Evliyalar Ansiklopedisi

MURTAZÂ EFENDİ

MURTAZÂ EFENDİ

İstanbul'da yaşamış Nakşi büyüklerinden. Küçük yaşta gördüğü kuvvetli tahsilden sonra devlet kademelerinde görev yaptı. 1733'de Tophâne Nâzırı, 1734'de Tersâne Emîni oldu. Mekke-i mükerremede bulunduğu sırada Ahmed Yekdest Cüryânî hazretlerine bağlanıp yüksek derecelere kavuştu. 1747'de Rûznâme-i evvel iken vefât etmesi üzerine, Eyüp sırtlarında yaptırdığı Kaşgârî, Murtazâ Efendi Dergâhı'na denize bakan duvar içine defnedildi

Günün Sözü

"“Kim bir hastanın hâlini hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir din kardeşini ziyâret ederse, bir melek ona şöyle seslenir: Sen ve yürüdüğün yol ne hoş oldu! Ken-dine cennette ev hazırladın!” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.