Mektubat-ı Rabbani-Tam Metin Tercümesi-Abdülkadir Akçiçek-Çile Yayınları-1979

449.Mektup

449. MEKTUP

MEVZUU: Cemil-i Mutlak zattan her ne sudur eder ise, o mutlaka cemildir.

NOT: İmam-ı Rabbani Hz. bu mektubu, Mevlâna Muhammed Tahir Bedahşi'ye yazmıştır.

***

Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Daima ve her halde.

Korkutucu haberleri duymakla, korkup feryad etmekten bilhassa sakının. Zira, Mutlak Cemil zattan her ne gelir ise, güzel ve hoş olur.

Anlatılan kelâm, yalana hamledilmesin, atma söz sanılmasın. Elbet, tam hakikattir; söylemek yazmak doğru olmaz.

Şayet dünyada mülakat müyesser olur ise, ne âlâ... Yoksa ahiret muamelesi yakındır.

"İnsan, sevdiği ile beraberdir..." müjdesi ayrılığa düşünlere teselli vermektedir.

***

Derviş Muhammed Keşmiri ile gönderilen mektup ulaştı.

Yazdığınıza muttali olduk; vaktin müsaadesi nisbetinde cevaben bir şeyler yazdık.

Evlâd ve ahbab gönül birliği içinde yerlerinde sabit kalsınlar. Hem de, Allahu Teala'nın hükmüne razı olarak.

***

 

Günün Sözü

" (Ağrıdan) şikâyet ettiğin zaman ağrıyan yere elini koy ve:“Bismillâhi eûzü bi izzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü min vecaî hâzâ” de. Sonra elini kaldır bu duâyı (tek sayıda olacak şekilde) tekrarla. (Hadîs-i Şerif—Muhtâru’l-Ehâdis)"
Telif Hakkı © 2020 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.