Reşahat

Hoca Davud

HOCA DAVUD

Şeyh Hâvend Tahûr hazretlerinin oğlu... Yani Ubeydullah Taşkendî hazretlerinin anneden büyük babaları... Valideleri, ba­baları cihetinden Şerife (Allah Resûl'ünün soyundan gelen kadın) imiş. Şeyh Hüdavend hazretlerinin valideleri de öyle...

Hoca Davud, keramet ve harika işlerden yana meşhur..

*

Hoca Muhammed Pârisâ hazretleri Hicaz seferleri için isti­hare etmeleri ricasiyle Hoca Davud'a bir adam gönderiyor. Hoca Davud, adama, bir tilki kürküyle bir kazma kürek veriyor bunla­rı Hoca Muhammed Pârisa'ya gönderiyor. Bunları götüren adam, havanın sıcaklığına bakarak «Bu sıcakta kürk, ne garip hediye!» diye düşünüyor ve sonra «Evliyanın işinde elbette bir hikmet ol­sa gerek!» diye teselli buluyor. Hoca Muhammed Pârisâ hazretle­ri hediyeleri görünce «bunlarda mâna vardır, yanımızdan ayır­mayalım!» buyuruyorlar. Yolda öyle bir soğuk çıkıyor ki, o kürk olmasa Hoca hazretlerinin donmaları gerekiyor. Medine'de ve­fatlarında da kabirlerini o kazma ve kürekle kazıyorlar.

Vefatı hicretin 762 sinde... O tarihte Hoca Ubeydullah Taşkendi hazretleri yedi yaşında...

Günün Sözü

"Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse (azâbını çekmedikçe) cennete giremez.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.