Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

230.Mektup

230. MEKTUP

MEVZUU : a) Üstün himmet sahibi olmak..
b) Hâsıl olan her şeyle yetinmemek..
c) Terakkiye çalışmak.. Bunlara münasip bazı hususlar..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Yusuf Berkî'ye yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Selâm, seçmiş olduğu kullarına..

***

Emrinizle, Meyan Babu bir nebze güzel hallerinizden anlattı. Onların hakikatini açıkladı. Bunun için bazı cümleleri yazıyoruz.

***

Ey Mahdum,

Bu misillu haller, daha ilk kademelerde bu Tarikat-ı Aliyye'nin müptedilerinde zahir olur. Onun için, bunlara asla itibar edilmez. Hatta onları atmak lâzımdır. Vuslat nerede?. Nihayet nerede?.

Bir şiir:

Nasıl erilir o saadete hep oralar;

Yüksek yüksek dağlar, tehlikeli uçurumlar..

***

Allah-ü Taâlâ, keyfiyetten ve misalden münezzehtir. Her ne şey rüyete, idrâke, şühuda ve mükâşefeye girer; o şey Sübhan Hakkın gayrıdır. O Sübhan olan Yüce Allah, halkın çok çok ötesindedir. Sakın ha, bu yolun cevizi ve muzu ile çocuklar gibi aldanmayasınız; nihayete vardığınız hayaline kapılmayasınız.

Rüyaları, nakıs şeyhlere açmayınız. Çünkü onlar, vicdanlarının mikyası ile azı çok gösterirler; bidayeti de nihayet sanarlar. Böyle olunca, hiç şüphe yok ki: îstidadlı talib kemale erdiği zannına kapılır; talebine fütur gelir..

Akıllıya düşen odur ki: Kâmil şeyh talebinde buluna.. Batınî marazlarına ondan ilâç taleb ede..

Bir kâmil şeyhe mülaki olunmadığı süre, uygun düşer ki, anlatılan haller:

***

- LÂ.. (Yok..)

Lafzı ile nefyedile.. Keyfiyetten ve misalden münezzeh Hak ise.. isbat edile..

Hace Bahaeddin Nakşib^nd şöyle dedi:

- Her ne ki duyulur, görülür, idrâk edilir; o, Yüce Allah'ın gayrıdır. Onun:

- LÂ.. (Yok..)

Lafzı ile nefyedilmesi gerekir.

Zahir olanların hemen hepsini nefyetmelisin; zira o Yüce Zat, ötelerin de ötesindedir.

İşte, bu Tarikat-ı Aliyye'deki büyük zatların yolu budur.

***

Selâm hidayete tabi olanlara.. Mütabaat-ı Mustafa'yı bırakmayanlara..

Ona ve âline salâtların en tamamı, selâmların ekmeli..

 

Günün Sözü

"“Sizden biriniz hastasını (rahatsızlığı artmasın diye), (soğuk veya fazla) su içmekten koruduğu gibi, Allâhü Teâlâ da bir kulu severse, onu dünyadan (mal-mülk sevdâsından, şehevânî arzuların esîri olmaktan) korur, himâye eder.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.