Joomla Template by Create a Website

49.Mektup

49. MEKTUP


MEVZUU : Zahirî durumu, şeriat ahkâmım yerine getirmekle süslemek; Yüce Hakkın zatından gayrı şeyden batım manayı temizlemek devletlerini birarada bulmaya teşvik.

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buharî'ye yazmıştır.

Sübhan Allah sizi, suri devletle, manevî saadete ermekle mes'ud eylesin.

***

Hakikatta suri devletin manası şudur: Zahiri cephenin, Şer'iyye-i Mustafaviye ahkâmı ile süslenmesi.. O şeriatın sahibi Resulûllah'a sasât. selâm ve tahiyyet..

Saadet-i meneviyenin manası ise, şudur: Batınî mananın; Yüce Hakkın zatından gayrı şeylerden halâs edilip temizlenmesi..

Bu iki devletle şerefyab olanların saadetine paha biçilmez..

Bir mısra:

Asıl mesele budur; kalanı boştur.

***

Bundan fazlasını yazmak, baş ağrıtmak sayılır.

***