23- Ehl-i sünnet, Kasîde-i bürdeyi Kur'ândan üstün tutuyormuş.

23- Ehl-i sünnet, Kasîde-i bürdeyi Kur'ândan üstün tutuyormuş.

23 - (Feth-ul-mecîd) kitabının, dörtyüzonbeşinci sayfasında, (Kasîde-i bürde, büyük câhilliktir. Yalnız Peygamberlerin koruması ile necât olurmuş. Bu kasîde, Kitaba ve Sünnete karşı gelmektedir. Bu kasîdeyi Kur'andan üstün tutuyorlar) diyor.

Kitabının önsözünde, (Sü'ûd torunu Abdülazîz [Abdülazîz bin Abdürrahmân bin Faysal 1372 [m. 1953] de öldü.] tevhîdi yeniledi. Arabistân yarım adasına sulh ve emniyet getirdi. Oğlu Sü'ûd da, geçmişlerinin yoluna hayat verdi. Hulefâ-i râşidînin yolunu açtı) diyor. Sü'ûd oğullarının kılınclarının keskin olmasına duâ ediyor. Yunanistanda, Atinanın en lüks otellerinde, yüzlerce gayrı meşru câriye ile, Yunan kızları arasında, yıllarca sefâlet, içki ve fuhuş âlemleri sürerek 1384 [m. 1964] de zevk, safâ, işret içinde ölen Sü'ûdü ve dedelerini övmek için (hayat verdi, yol açtı) gibi medhiyeler söylemesi, ondan yardım dilemesi şirk, suç olmıyor da, imam-ı Busayrînin, Allahü teâlânın sevgili Peygamberini övmesi, o yüce Peygamberi, mahlûkların en yüksek derecesine çıkarması, (Her istediğini vereceğim) müjdesi ile şereflenmiş olan o en yüksek Peygamberden yardım ve şefaat istemesi, suç ve şirk oluyormuş. Utanmadan bu yazıları, din kitabı diyerek müslümanların önüne sürmektedir. Gençleri aldatmak, mezhepsiz yapmak için, islâm âlimlerine, müslümanların gözbebeklerine, müşrik, sapık demekten hayâ duymamaktadır. İmâm-ı Rabbânînin birinci cilt, kırktördüncü mektûbda bildirdiği hadis-i şeriflerde, Resûlullahın kendi yüksek makamını anlatmasına, acaba ne diyecektir. Peygamberlerin seyyidi, gelmiş gelecek, bütün insanların en üstünü olduğunu bildirdiği için, o şerefli Peygambere de, (hâşâ) kirli kalemini bulaştırmak küstahlığını mı yapacak? Bu konuda, onüçüncü maddede geniş bilgi verildi. Lütfen o maddeyi de okuyunuz!

Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.