Evliyalar Ansiklopedisi

MUHAMMED BİN ALİ MÂZERÎ

MUHAMMED BİN ALİ MÂZERÎ

1061'de Tunus'ta Mehdiyye şehrinde doğdu. Ebü'l-Hasan Lahmî, Ebû Muhammed bin Abdülhamîd Sûsî ve daha bir çok âlimden ilim öğrendi. Hadîs, kelâm, edebiyât, tıb ve Mâlikî mezhebi fıkhında zamânının en tanınmış âlimi oldu. Kâdı Iyâd Yahsûbî Endülüsî, İbn-i Atıyye Endülüsî gibi talebeler yetiştirdi ve kıymetli eserler yazdı. Fıkıh ve usûl ilmiyleilgili eserleri arasında hadîs ve tıb ilmine dâîr olanları da vardır. Bunlardan bâzıları; El-Mu'lim bi-Fevâid-i Müslim, Ta'lîk alel-Müdevvene ve Îzâh-ül-Mahsûl fi Burhân-il-Usûl li Ebi'l-Meâlî el Cüveynî'dir.

1141 yılında Tunus Mehdiyye'de vefât etti ve Manastır kasabasına defnedildi. Kabri bilinmekte olup ziyâret edilmektedir.

Günün Sözü

"Mü’min bir erkek, mü’mine hanımına kin beslemesin. Onun bir huyundan hoşlanmazsa, bir başka huyundan hoşlanabilir.” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.