Joomla Template by Create a Website

28.Mektup

28. MEKTUP


MEVZUU : Üstün hal beyanındadır; lâkin tenezzül ve tebaud (inik ve uzak) vehmini veren bir ibare ile..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Amik'e göndermiştir.

***

Bu Nam'a kerem olarak gönderilen mektubunuzun gelmesi ile sevindim. Onun mütalâası ile şerefyab oldum.

Hürlerin, esirleri hatırlamaları ne büyük nimettir; uzaklara atılmışları, vuslata erenlerin anmaları ne büyük devlettir.

Her yandan ayrılan bu âciz, kendisini visale ehil görmediğinden; hicran zaviyesinde sessiz durmayı zarurî seçti. Yakınlıktan kaçtı; uzaklık hali ile tatmin oldu. İttisalden ayn, infisalde sükûnet buldu. Hürriyeti seçmekteki esareti görünce, memnuniyetle esareti seçti.

Bir şiir:

Sultan, benden bir şey istediği zamanlar;
Derim: Kanaatin başına düşsün taşlar.

Birbiri ile irtibatı olmayan bu ibarelerle, gayr-ı muntazam işaretlerle daha fazla başınızı neyle ağrıtayım.

***

Allah-ü Taâlâ, Seyyid'ül-mürselin'e uyma şanında; bize de size de sebat ihsan eylesin.

Ona ve âline salâtlann en faziletlisi, selâmların en kemallisi..