Fıkıh Köşesi

KUSMA VE ORUCUN BOZULMASI HUSUSU

Soru: "Bir fıkıh kitabında, ağız dolusu kusmanın orucu bozduğunu okumuştum. Böyle bir hadise başıma geldi. (..) Orucum bozuldu zannı ile öğleden sonra iftar ettim. İçime bir şüphe düştü. Başvurduğum kaynaklarda değişik rivayetlerle karşılaştım. Şimdi benim üzerime kaza mı, yoksa keffaret mi gerekir?"

CEVAP: Resul-i Ekrem (sav)'in: "-Her kim, istemeyerek kusarsa, ona kaza yoktur. Her kim de kasden kusarsa kaza etsin" (1) buyurduğu malumdur. Hanefi fukahası: "- Kusma ile oruç bozulmaz. Fakat kasden ve bir-kaç defa kusması halinde, bu ağız dolusu olursa, kaza etmesi gerekir" (2) hükmünü, müftabih kavil olarak benimsemiştir. Oruca niyet eden bir mükellef; kustuğu için orucum bozuldu zannı ile yer-içerse durum ne olur? İmam-ı Kasani: "-Mükellef elinde olmayarak kusar ve orucum bozuldu zannı ile iftar ederse, sadece gününe gün kaza eder. Ancak bozulmadığını bildiği halde; birşey yer ve içerse, hem kaza, hem keffaret gerekir" (3) diyerek, meseleyi izah etmiştir. Sizin sadece kaza etmeniz gerekir. Meselenin özü budur. Birbirimize dua edelim.

(1) Molla Hüsrev- Düreri'l Hükkam- İst: 1307 C: 1 Sh: 206, Ayrıca İbn-i Hümam- Fethu'l Kadir- Beyrut: 1315 C: 2 Sh: 64.
(2) Şeyh Abdülgani El Meydani- El Lübab- Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 166, Ayrıca İmam-ı Merginani- El Hidaye- Kahire: 1965 C: 1 Sh: 124.
(3) İmam-ı Kasani- El Bedaiu's Senai- Beyrut: 1974 C: 2 Sh: 97.

Günün Sözü

"“Biriniz, beni babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam îmân etmiş olmaz.” (Hadîs-i Şerif—Buhârî)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.