Büyük İslam İlmihali

Bazı Dini Terimler- İstihsan

Bir şeyi güzel saymak ve güzel sanmaktır. Fıkıh usulünde "Zahiren kıyası bırakıp insanların ihtiyacına daha uygun olanı almakdır." Diğer bir ifade ile: "Kolaylık için güç olanı terk etmek ve herkesin alışık olduğu işlerde, din yönünden bir müsaadeye bağlı, kolaylık tarafını arayıp benimsemek demektir. Burada İstihsan'dan maksad, çok gerekli ve çok güzel bir takım dinî meseleleri açıklamaktır."

Dinimizin güzel gördüğü ve müstahab saydığı şeylerden her birine Müstahsen denir. Bunun karşıtı da "Gayr-i müstahsen" dir.

Günün Sözü

"“Saçı sakalı ağarmış müslümana, haddi tecâvüz etmeyip ahkâmıyla amelden uzaklaşmayan Kur’an hâfızına ve âdil hükümdâra ikrâm (saygı göstermek), Allâhü Teâlâ’ya ta‘zîmden ileri gelir.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.