6- Eshâb ve din büyükleri Peygamberimizden başka kimse ile bereketlenmezmiş.

6- Eshâb ve din büyükleri Peygamberimizden başka kimse ile bereketlenmezmiş.

6 - Kitabının yüzkırkikinci sayfasında: (Eshâb ve onlardan sonra gelenler, Peygamberden başka, kimse ile bereketlenmedi. Peygambere mahsûs olan şeylerde, kimse ona ortak olamaz) diyor.

Bu da, yazarın yalanlarından biridir. Hz. Ömer, yağmur duâsına çıkarken, Hz. Abbâs ile bereketlendi. Bunu yirmidördüncü maddede uzun bildirdik. Lütfen oradan okuyunuz! İslâm âlimleri, Resûlullaha mahsûs olan şeyleri uzun yazmışlardır. Meselâ, (Mevâhib-i ledünniyye) tercümesinde vardır. Bu kitapların hiçbiri, Resûlullahla bereketlenmek, yalnız ona mahsûstur. Başkaları ile bereketlenmek câiz olmaz dememişlerdir. Başkaları ile de bereketlenildiğini bildirmişlerdir. Allahü teâlânın sevdiği kullarının kabirlerini ziyâret ederek, onlardan bereketlenmeği, Lât ve Uzzâ putlarına tapınmaya benzetmek, Kur'an-ı kerime ve hadis-i şeriflere iftirâ etmektir. Hadis-i şerifte, (Kur'an-ı kerime yanlış mâna veren kâfir olur) buyuruldu. Kitabın müellifi, mânaları şüpheli olan âyet-i kerimelere yanlış mâna vererek, Ehl-i islâma müşrik diyor.

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.