Joomla Template by Create a Website

SERMAYE ŞİRKETLERİ (ŞİRKETÜ'L EMVAL)

Kategori: Emanet ve Ehliyet
1443 İki veya daha fazla şahısların; ticaret yapmak için, kâr ve zarara ortak olmaları şartıyla, her birinin belli bir meblağa sermayeye iştirak etmeleri sonucu "Şirket-i Emval" meydana gelir. Sermaye şirketleri ya "mufavaza" veya "inan" şirketi olur. Şimdi bunlar üzerinde duralım.