Joomla Template by Create a Website

NİKÂH'IN HÜKÜMLERİ

Kategori: Emanet ve Ehliyet
1091 Nikâhın sahih bir şekilde akdedilmesinden sonra, şu hükümler gündeme girer;

  1) Erkek ve kadının, birbirinden istifade etmeleri helal olur. İbn-i Abidin: "Nikâhın hükümlerinden biri; her iki tarafın birbirinden istifade etmesinin helal olmasıdır"(27) hükmünü zikreder.
  2) Mehir vermek ve kadının nafakasını (Oturacağı ev, yiyeceği ve giyeceği) temin etmek erkek üzerine farz olur. 
3) Erkek ve kadın; birbirlerine varis olurlar.
  4) Erkek; kadının şer'i şerife uygun olmayan kıyafetlerle dolaşmasını men eder.
  5) Sıhriyyet sebebiyle, meydana gelen akrabaların bir kısmı ile nikâhlanmaları haram olur.
  6) Birden fazla kadınla evli olan erkeğin; hanımları arasında adaletle hareket etmesi vacip olur.
  7) Kadın; yatağına davet ettiği zaman kocasına itaat etmek zorundadır. İtaat etmediği zaman kocasının onu te'dib etmeye salahiyeti vardır. İyi geçinmeleri ise müstehabtır. Bahru'r Raik'te de böyledir.(28)