Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

68.Mektup

68. MEKTUP


MEVZUU: Tavazuun zenginlerde; istiğnanın ise, fakirlerde güzel olduğunun beyanı.. Ve, bunlara münasip bazı şeyler..

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hanlarhanı'na yazmıştır.

***

Hayır, Allah'ın yaptığındadır ey Mahdum.. Bir şiir:

Söylerim, ulaşması onun sana şarttır; Tut onu, belki yorar ama nasihattir.

***

Tevazu, zenginlerde; istiğna ise., fakirlerde güzeldir. Zira, bir şeye çare, ancak zıdlarla olur.

***

Maksadınız tevazu olsa dahi, mektuplarınızın üçünden de istiğnadan gayrı bir şey anlaşılmıyor.. Son mektubunuzda şöyle yazılmış:

— Hamdden ve salâttan sonra: Bilinsin...

Bu ibarenin iyi düşünülmesi gerekir.. Ta ki anlaşıla: Nereye yazılıyor? Kime gönderiliyor?!

Evet.. Fukaraya hizmetiniz çoktur. Lâkin edebe riayet dahi zarurîdir. Ta ki: Yaptıklarınızın semeresini göresiniz.. Aksi halde ağaç dikeninden başka bir şey olmaz.

Evet..

Resulûllah S.A. efendimizin ümmeti, tekellüften beridirler. (Zorlama ile yapmacık işle bağları yoktur; manasına..) Ama kibirliye tekebbür de sadakadır.. (Yani: Büyüklük satana büyüklenmek..)

Bir şahıs Hazretti Hace için:

_ O kibirlidir..

Dedi. Hazretin buna karşılık cevabı şu oldu:

— Benim kibrim Yüce Zat'ın kibriyasındandır..

***

Hiç kimsenin haddine düşmemiştir ki: Bu taifeyi zelil hakir olarak sana. Bu manada şu hadis-i şerif pek güzeldir:

«Nice saçı sakalı toprağa karışmış, kapılardan kovulmuş kimseler vardır ki, ama bir şey için Allah adına and içtiğinde o şey olur..»

Bu manada bir şiir:

Korktum, açtım dertlerimden birazını; Bıktırmasın, çok sözün dedim pekazını..

***

Emrinizde olan kıymetlilerin, size bağlı değerlilerin, düşünce sahipleri ve işin özüne vakıf kimseler olmaları gerekir. İşin aslında olan neyse, onu size ulaştırmaları gerekir. Her danışmada; kendi yararlarını değil, sizin iyiliğinizi düşünmeleri gerekir. Bunun aksi hi-yanettir.

***

Bu yolculuğumuzdaki esas gaye: Yararınıza olan bazı şeyleri size ifade etmek idi. Ama, sevenleriniz beni bırakmadılar. Kusuru bu tarafa atmayınız.

***

Bu takdim edilen sözler, zahirde acıdır; ama size meyledip medhedenleriniz çoktur. Onlarla yetininiz.

***

Fukaranın sevgisinden maksad: Gizli ayıplara ıttıla olup saklı rezaletlerin ortaya çıkmasıdır.

Şunun da bilinmesi gerekir ki: Bu misillu cümlelerin izharı, eza. yüzlü değil; nasihat yüzlü ve kalb yanığıdır.

***

Yakıniniz olsun, Hace Muhammed Sıddık bir gün önce gelseydi; bu Fakir, nefsini herhalde size ulaştırırdı. Lâkin o, Serhend yolunda iken rasladı. Ümid, müsamahanıza kalmıştır.

Hayır, Sübhan Allah'ın yaptığındadır.

 

Günün Sözü

"“Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücûda benzerler. Vücûdun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlarda bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Hadîs-i Şerif—Müttefekun aleyh)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.