Elmalılı Meali

Süzgeçler
Kur'an-ı Kerim Meali kategorisindeki makalelerin listesi
Başlık Tıklamalar
1- Fatiha Tıklamalar: 7436
2-Bakara Tıklamalar: 6117
144. Nas Tıklamalar: 5233
113. Felak Tıklamalar: 5261
112. İhlas Tıklamalar: 5042
111.Tebbet Tıklamalar: 4668
110. Nasr Tıklamalar: 4898
109. Kafirun Tıklamalar: 4473
108.Kevser Tıklamalar: 4874
107-Ma'un Tıklamalar: 5154
106-Kureys Tıklamalar: 4492
105-Fil Tıklamalar: 4531
104-Hümeze Tıklamalar: 4168
103-Asr Tıklamalar: 4989
102-Tekasür Tıklamalar: 4546
101-Kaari'a Tıklamalar: 5150
100-Adiyat Tıklamalar: 4229
99-Zelzele-Zilzal Tıklamalar: 4230
98-Beyyine Tıklamalar: 4228
97-Kadir Tıklamalar: 4190
96-Alak Tıklamalar: 4150
95-Tin Tıklamalar: 4089
94-İnsirah Tıklamalar: 4115
93-Duha Tıklamalar: 3923
92-Leyl Tıklamalar: 3947
91-Sems Tıklamalar: 3948
90-Beled Tıklamalar: 4101
89-Fecr Tıklamalar: 4391
88-Gasiye Tıklamalar: 4207
87-A'la Tıklamalar: 4234
86-Tarik Tıklamalar: 4238
85-Büruc Tıklamalar: 3839
84-İnsikak Tıklamalar: 3872
83-Mutaffifin Tıklamalar: 3930
82-Infitar Tıklamalar: 4016
81-Tekvir Tıklamalar: 4019
80-Abese Tıklamalar: 4100
79-Naziat Tıklamalar: 3886
78-Nebe Tıklamalar: 4024
77-Mürselat Tıklamalar: 4136
76-İnsan-Dehr Tıklamalar: 4028
75-Kiyamet Tıklamalar: 4153
74-Müddessir Tıklamalar: 3999
72-Cin Tıklamalar: 4315
71-Nuh Tıklamalar: 4031
70-Mearic Tıklamalar: 3994
69-Hakka Tıklamalar: 4127
68-Kalem Tıklamalar: 3915
67-Mülk Tıklamalar: 4222
66-Tahrim Tıklamalar: 4241
65-Talak Tıklamalar: 4076
64-Tegabün Tıklamalar: 4074
63-Münafikun Tıklamalar: 3996
62-Cum'a Tıklamalar: 3982
61-Saf Tıklamalar: 4191
60-Mümtehine Tıklamalar: 4105
59-Hasr Tıklamalar: 4233
58-Mücadele Tıklamalar: 4488
57-Hadid Tıklamalar: 4261
56-Vakia Tıklamalar: 4273
55-Rahman Tıklamalar: 4476
54-Kamer Tıklamalar: 4682
53-Necm Tıklamalar: 4536
52-Tur Tıklamalar: 4330
51-Zariyat Tıklamalar: 3844
50-Kaf Tıklamalar: 4166
49-Hucurat Tıklamalar: 4424
48-Fetih Tıklamalar: 4218
47-Muhammed Tıklamalar: 4332
46-Ahkaf Tıklamalar: 4134
45-Casiye Tıklamalar: 4452
44-Duhan Tıklamalar: 4218
43-Zuhruf Tıklamalar: 4109
42-Sura Tıklamalar: 4234
40-Mümin Tıklamalar: 4055
39-Zümer Tıklamalar: 4037
38-Sad Tıklamalar: 4200
37-Saffat Tıklamalar: 4166
36-Yasin Tıklamalar: 4939
35-Fatir Tıklamalar: 4127
34-Sebe Tıklamalar: 4138
33-Ahzab Tıklamalar: 4167
32-Secde Tıklamalar: 3970
31-Lokman Tıklamalar: 4162
30-Rum Tıklamalar: 4221
29-Ankebut Tıklamalar: 5043
28-Kasas Tıklamalar: 4061
27-Neml Tıklamalar: 4027
26-Suara Tıklamalar: 3890
25-Furkan Tıklamalar: 4132
24-Nur Tıklamalar: 4308
23-Mü'minun Tıklamalar: 4340
22-Hac Tıklamalar: 3955
21-Enbiya Tıklamalar: 4146
20-Taha Tıklamalar: 3973
19-Meryem Tıklamalar: 4138
18-Kehf Tıklamalar: 4202
17-Isra Tıklamalar: 4404
15-Hicr Tıklamalar: 3988
15-Hicr Tıklamalar: 4456
14-İbrahim Tıklamalar: 4153
13-Ra'd Tıklamalar: 4296
12-Yusuf Tıklamalar: 4335
11-Hud Tıklamalar: 4202
10-Yunus Tıklamalar: 4217
9-Tevbe Tıklamalar: 4505
8-Enfal Tıklamalar: 4198
7-A'raf Tıklamalar: 4252
6-En'am Tıklamalar: 4343
4-Nisa Tıklamalar: 4772
3-Al-iimran Tıklamalar: 4979
5- Maide Tıklamalar: 4804
41- Fussilet Tıklamalar: 4848
73- Müzemmil Tıklamalar: 6192

Günün Sözü

"Bizden biriniz Allahü Teâlâ’ya ancak hüsn-ü zan üzere ölsün. (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.