3- Ölmüşden ve uzakdakinden yardım istemek şirk imiş

3- Ölmüşden ve uzakdakinden yardım istemek şirk imiş

3 - Kitabın doksansekizinci ve yüzdördüncü sayfalarında, Allahü teâlâdan başka şeylere tapınanların, onları vesîle yapanların müşrik olduklarını bildiren âyet-i kerimeleri yazarak: (Peygamberlerden ve sâlih kullardan ölmüş veya uzakta olanlardan herhangi bir sözle yardım istiyenler, bu âyetlere göre müşrik olur) diyor.

Biz müslümanlar, Evliyânın kendiliklerinden birşey yapacaklarına inanmayız. Allahü teâlâ, onları çok sevdiği için, onların duâ ve hâtırı ile yaratacağına inanırız. Kullara tapınmak demek, onların sözlerine uyarak, islâmiyetin dışına çıkmak, onların sözlerini, kitap ve sünnetten üstün tutmak demektir. İslâmiyeti emredenlere uymak, böyle değildir. Buna uymak, islâmiyete uymak demektir. Hayber gazâsında, Hz. Alînin gözü ağrıyordu. Resûlullah, mübârek tükrüğünü onun gözlerine sürdü ve duâ eyledi. Gözleri iyi oldu. Peygamberin hâtırı için, Allahü teâlâ şifâ ihsân eyledi. Vehhâbî kitabı da, doksanbirinci sayfasında bunu yazıyor ve Buhârî ile Müslimin haber verdiklerini bildiriyor. Onsekizinci maddeyi okuyunuz.

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.