Reşahat

Hoca Mahmud Şaşi

HOCA MAHMUD ŞÂŞİ

Hoca Şehabeddin'in küçük oğlu ve Hoca Ubeydullah hazret­lerinin babası... Oğluna ilk defa tasavvuf ve evliya menkıbeleri hakkında bir risale yazmasını tavsiye ediyor. Hoca hazretleri de yazıyor. Risalenin başında şu satırlar :

«— Bu fakirin pederi, bize güvendikleri için bir risale yaz­mamızı emrettiler, öyle bir risale ki, onunla amel etmek ve on­dan vicdanî bir zevk devşirmek mümkün olsun. Nitekim Allah'ın Resûl'ü buyurdular : «Bildiği işlerle amel edene, Allah, bilmedik­lerini de öğretir.» Allah'ın feyzini bana eriştirme yolunda ilk va­sıta babam olmuştur.»

*

Hoca Ubeydullah hazretleri ana rahmine düşmeden evvel Hoca Mahmud Şâşî hazretlerine kuvvetli bir cezbe çökmüş.. Ve Hoca Mahmud, o sırada türlü riyazet ve eziyetlere göğüs gererek, az konuşmak, az yemek, az uyumak, insanlarla az düşüp kalkmak ve çok zikir etmek gibi sıkı bir nefs inzibatî içinde dört ay geçir­mişler... Bu sırada Hoca Ubeydullah hazretleri ana rahmine düş­müş, yük de, babalan Hoca Mahmud Şâşî hazretlerinden kalk­mış.

Günün Sözü

"Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ey Ebâ Zerr! Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını gözet!” (Hadîs-i Şerif—Müslim)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.