Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

40.Mektup

40. MEKTUP


MEVZUU :


a) Şeriat-ı garranın üç cüz'ünden biri olan İhlasın tahsili beyanı.,
b) Tarikat ve hakikat bu cüz'ün tekmili zımnında şeriata yardımcıdırlar.. Bunlar gibi daha başka şeyler..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Muhammed Çeterî'ye yazmıştır.

***

Yüce Allah'a bamd. eder; onun Peygamber'ine salât ve selâm eyleriz.

Ey Mahdum,

Sülûk menzillerini aşıp cezbe makamlarını kat ettikten sonra, bana malum oldu ki: Bu seyr ü sülûkten maksad, ihlâs makamını tahsil etmektir. İhlasın dahi husulü: Enfüsi ve afaki olan ilâhî fenanın husulüne bağlıdır.

İşbu ihlâs, şeriat cüzlerinden bir cüzdür. Şeriat üç cüzdür: İlim, amel ve ihlâs..

Tarikat ve hakikat; ihlâs cüz'ünün tekmili şanında, şeriata hizmet ederler..

İşin hakikati budur; lâkin herkesin zihni bu hakikati kavrayamaz.

Alem halkının pek çoğu, uyku ve hayallerle tatmin olup cevizle muzla yetinmektedirler. Bunlar, bu halleri ile, şeriatın kemalâtını nasıl idrâk edebilirler?. Tarikatın ve hakikatin gerçek yüzüne nasıl ulaşabilirler?!.

Şeriatı kabuk, hakikati da öz sanırlar; ama muamelenin hakikatini bilemezler. Sofiyenin zevkli sözleri ile yetinip kalırlar. Hallerde ve süfli makamlarda fitneye düşerler Sübhan Allah, onlara doğru yolu hidayet eylesin.

Selâm bize ve Allah'ın salih kullarına..

 

Günün Sözü

"“De ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve günahlarınızı mağfiretle örtsün! Allah gafûr ve rahîmdir.” (Âl-i İmrân, 31)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.