Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 5382
2-Bakara Tıklamalar: 4251
144. Nas Tıklamalar: 3455
113. Felak Tıklamalar: 3308
112. İhlas Tıklamalar: 3281
111.Tebbet Tıklamalar: 3078
110. Nasr Tıklamalar: 3209
109. Kafirun Tıklamalar: 3014
108.Kevser Tıklamalar: 3172
107-Ma'un Tıklamalar: 3376
106-Kureys Tıklamalar: 3009
105-Fil Tıklamalar: 3090
104-Hümeze Tıklamalar: 2679
103-Asr Tıklamalar: 3340
102-Tekasür Tıklamalar: 3142
101-Kaari'a Tıklamalar: 3328
100-Adiyat Tıklamalar: 2802
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 2847
98-Beyyine Tıklamalar: 2868
97-Kadir Tıklamalar: 2856
96-Alak Tıklamalar: 2842
95-Tin Tıklamalar: 2758
94-İnsirah Tıklamalar: 2811
93-Duha Tıklamalar: 2613
92-Leyl Tıklamalar: 2615
91-Sems Tıklamalar: 2610
90-Beled Tıklamalar: 2777
89-Fecr Tıklamalar: 2965
88-Gasiye Tıklamalar: 2834
87-A'la Tıklamalar: 2899
86-Tarik Tıklamalar: 2901
85-Büruc Tıklamalar: 2525
84-İnsikak Tıklamalar: 2561
83-Mutaffifin Tıklamalar: 2581
82-Infitar Tıklamalar: 2760
81-Tekvir Tıklamalar: 2595
80-Abese Tıklamalar: 2786
79-Naziat Tıklamalar: 2581
78-Nebe Tıklamalar: 2673
77-Mürselat Tıklamalar: 2887
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 2700
75-Kiyamet Tıklamalar: 2792
74-Müddessir Tıklamalar: 2711
72-Cin Tıklamalar: 3029
71-Nuh Tıklamalar: 2555
70-Mearic Tıklamalar: 2639
69-Hakka Tıklamalar: 2802
68-Kalem Tıklamalar: 2654
67-Mülk Tıklamalar: 2899
66-Tahrim Tıklamalar: 2819
65-Talak Tıklamalar: 2775
64-Tegabün Tıklamalar: 2740
63-Münafikun Tıklamalar: 2701
62-Cum'a Tıklamalar: 2657
61-Saf Tıklamalar: 2857
60-Mümtehine Tıklamalar: 2776
59-Hasr Tıklamalar: 2993
58-Mücadele Tıklamalar: 2910
57-Hadid Tıklamalar: 2691
56-Vakia Tıklamalar: 2722
55-Rahman Tıklamalar: 2840
54-Kamer Tıklamalar: 3066
53-Necm Tıklamalar: 2851
52-Tur Tıklamalar: 2754
51-Zariyat Tıklamalar: 2555
50-Kaf Tıklamalar: 2846
49-Hucurat Tıklamalar: 3116
48-Fetih Tıklamalar: 2939
47-Muhammed Tıklamalar: 3034
46-Ahkaf Tıklamalar: 2820
45-Casiye Tıklamalar: 3158
44-Duhan Tıklamalar: 2912
43-Zuhruf Tıklamalar: 2787
42-Sura Tıklamalar: 2909
40-Mümin Tıklamalar: 2768
39-Zümer Tıklamalar: 2734
38-Sad Tıklamalar: 2916
37-Saffat Tıklamalar: 2871
36-Yasin Tıklamalar: 3649
35-Fatir Tıklamalar: 2834
34-Sebe Tıklamalar: 2800
33-Ahzab Tıklamalar: 2862
32-Secde Tıklamalar: 2661
31-Lokman Tıklamalar: 2924
30-Rum Tıklamalar: 2906
29-Ankebut Tıklamalar: 3831
28-Kasas Tıklamalar: 2803
27-Neml Tıklamalar: 2827
26-Suara Tıklamalar: 2613
25-Furkan Tıklamalar: 2864
24-Nur Tıklamalar: 3087
23-Mü'minun Tıklamalar: 3089
22-Hac Tıklamalar: 2695
21-Enbiya Tıklamalar: 2896
20-Taha Tıklamalar: 2718
19-Meryem Tıklamalar: 2838
18-Kehf Tıklamalar: 2928
17-Isra Tıklamalar: 3030
15-Hicr Tıklamalar: 2691
15-Hicr Tıklamalar: 3135
14-İbrahim Tıklamalar: 2852
13-Ra'd Tıklamalar: 2981
12-Yusuf Tıklamalar: 3014
11-Hud Tıklamalar: 2903
10-Yunus Tıklamalar: 3031
9-Tevbe Tıklamalar: 3212
8-Enfal Tıklamalar: 2803
7-A'raf Tıklamalar: 2920
6-En'am Tıklamalar: 3024
4-Nisa Tıklamalar: 3418
3-Al-iimran Tıklamalar: 3510
5- Maide Tıklamalar: 3425
41- Fussilet Tıklamalar: 3571
73- Müzemmil Tıklamalar: 4929

Günün Sözü

"Kim bir günde nâfile olarak on iki rek’at namaz kılarsa, bunlara karşılık olarak, onun için cennette bir ev yapılır.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.