Emanet ve Ehliyet

ORUÇ'LA İLGİLİ DİĞER MESELELER

834 Oruç tutan mükellefin, misvak kullanması sünnettir. Nitekim İbn-i Abidin: "Misvak tutunmak da mekruh değildir. Bilâkis başkaları gibi oruçluya da sünnettir. Bunu Nihaye sahibi açıklamıştır. Delili Peygamber (sav)'in: "Ümmetime meşakkat vereceğini bilmesem her abdest aldıkça ve her namaz kıldıkça onlara misvakı emrederdim" hadisinin umumi olmasıdır"(93) hükmünü zikreder.

 835 Ramazan ayını baygın geçiren kimse, daha sonra onu kaza eder. Bu hususta icma vardır. Miracü'd Diraye'de de böyledir. Ancak bir mecnun; Ramazan ayının son günü zevalden önce iyileşmiş olsa, kendisine kaza lâzım gelmez. Sahih olan görüş budur. Kifaye'de ve Nihaye'de de böyledir.(94)

 836 Ramazan-ı Şerif ayında gündüz vakti bir çocuk büluğa erse veya bir kâfir müslüman olsa; o günün geri kalan saatlerinde oruçlu gibi davranırlar. Yâni orucu bozan şeylerden uzak dururlar. Ondan sonraki günlerin oruçlarını edâ ederler. Geçen günleri kaza etmezler.(95)

 837 İyileşen hastalar ve seferleri sona eren yolcular; sıhhatleri ve ikâmetleri sırasında, daha önce tutamadıkları oruçları kaza ederler. Bu hususta ihtilaf yoktur. Alimlerin ekserisinin kavli budur. Bir mükellefin; daha önceki ramazan ayına ait kaza borcu bulunsa, fakat bu sırada Ramazan-ı Şerif ayı girse; o kimse edâyı kaza üzerine takdim eder. Yâni önce yeni giren Ramazan-ı Şerif ayının orucun tutar, daha sonra kaza oruçlarını tamamlar!.. Nâfile olan oruçlarda da; özürsüz olarak iftar etmek, helâl değildir.(96)

 838 Farz olan oruçlar on üçtür!.. Bunlardan yedisinde; arka arkaya tutmak (Tetâbû) esastır;

  1. Ramazan-ı Şerif orucu.
  2. Zıhar yapan kimsenin tutacağı keffaret orucu.
  3. Adam öldüren kimsenin (Hatâen) tutacağı keffaret orucu.
  4. Yemin  keffaret orucu.
  5. Kasden ve taammüden bozulan Ramazan-ı Şerif orucunun keffareti.
  6. Muayyen olan nezr sebebiyle gerekli olan oruç.
  7. Muayyen olan yemin orucu!..

  Şu altı oruçta ise arka arkaya (Tetâbu) tutmak şart değildir:
  1. Ramazan-ı Şerif orucunun kazası.
  2. Mut'a orucu.
  3. Keffaret-i halk (Traş) için tutulan oruç, hac esnasında.
  4. Haccda avlanmakdan dolayı ceza olarak tutulan oruç.
  5. Zamanını belirtmeden nezr edilen oruç.
  6. "Yemin olsun ki, muhakkak oruç tutacağım" şeklinde yemin eden kimsenin tutacağı oruç. Bahr'ur Raik'te de böyledir.(97) Sadece Ramazan-ı Şerif ayında tutamadığı oruçları kazâ eden mükellefin; bunları arka arkaya tutması borçtan bir an önce kurtulmak için müstehabtır..


 

Günün Sözü

"Enes (r.a.) şöyle buyurdu: “Resûlullah (s.a.v.) ahlâk bakımından insanların en güzeli idi.”"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.