Tasavvuf Bahçesi

Tasavvufa ilk adım

 İLK ADIM

Hakiki bir mürşide gelip bu ilmi öğrenmek isteyen bir mümin,nefsinin terbiyesi için ilk atmış olur.Artık o mürşide kendini teslim etmiş  ve biat etmiş demektir.

Bu maksatla bir mürşide gelip bağlanan kişiye mürid(yani Allaha ulaşmayı arzu eden kişi) denir.

Mürid geçmiş günahlarına tövbe etmi, farzları yapmaya ve haramlardan  kaçınmaya kati derecede söz vermiştir.Artık bu kişnin nefsi sıkı bir takip ve kontrol altına girmiş demektir.Sonra mürid kalbine ve ruhuna Allahü Tealadan gelen bu nuru almakta vasıta;peygamberler ve peygamberlerin varis ve vekili olan mürşidi kamillerdir.Mürşid nuru almakta bir sebeptir ve çeşme vazifesi görür.

NURUN ALINIŞI

Mürid tenha ve temiz bir yerde kıbleye dönerek oturur.Gözlerini yumar.Mürşidin tarif ettiği sure ve duaları okuduktan sonra da dilini damağına yapıştırır.Sonra aklından ve kalbinden masivayı (mahlukatı düşünmeyi) çıkarır.Bütün dikkatini nurun çıkış merkezine toplar.Ve orada manevi kalbine Allahdan gelen nurun geldiğini düşünür.Bir müddet sonra da  dilini oynatmadan sırf kalbinden Allah ismi şerifini zikreder.Bu Allaha yakın olmanın ilk adımıdır.Nur geldikçe ruh kuvvetlenir.Nesfte böyle birruha galip gelemez ve vücut mücadelesini ele geçiremez.

Abdülkadir Dedeoğlu(Osmanlı Yayınevi)

Günün Sözü

"“Kim Kurban ve Ramazan gecelerini ihyâ ederse, kalplerin öleceği gün, onun kalbi ölmez.” (Hadîs-i Şerif—Râmûzü’l-Ehâdîs, 4925)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.