Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

111.Mektup

111. MEKTUP

MEVZUU : Tevhid, kalbi Yüce Hakkın zatından gayrı şeylerden halâs etmekten ibaret olduğunun beyanı.. Buna münasip bazı şeyler..

***

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu, Şeyh Haraid Sünbühlî'ye (veya Sünbülî'ye) yazmıştır.

***

Allah'a hamd olsun. Selâm Allah'ın seçtiği kullara..

Bilmiş olasın ki,

Tevhid: Hakkın zatından gayrı şeylerden, kalbi halâs edip kurtarmaktan ibarettir.

Kalb Yüce Haklan gayrı ile alâka peydah edip kaldığı süre; işbu alâka azdan dahi az olsun., o kalbin sahibi tevhid erbabından olamaz..

Mücerred tevhid sözü ve tevhid itikadı: Fazilet erbabı katında fuzulî sayılır.

***

Evet..

Elbette tevhid sözü lâzımdır ve tevhid itikadı gereklidir. Zira bu: Tasdik ve iman bahsinde muteberdir. Ama bir başka manada:

Lâ ma'bude illallah. (Allah'tan başka ibadet edilen yoktur.)

Cümlesi ile:

— Lâ Mevcude illallah. (Allah'tan başka varlık yoktur.) Cümlesi arasındaki fark açıktır.

İman tasdiki, ilmî olup vicdanî idrâk dahi bir başka halettir. Ama bu halete kavuşmadan dile getirmek mahzurludur.

***

Meşayihten bazıları bu tevhid babında kelâm etmişlerdir. Ama, onların durumu, şu iki şeyden hali değildir:

a) Onlar, bu hallerinde özürlüdürler.
b) Halin ağır basması üzerine kapalı kalmışlardır. Bundan başka üçüncü durum dahi şu olabilir: Hallerini yazmak ve onları açıklamaktan maksatları; başkalarının halleri için bir mihenk taşı ve miyar (ölçü) olmasıdır. Ta ki, onların halindeki istikameti ve eğriliği büeler; anlayalar. Yoksa, böyle bir devletin husulü olmadan sırrı ifşa etmek memnudur.

***

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, bizim gibilere, kemal erbabı zatların hallerinden nasib ihsan eylesin.. Sünnet-i Seniyye-i Mustafaviyede istikamet üzere olmayı nasib eylesin.. Resulûllah efendimiz ve onun şerefli âli hürmetine.. Ona ve âline salâtlar ve selâmlar..

***

Başınızı ağrıtacak bir husus kaldı.. Şöyle ki:

Bu duâ mektubunu getiren Hafız Meyan Abdülfettah kibarzadedir. Ayali çok olup bilhassa kızlardır. Maişet sebeblerinin darlığı onu kerem sahibi zatların kapısına atmaya zorladı. Dilek: Onu arzusuna, meramına ermesinedir. Yani: Has ve umumî manada ona iltifat bereketinizdir.

Daha fazlasını yazmak baş ağrıtmak sayılır..

 

Günün Sözü

"“Ya âlim, ya talebe, ya dinleyici veya (bunları)seven ol. (Bunların haricinde) beşinci olma helâk olursun.” (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.