Tasavvuf Bahçesi

Nakşibendiye taifesine muhabbet

NAKŞİBENDİ TAİFESİNE MUHABBET

Allahü Teala keremiyle bu taifeye muhabbet etmeyi, hergün kalplerimizde ziyade eylesin.

“Kişi sevdiği ile beraberdir”hadisi şerifi icabı, onları sevenler, onların hükmündedir.Zira onlarla oturanlar, kötülükten, asi olmaktan korunmuşlardır.

H.Ş.”Cenabı Hakkın amelleri yazan meleklerinden gayri, yollarda dolaşarak zikredenleri arayan melekleri de var.Zikreden bir topluluk bulurlarsa birbrlerine “Geliniz….geliniz !” diye çağırırve zikir halindeki cemaatin etrafını çevirirler.Onların adetleri o kadar çok ki semayı doldururlar.

Kullarının haline vakıf olan Allahü Teala meleklerden sual eder;

-Benim kullarımı ne amelde buldunuz?Melekler:

-Hamd ve Sena ediyorlar.Zatı subhaniyeni zikrediyorlar ve Zatı Celilini cümle noksanlardan tenzih ediyorlar”….Hak Teala:

-Onlar beni gördüler mi? Melekler:

-Hayır görmediler.Hak Teala :

-Eğer görseler ne halde olurlardı? Melekler:

-Daha ziyade hamd, tekbir ve Tesbih ederlerdi.Hak Teala:

-Onların benden istedikleri nedir?Melekler:

-Cennet isterler.Allahü Teala:

-Onlar cenneti gördüler mi?Melekler

-Hayır Ya Rabbi görmediler.Allahü Teala:

-Görseler ne yaparlar dı?Melekler:

-Daha çok taleb ve arzu ederlerdi.

Melekler bundan sonra şöyle derler:

-Ya Rabbi, onlar cehennemden korkarve senden kendilerini cehennemden korumanı dilerler.

Allahü Teala buyurur:

-Onlar cehennemi gördüler mi?Melekler:

-Hayır görmediler.Allahü Teala:

-Görseler ne yaparlardı?Melekler:

-Ondan kurtarmanı daha fazla ister,amellerini artırırlardı.

Ve Allahü Teala meleklere:

-Ey meleklerim şahid olun.Zikir meclisinde olanların tümünü mağfiret eyledim, buyurur.Melekler:

-Ya Rabbi , meclise, filan kimse zikir için değil, dünyalık bir menfaati içi gelmişti derler.Allahü Teala:

Onlar benim meclisimdeler;onlarla oturan şaki olamz buyurur.

Anlaşıldı ki; bu taifeye muhabbet eden,onlarla beraberdir.Onlarla beraber olanların bahtıda kötü olmaz.Bu taifeye muhabbet etmek lazım ve zaruridir.

Vesselamü Aleyküm…….

Mektubat-ı Şerif(cilt 1, mektup 203)

Günün Sözü

"Hac her zayıfın cihâdıdır. Kadının cihâdlarından biri ise, kocası ile iyi geçinmektir.” (Hadîs-i Şerif—Ahmed b. Hanbel)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.