10- Ölüye yalvarmakla, şefâ'ati elde edilmez diyor.

10- Ölüye yalvarmakla, şefâ'ati elde edilmez diyor.

10 - Kitabın ikiyüzsekizinci sayfasında diyor ki: (İbni Kayyım-i Cevziyye dedi ki, şirkin çeşidleri vardır: Muhtaç olduğu şeyleri ölüden istemek, ölülerden istigâse etmek de şirktir. Ölü iş yapamaz. Kendine lâzım olan şeyi yapamaz ve zarar veren şeyi gideremez ki, başkalarına faydası olsun. Kendisi için Allaha şefaat etmesini ölüden istemek de şirktir. Allah izin verirse, ölü şefaat edebilir. Onun ölüye yalvarması, Allahın izin vermesi için sebep olmaz. Bu müşrik, izne mani olan birşey ile şefaat istemektedir) diyor.

Hâlbuki, Allahü teâlânın şefaat edemiyeceklerini bildirdiği şeylerden, yâni putlardan, tapınılan, şerîk edilen şeylerden, şefaat istemek yasak edilmiştir. Peygamberlerin, Velîlerin, âlimlerin şefaat edecekleri bildirilmiştir. Bunların şefaat etmeleri için, kendilerine yalvarmak, Kur'an-ı kerime ve hadis-i şeriflere inanmış olmayı göstermektedir. Evet, şefaat, Allahü teâlânın izin vermesi ile olacak. Fakat, izin vereceği kimseleri, Kur'an-ı kerim ve hadis-i şerifler bildirmektedir. Bunlar da, dilediklerine, râzı olduklarına, şefaat edeceklerdir. (Vedduhâ) sûresinde, (Rabbin sana, râzı oldum deyinceye kadar, her istediğini verecek) buyurması da, bunu göstermektedir. İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe [Ebû Hanîfe Nu'mân bin Sâbit 150 [m. 767] de Bağdâdda şehit edildi.] (Fıkh-ı ekber) kitabının ondördüncü maddesinde, (Peygamberler ve âlimler, sâlihler, büyük günahı olanlara şefaat edip, Cehennemden kurtaracaklardır) buyurdu. (Fıkh-i ekber)in, (Kavl-ül-fasl) şerhinde, bu husûsta geniş bilgi vardır.

Evliyâya yalvarmak, Allahü teâlânın, onlara izin vermesi için değil, izin verdiği zaman bize de şefaat etmeleri içindir. Bu inceliği anlıyamıyan bir kimse, sapıtmakta, şefaat istiyen milyonlarca müslümana kâfir damgası basmaktadır. Resûlullahın müminlere şefaat edeceğini buyurduğunu, müşriklere şefaat edilmiyeceğini, kendi kitapları da yazıyor. Ölülerden şefaat istemenin şirk olduğunu kendisi uyduruyor. Bu müşriklere şefaat edilmiyeceğini Kur'an-ı kerim bildiriyor diyerek, Allahü teâlânın kitabını kendine yalancı şâhit göstermeye kalkışıyor.

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.