Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

97.Mektup

97. MEKTUP

MEVZUU : İbadetten maksad, yakın halinin hâsıl olmasıdır. Ve., buna münasip şeyler..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Derviş'e yazmıştır.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bizim gibi müflisleri, imanın hakikati ile müşerref eylesin.. Seyyid'ül-mürselin hürmetine.. Ona ve âline salâtların en tamamı, selâmların ekmeli..

***

İnsanın yaratılmasından maksad, emredilen ibadetlerin eda edilmesi olduğu gibi; ibadetlerin edasından dahi maksad: İmanın hakikati olan yakin halini elde etmektir.

Yüce Allah'ın şu emri:

— «Sana yakin gelinceye kadar Rabbına ibadet et.» (15/99)

Anlatılan manaya bir işaret olması mümkündür. Zira âyet-i kerimenin (Arapça aslında) geçen:

— «Hatta.»

Lafzı gaye için olduğu gibi, illet (sebeb) için olur.. Bu duruma göre mana şudur:

— «Sana yakin gelmesi için..»

Anlatılan duruma göre: İbadet öncesi yapılan iman suret olup asıl iman hakikati yakin olan imandır.

Bu mana üzerine Allah-ü Taâlâ, şöyle buyurdu:

— «Ey iman edenler, iman ediniz..» (4/136)

Bu âyet-i kerimenin açık manası şu olabilir:

— «Ey sureta iman etmiş olanlar, emredilen vazifeleri yapmak sureti ile hakikaten iman ediniz..»

***

Velayet halinden ibaret olan fena ve beka devletlerinin husulündenden asıl gaye, işte bu YAKİN halinin olmasıdır.

Fenafillah ve bekabillah lafızlarından; anlatılanın dışında mana çıkarmak murad edenler, yani: Halliyet ve mahalliyet (kulun Allah'a Allah'ın kula gelmesi) vehmi doğuracak sözler söyleyenler, ilhada ve zındıklığa düşmüş olurlar..

Halin galebesi ve vaktin sekri olduğunda bir şeyler zuhura gelebilir; böyle bir şeyi sonradan bırakıp geçmek önceki sözden ve halden istiğfar etmek gerekir..

Tabakat meşayihinden İbrahim b. Şeyban şöyle dedi:

— Fena ve beka bilgileri, vahdaniyette ihlâs, ibadette sıhhat üzere devreder.. Bunun dışında kalanlar: Zındıklık ve mugalatadır.

O, bu sözleri doğru söylemiştir. Allah, sırrının kudsiyetini artırsın. Onun bu sözleri istikametini anlatır.

Fena fillah, Yüce Hakkın razı olduğu şeyler içinde yok olmaktır.

Seyr-i ilellah ve seyrifillah gibi manaları dahi bu kıyasla kabul etmek düşer..

***

Son anlatacağımız bir husus kaldı:

Şeyh Meyanüllah Bahş salâh, takva hali ile muttasıf bir kimsedir. Kendisi ile irtibatlı birçok kimseleri vardır. Maddelerden herhangi bir maddeye ihtiyaç duyarsa., haline uygun teveccüh gösterileceği ümidi vardır..

 

Ramazan-ı Şerif Özel

Günün Sözü

"“Mü’minlerin îman bakımından en mükemmeli, huyu en güzel olanıdır. Hayırlılarınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır.” (Hadîs-i Şerif—Tirmizî)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.