Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

150.Mektup

150. MEKTUP

MEVZUU : Yüce Mukaddes Hak'tan başka matlub olmaya Hakkı olan yoktur.

***

NOT : İMAMI RABBANİ Hz. bu mektubu, Hace Muhammed Kasım'a yazmıştır.

Kardeşimiz Hace Muhammed Kasım'ın mektubu ulaştı; feraha sebeb oldu.

Dünyalık vaziyetlerin dağınıklığı dolayısı ile, gönlünü daraltma keza suretteki hallerin perişanlığına da sıkılma. Zira onlar, böyle sıkılmaya, daralmaya Hakkı olan şeyler değildir.

Bu dünya hayatı, fena yeridir. Asıl lâyık olan, Yüce Hakkın rızasına çalışmaktır. Ama, darlıkta olsun; ama genişlikte olsun..

Şanı Yüce Vacib'ül:vücud Zat'tan başkası matlub olmaya haklı değildir. Bilhassa sizin gibi değerli kimseler için.

Hal böyle iken, bir hizmet veya bir iş için işaret vaki olursa., onu yerine getirmeye memnuniyetle çalışırız.

Vesselam..

 

Günün Sözü

" Dört şey cennet hazînesindendir: Sadakayı gizlemek, musîbeti gizlemek, sıla-i rahim (yakın akrabayı ziyâret) ve “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” demek. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2021 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.