Joomla Template by Create a Website

BATIL (HARAM) OLAN AKİDLER MÜLKİYET MEYDANA GETİRMEZ

Kategori: Emanet ve Ehliyet
1609  Kat'i nasslarla haram kılınan akidler sonucu elde edilen kazanç, mülkiyete konu olamaz. Kendisinden menfaatlenilmesi helal olmayan (Şarap, laşe, kan, domuz satışı vs.) bir şeyin alınıp satılması batıldır. Bunlardan faydalanmak helal olmadığı gibi; bunlar mülkiyete de, konu olamazlar.(374).