Büyük İslam İlmihali

Davut Aleyhisselâm

Hazret-i Davud, Yakub Aleyhisselâm'ın oğlu Yehuda'nın soyundandır. İşmuil Aleyhisselâm'ın vefatından sonra, kendisine peygamberlik verilmiş ve kayın pederi Talut'un ölümünden sonra da İsrail Oğullarına hükümdar olmuştur.

Hazret-i Davut'a verilen "Zebur" adlı kitab, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibaretti. Şeriata ait hükümleri kapsamıyordu. Kendisi de, Musa Aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel etmiştir.

Davud Aleyhisselâm'ın çok hoş bir sesi vardı. Zebur'u okudukça, dinleyenler pek ruhanî zevklere dalardı. Bir mucize olmak üzere, mübarek elleri ile demiri mum gibi yumuşatır ve demirden zırh yapardı. Kendi elinin emeği ile yiyeceğini kazanırdı. Devlet hazinesinden para almak istemezdi. İnsanlara daima öğütler verir, adaletle hüküm vermeye çalışır dururdu. Kudüs şehrini fethederek hükümet merkezi yapmıştı. Umman beldelerini, Haleb'i, Nusaybin'i, Ermenistanı ele geçirmişti. Kırk sene hükümette bulunduktan sonra yetmiş yaşında vefat etmiştir.

Günün Sözü

"“Günahtan tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir.” (Hadîs-i Şerif—İbn Mâce)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.