Emanet ve Ehliyet

RİBAT VE MURÂBIT

730 Hz. Mekhûl (rh.a)'den rivâyet edilen bir Hadis-i Şerif'te "Ribat'ın" önemi ve "Murâbıt'lığın" fazîleti beyan buyurulmuştur. Hadis-i Şerif şudur: "Bir adam Resûl-i Ekrem (sav)'e gelerek şöyle dedi: "- Dağda bir mağara buldum. Ecelim gelinceye kadar orada ibadetle meşgul olmak, namaz kılmak istiyorum." Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (sav): "- Sizden bir kimse'nin Allah yolunda (bir miktar) beklemesi, evinde altmış sene namaz kılmasından iyidir."(49) buyurdu. İbn-i Abidin "Es Siyerü'l Kebir" şerhinde zikredilmiştir ki, Hadis-i Şerif'teki "Ribat" ve "Mürabata'nın" mânâsı: "İslâm dinini aziz kılmak, müslümanlardan kâfirlerin şerrini defetmek için düşman sınırında oturmaktan ibârettir"(50) hükmünü beyan etmektedir. Dikkat edilirse murâbıt "İslâm dinini aziz kılmak ve müslümanlar üzerinden kâfirlerin şerrini defetmek niyyetiyle" sınırda nöbet bekleyen kimsedir. Herhangi bir ideoloji için (Sosyalizm, kapitalizm, demokrasi, laiklik vs..) sınırda nöbet beklemek; İslâm dinine değil, o ideolojiye "Hizmet etmek" demektir. Bu fiilde; o ideolojiyi güçlendirme söz konusudur ve haramdır.


 

Günün Sözü

"Güzel suâl, ilmin yarısıdır.” (Hadîs-i Şerif—Kuzâ‘î; Beyhakî, Şu‘bü’l-Îmân)"
Telif Hakkı © 2024 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla!, GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan özgür bir yazılımdır.