Büyük İslam İlmihali

Şit Aleyhisselâm

Adem Aleyhisselâm'dan, sonra peygamberlik, Allah tarafından Hazret-i Şît'e verilmiştir. Şit Aleyhisselâm Hazret-i Adem'in en güzel ve en sevgili oğludur. Rivayete göre, Hazret-i Adem'in yaratılışından yüz yirmi sene sonra doğmuş ve 912 yıl yaşamıştır. Ölünce Ebû Kubeys dağında Hazret-i Adem'in yanına gömülmüştür.

Hazreti Şît'e peygamberlik, tevhid ve tesbih esaslarını kapsayan, elli sayfalık bir kitab verilmiş ve Hazret-i Adem'in vasiyeti üzerine kardeşlerinin reisi bulunmuştur. Bir rivayete göre Kâbe-i Muazzama'yı Hazret-i Adem, diğer bir rivayete göre de Hazret-i Şît ilk kez olarak taştan bina etmiştir.

Şît'in anlamı "Hibetullah (Allah'ın bağışı)" dır. Hazreti Adem'e, Kabil tarafından şehid edilen Habil'e bedel olarak Allah tarafından ihsan buyurulmuş demektir. Bu zata "Şiş" de denilmektedir.

Günün Sözü

"Kim bir günde nâfile olarak on iki rek’at namaz kılarsa, bunlara karşılık olarak, onun için cennette bir ev yapılır.” (Hadîs-i Şerif—Ebû Dâvûd)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.