Fecir ancak ufka yayilandir"(17) buyurmustur. Fecr-i Kâzib aninda; (Yalanci beyazlik'ta) sabah namazinin vakti girmedigi gibi, oruç tutacak kimsenin de, o sirada birsey yeyip içmesi haram olmaz. Kafi'de de böyledir"(18)

 406 ÖGLE NAMAZININ VAKTI: Molla Hüsrev: "Günesin zevâlinden, gölgenin iki misline ulastigi süre, ögle namazinin vaktidir. Buna delil Allahû Teâla (cc)'nin su kavli serifidir: "Günesin (zeval vaktinde) kaymasi anindan, gecenin kararmasina kadar güzelce namazi kil" (El Isrâ Sûresi: 78). Ayet-i Kerime'deki "Dülûki's Sems" ile murad, günesin zevalidir. Fûkahanin çogu bunu kabul etmislerdir."(19) hükmünü zikreder. "Zeval" her sahsin gölgesinin dogu tarafina dogru düsmeye basladigi vakittir. Kafi'de de böyledir"(20) Ögle namazinin ilk vakti de; Cebrail Aleyhisselâm tarafindan ta'lim ettirilmistir.(21)

 407 IKINDI NAMAZININ VAKTI: Gölgenin iki misli oldugu zamandan baslar ve günesin batmasindan az önceki zamana kadar devam eder.(22) Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Ikindi namazindan bir rek'ata; günesin batmasindan az önce yetisen kimse ikindi namazina yetismistir"(23) buyurdugu bilinmektedir.

 408 AKSAM NAMAZININ VAKTI: Günes battigi an, aksam namazinin ilk vaktidir.(24) Bu hususta herhangi bir ihtilaf yoktur. Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Aksam namazinin vaktinin evveli günesin battigi andir. Vaktinin sonu ise safak kayboldugu zamandir"(25) buyurdugu bilinmektedir. Safak; Imam-i Azam (rha)'a göre, günesin batisini takip eden, kirmiziliktan sonraki beyazliktir. Kararma o zaman meydana gelir. Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Aksam namazinin vaktinin sonu, ufuk karardigi zamandir"(26) Hadis-i Serif'ini esas almistir. Imameyn ise: "Safak ancak kirmiziliktir"(27) Hadis-i Serif'ini esas alarak, safak, günes battiktan sonra ortaya çikan kirmiziliktir hükmünde ittifak etmistir. Feteva-i Hindiyye'de; imameyn'in kavli ile fetva verilecegi tasrih edilmistir.(28) Imam-i Azam (rha) "Safak ancak kirmiziliktir" Hadis-i Serif'inin, Ibn-i Ömer (ra) üzerine mevkûf oldugunu, rivayetin, Hz. Peygamber (sav)'e varmadigini beyan ederek, bunu hüccet kabul etmemistir. Gerçi bazi eserlerde Imam-i Azam (rha)'in, Imameyn'in kavline döndügü kaydedilmisse de, Ibn-i Abidin bunun sabit olmadigini zikretmektedir.(29)  Bu konuda Sahabe-i Kiram arasinda da ihtilaf mevcuttur.(30)

 409 YATSI NAMAZININ VAKTI: Safagin kaybolmasindan baslar, fecr-i sadik'in dogusuna kadar devam eder.(31) Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Yatsi namazinin vaktinin sonu, fecrin dogma zamanidir"(32) buyurdugu bilinmektedir. Alauddin El Haskafi: "Yatsi ile vitir namazinin vakti, safakin kaybolmasindan sabaha kadardir. Lakin vitir namazini yatsidan önce kilmak sahih olmaz. Meger ki unutarak kilmis ola!.. Zira tertib vaciptir. Imam-i Azam (rha)'a göre yatsi ile vitirin ikisi de farzdir" hükmünü zikretmektedir. Ibn-i Abidin bu metni serhederken: "Imam-i Azam'a göre yatsi ile vitirin ikisi de farzdir. Ancak yatsi kat'i farz vitir ameli farzdir"(33) buyurmaktadir. Resûl-i Ekrem (sav)'in vitir namazi hakkinda: "Onu yatsi namazi ile fecrin tulûu (Fecr-i Sadik'in ortaya çikisi) arasinda edâ ediniz"(34) buyurdugu da bilinmektedir. Dolayisiyla tertibden dolayi vitir namazi, yatsi namazindan önce kilinamaz.  


 

Günün Sözü

"Doğruluk, rızkı; hıyânet de, fukarâlığı çeker.” (Hadîs-i Şerif—Kuzâ‘î, Şihâbü’l-Ahbâr)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.