16- Okunan salevâtın haber verildiğini kendi de yazmaktadır.

16- Okunan salevâtın haber verildiğini kendi de yazmaktadır.

16 - İkiyüzelliyedinci sayfasında, (Ebû Dâvüdün rivayet ettiği hadiste bana salevât okuyunuz! Her nerede okursanız okuyunuz, bana bildirilir denildi. Demek ki, uzakta yakında okumak arasında ayrılık yoktur. Kabri bayram yeri gibi yapmaya hâcet yoktur) diyor.

Hucre-i saadeti ziyârete ihtiyaç olmadığını göstermek için, Resûlullahın, salât ve selâmdan haber aldığını yazmış, farkında olmıyarak, kendi kendisini yalanlamıştır. Ölü his etmez, duymaz diyordu. Şimdi de, haber aldığını yazıyor.

Dörtyüzonaltıncı sayfasında, (Ölüler kendilerine söylenileni duymazlar. Ölüden duâ, şefaat istemek, ona tapınmak olur) diyor.

Resûlullahın kendisine okunulan salevâttan haberdar olduğunu yazması ve yukarıdaki yazısı, birbirlerine uymamaktadır. Bundan başka, Ebû Dâvüddeki hadis-i şeriflerden birini yazıyor. İkincisini yazmak işine gelmiyor. Hadis âlimlerinden Abdülhak-ı Dehlevî, (Medâric-ün-nübüvve) kitabının üçyüzyetmişsekizinci sayfasında diyor ki, Ebû Dâvüdün Ebû Hüreyreden haber verdiği hadis-i şerifte, (Bir kimse bana selâm verince, Allahü teâlâ, ruhumu bana geri verir. Onun selâmını işitir, cevap veririm) buyuruldu. İbni Asâkirin haber verdiği hadis-i şerifte, (Kabrim yanında, bana salevât okununca, o salevâtı işitirim) buyuruldu.

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.